De zesde engel

 

"En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal." (Openbaring 9:20 en 21)

 

Wat zou er nodig zijn dat mensen zich bekeren? Dat is eigenlijk wel een vraag die velen altijd heeft bezig gehouden. Er is een tijd geweest en er zijn nog steeds denominaties in de kerk die denken dat bekering tot stand komt door te dreigen met de hel. Je zou ook denken dat er situaties zijn waarbij je denkt: Dit moet iemand toch tot een keus dwingen? Tenminste, zo kijk ik er soms wel naar. Ik kom soms mensen tegen die op hun sterfbed liggen en alles maar laten gebeuren en geen keus maken om hun leven aan Jezus te geven.

 

 

 

Het blijkt dus zo te zijn, dat zelfs als het ergste gebeurt, men zich nog steeds niet bekeert. We hebben gezien hoe de vijfde engel de put van de afgrond heeft geopend en dit heeft enorme gevolgen gehad. Vele demonen zijn op de aarde rondgegaan. En nu neemt de zesde engel de bazuin en nadat hij heeft geblazen laat hij vier engelen los die nog vastgehouden werden. Als je het gedeelte goed doorleest dan merk je dat er direct nadat die vier engelen zijn losgelaten, dat er legermachten zijn die zich aandienen en paarden. Er komt een leger dat er op uit is om te verderven. Een leger vol met verderfengelen. De vier engelen die worden losgelaten zijn engelen die als aanvoerders zijn over deze legermacht. En deze vier engelen zijn slechte engelen.

 

Het gevolg is dat een derde van de mensen die nog leven, omgebracht worden. Je moet je iets voorstellen als wat er is gebeurd in Egypte toen alle eerstgeborenen gedood werden. Wat een impact moet dat hebben gehad, dan zou je denken, die farao bekeert zich toch direct? Het blijkt niet te gebeuren. En nu in dit visioen blijkt een derde van de wereldbevolking die nog over is, en die niet gelooft, om te komen.

 

Dan moet dit toch op het allerlaatste moment toch een bekeringsmoment zijn, zou je denken. En dan lees je dat ze er voor kozen om de demonen te blijven aanbidden! Ze bekeerden zich niet en bleven ook nog eens buigen voor de afgoden. Overigens zijn volgens Paulus afgoden ook demonen, of in ieder geval de macht die achter een afgod zit is een demon.

 

Er komt een tijd dat evangelisatiewerk echt geen zin meer heeft, terwijl je het gevoel kunt hebben dat het juist dan zo belangrijk is. We worden nu nog geroepen om het Evangelie van het Koninkrijk overal te vertellen, want straks komt er een moment dat velen zullen sterven en het overige de demonen zullen blijven aanbidden. Dat moet verschrikkelijk zijn, welke demonische machten er dan actief worden. Laten we ons hier gewoon van bewust zijn, zonder bang te worden en de tijd die we nu nog hebben gebruiken om velen tot Jezus te brengen.

 

Gebed: Jezus, U bent alle aanbidding waard, U bent het waard dat elke knie, vrijwillig voor U zal buigen. Geef mij kansen om velen tot U te leiden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom