Jezus is... de Christus

 

"En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus" (Markus 8:29)

 

Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien is dit wel de vraag waardoor we met dit thema begonnen. Omdat ik mensen tegenkwam die wel geloven in vergeving en God als Vader kennen, maar verder eigenlijk vastliepen met Jezus. Niet op het gebied van vergeving, maar wel om Jezus echt in de centrum van je leven te zetten. Jezus, Wie zeg jij dat Hij is. Dat is de vraag voor dit moment, die Jezus aan je stelt, niet op het moment dat je alles al weet, maar op dit moment waar je nu bent. Want dat was ook het moment hier bij Zijn discipelen.

 

 

 

De discipelen begrepen nog heel veel niet, maar Hij vroeg wel Wie Hij was in hun ogen. Wie is Jezus en hoe geef jij dat vorm in jouw leven? Dit zijn behoorlijk confronterende vragen, maar het zijn vragen waardoor Jezus echt meer en meer het middelpunt in je leven zal worden. Jezus, Wie is Hij volgens jou?

 

Petrus geeft direct antwoord, zoals Hij dit altijd doet en misschien zegt hij wel veel meer dan dat hij op dit moment begrijpt. Hij zegt: "U bent de Christus!" Als je dit letterlijk zou vertalen, dan zou Petrus dus zeggen: "U bent de Gezalfde van God." In die woorden zit eigenlijk alles en ik geloof dat er in deze woorden meer zit dan dat wij altijd kunnen begrijpen. Want Jezus als de Gezalfde van God, daarmee zegt Petrus dat Jezus Degene is Die God heeft aangesteld als de beloofde Messias. 

 

Maar begreep Petrus dan hoe dat precies zat? Jezus is de beloofde Messias die door God is gezalfd om het complete herstel van de relatie met God te brengen, maar ook Degene Die dus het Koninkrijk brengt en alles mogelijk maakt omdat Hij God is. Dat betekent dat door Jezus er verzoening is, maar ook verder echt alles mogelijk is. En dat alles, dat kunnen wij nooit compleet ingevuld krijgen. We kunnen niet eens volmaakt invullen wat de verzoening precies is omdat wij niet eens al onze eigen zonden kennen. Jezus is eigenlijk dus gewoon 'Alles'. In Hem heeft God ons alles gegeven. In Hem geeft God Zichzelf, komt God dichtbij ons en het kruis is het begin van de wederoprichting van alle dingen. Maar hoe dat zal zijn, dat is voor ons niet klein te krijgen.

 

In één van de andere Evangeliën zegt Jezus dan: Op deze petra, op deze belijdenis zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat Jezus Degene is Die God heeft gezalfd om al het werk op aarde te doen dat gedaan moest worden, maar ook gezalfd om daarna als Koning in de hemel te regeren en alles wat Hij in de eeuwigheid en in de tijd nog zal doen, dat is het fundament van ons geloof! En daardoor is ineens alles mogelijk, maar is Jezus ineens ook heel concreet. Hij is dus niet verdwenen en Hij komt ooit een keer terug, maar Hij is gezalfd door God en aangestelt in Zijn actieve rol als Koning en fundament van Zijn kerk.

 

Gebed: Jezus, U bent het Die God zou aanstellen en U bent het Die God heeft aangesteld. U hebt alles herstelt en in Uw lijden is het begin van het complete herstel begonnen en U zult dat afmaken! U bent mijn Middelpunt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom