"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." (Efeze 5:14) 

Wellicht wordt deze tekst vandaag een soort ontmaskering. Deze tekst is al heel vaak te pas en te onpas gebruikt. In velen preken is deze tekst gebruikt om onbekeerde zondaren op te roepen tot bekering. Het wordt dan uitgelegd als: "Je slaapt je doodslaap en je moet uit de dood opstaan." En op deze manier wordt een onbekeerde dan aangesproken. Het is niet mijn bedoeling om je teleur te stellen als je deze tekst op deze manier hebt toegepast op je eigen leven en daardoor uiteindelijk tot geloof bent gekomen, maar Paulus heeft het hier in ieder geval zeker niet tegen ongelovigen. Paulus spreekt hier nog steeds tegen de wedergeboren christenen uit Efeze. Hen spreekt hij aan met deze woorden.

 

Het is niet duidelijk of hij elke gelovige aanspreekt, dat lijkt er niet op. Hij zegt immers: "Ontwaak... u die slaapt." Dat kan dus, je kunt slapen als gelovige, je kunt zelfs in je doodslaap zijn teruggevallen. Wellicht is deze uitspraak van Paulus hier een mengcitaat uit Jesaja 26:19 en 60:1. In ieder geval heeft hij het tegen ons die geloven. Als je bent teruggevallen in de werken van de duisternis, als je niet meer leeft zoals Jezus leefde en al die dingen doet waarvan je had moeten vluchten, alles wat je met je oude mens had moeten afleggen, dan ben jij het tegen wie Paulus het nu heeft. Dan wordt het dringend tijd dat je wakker gaat worden. 

We moeten dan opstaan uit de dood. De dood is ook het beeld van de oude mens. Want wij zijn met Christus gestorven, dat is de dood van onze oude mens en dat is juist datgene wat we hebben afgelegd door het geloof. Jezus legde Zichzelf in de dood neer zodat wij konden leven. Dus als we de oude mens toch weer hebben aangedaan, dan slapen we onze dood weer! Maar we zijn toch met Christus gestorven, maar ook weer opgestaan? 

De christenen in Efeze hebben ongetwijfeld de link van Paulus met de doop heel goed begrepen. Ze waren ondergegaan in het water van de doop, wat de dood van hun oude mens symboliseerde, maar ze waren niet in het water gebleven. Ze waren er ook weer uit opgekomen. Daarom klinkt ook de oproep aan diegenen die hun oude mens toch weer hadden aangedaan dat ze moesten wakker worden en opstaan, zodat Christus' licht weer over hen kan schijnen. Het licht van Christus kan in een leven van de dood namelijk onmogelijk over je schijnen. Maar wanneer wij opstaan in onze nieuwe mens en die aantrekken, dan leven we ook weer in het licht van Jezus' heerlijkheid. 

Misschien besef je dat je toch weer makkelijk bent gaan slapen en zijn er toch weer zonden binnengekomen. Dan wil ik je vandaag vragen om die te belijden, maar ook om op te staan, wakker te worden en weer in het licht van Jezus te gaan wandelen. Dat is de plek die je bestemming is. Daar zul je groeien en wandelen met God, daar zul je ook het Koninkrijk uitleven op aarde. Sta op, als je bent gaan slapen! 

Gebed: Vader, bewaar mij voor een slapend leven, bewaar mij voor een leven waarin ik weer de dood zou uitleven. Ik wil leven, wandelen in Uw licht en springlevend zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu