Jezus is... de Christus

 

"En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus" (Markus 8:29)

 

Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien is dit wel de vraag waardoor we met dit thema begonnen. Omdat ik mensen tegenkwam die wel geloven in vergeving en God als Vader kennen, maar verder eigenlijk vastliepen met Jezus. Niet op het gebied van vergeving, maar wel om Jezus echt in de centrum van je leven te zetten. Jezus, Wie zeg jij dat Hij is. Dat is de vraag voor dit moment, die Jezus aan je stelt, niet op het moment dat je alles al weet, maar op dit moment waar je nu bent. Want dat was ook het moment hier bij Zijn discipelen.

 

 

 

De discipelen begrepen nog heel veel niet, maar Hij vroeg wel Wie Hij was in hun ogen. Wie is Jezus en hoe geef jij dat vorm in jouw leven? Dit zijn behoorlijk confronterende vragen, maar het zijn vragen waardoor Jezus echt meer en meer het middelpunt in je leven zal worden. Jezus, Wie is Hij volgens jou?

 

Petrus geeft direct antwoord, zoals Hij dit altijd doet en misschien zegt hij wel veel meer dan dat hij op dit moment begrijpt. Hij zegt: "U bent de Christus!" Als je dit letterlijk zou vertalen, dan zou Petrus dus zeggen: "U bent de Gezalfde van God." In die woorden zit eigenlijk alles en ik geloof dat er in deze woorden meer zit dan dat wij altijd kunnen begrijpen. Want Jezus als de Gezalfde van God, daarmee zegt Petrus dat Jezus Degene is Die God heeft aangesteld als de beloofde Messias. 

 

Maar begreep Petrus dan hoe dat precies zat? Jezus is de beloofde Messias die door God is gezalfd om het complete herstel van de relatie met God te brengen, maar ook Degene Die dus het Koninkrijk brengt en alles mogelijk maakt omdat Hij God is. Dat betekent dat door Jezus er verzoening is, maar ook verder echt alles mogelijk is. En dat alles, dat kunnen wij nooit compleet ingevuld krijgen. We kunnen niet eens volmaakt invullen wat de verzoening precies is omdat wij niet eens al onze eigen zonden kennen. Jezus is eigenlijk dus gewoon 'Alles'. In Hem heeft God ons alles gegeven. In Hem geeft God Zichzelf, komt God dichtbij ons en het kruis is het begin van de wederoprichting van alle dingen. Maar hoe dat zal zijn, dat is voor ons niet klein te krijgen.

 

In één van de andere Evangeliën zegt Jezus dan: Op deze petra, op deze belijdenis zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat Jezus Degene is Die God heeft gezalfd om al het werk op aarde te doen dat gedaan moest worden, maar ook gezalfd om daarna als Koning in de hemel te regeren en alles wat Hij in de eeuwigheid en in de tijd nog zal doen, dat is het fundament van ons geloof! En daardoor is ineens alles mogelijk, maar is Jezus ineens ook heel concreet. Hij is dus niet verdwenen en Hij komt ooit een keer terug, maar Hij is gezalfd door God en aangestelt in Zijn actieve rol als Koning en fundament van Zijn kerk.

 

Gebed: Jezus, U bent het Die God zou aanstellen en U bent het Die God heeft aangesteld. U hebt alles herstelt en in Uw lijden is het begin van het complete herstel begonnen en U zult dat afmaken! U bent mijn Middelpunt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom