"De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken." (Romeinen 10:6-8) 

Het blijk al in de Oude Testament dat God niet van de wet op zichzelf een weg van behoud had gemaakt. Paulus legt hier in Romeinen 10 uit wat de gerechtigheid zegt, die uit het geloof is. Dus niet de gerechtigheid hoe Israël deze wilde verdienen, maar de gerechtigheid die Jezus heeft verdiend en die alleen maar gelooft hoeft te worden. Paulus neemt dan een citaat uit Deuteronomium 30. En dat klinkt wellicht niet heel eenvoudig, maar daar geeft God de opdracht aan Israël om Gods geboden te houden en zich tot God te bekeren. En dat is niet moeilijk. Nou ja, zo zegt God het...

 

En toch is dat waar, want het gaat niet om een volmaakte vervulling van de wet door ons mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat ook de Israëliet van het Oude Testament door de wetten en ceremoniën heen zag op de Messias die zou komen. En zo is het nu ook met de gerechtigheid van het geloof. En als wij geloven dat Jezus onze gerechtigheid bij God is door het geloof, dan zeggen wij ook: "Je hoeft niet naar de hemel op te klimmen om het voor elkaar te krijgen." Als je dat doet en door hard werken bezig bent je zaligheid te verdienen, dan gebeurt er wat Paulus hier als citaat aanhaalt uit Deuteronomium 30. Dan halen we daarmee Christus van Zijn plaats als de Zoon van God, Die mens werd zoals wij. Als dit zo zou zijn dat we de hemel konden verdienen, dan zou alles rond Jezus onzin zijn geweest. Dan was Jezus de enige volmaakte mens en halen we Hem als God Zelf naar beneden. 

En de andere kant is ook waar, als je zelfs zover zou willen gaan om de dood te gaan verslaan en op die manier, door bijna een occulte weg zoals ook priesters van de afgoden wel deden, zou proberen God van gedachten te laten veranderen, dan maakt je de overwinning van Jezus op de dood compleet tot een leugen. Wij hoeven niet naar de hemel, we hoeven ook niet in het graf om daar iets te verdienen, onze gerechtigheid is te vinden in ons hart en in onze mond. Tenminste, als daar het Woord van God is. Als daar de Woorden van geloof zijn die wij met onze mond uitspreken. Waar ligt onze gerechtigheid in? In het werk van Jezus! En toch is dat niet genoeg, want Jezus is gestorven en opgestaan, maar als het daarbij blijft heb je er niets aan. Het moet in je hart en in je mond zijn. Het Woord dat God is, moet woorden krijgen in onze mond! En als dat zo is, dan geeft God beloften die ons absolute zekerheid geven!

Gebed: Vader, ladders naar de hemel, zoeken in de dood, maar uiteindelijk is er niets te verdienen. Dank U wel dat U alles Zelf hebt gedaan voor mij. En ik geloof dat Jezus mijn gerechtigheid is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu