"En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing." (Efeze 4:30) 

Je hebt even kunnen nadenken over het aantrekken van je nieuwe mens. Dit is dus een daad die God bij ons neerlegt. Het afleggen van onze oude mens en het aantrekken van onze nieuwe mens is een verantwoordelijkheid die wij zelf dragen. Sterker nog, als we Christus dan kennen, leg dan af en trek dan aan. Zo duidelijk is het nu wel. En de vraag is of jij bereidt bent om je nieuwe mens aan te trekken. En bij aantrekken klinkt iets door van 'je er in hullen'. En dan is de vraag op welke manier wij dat doen moeten.

 

En de kern daarvan is dat we de Heilige Geest van God niet moeten bedroeven. We zijn gestempeld met het zegel van de Heilige Geest. We zijn daarmee dus Zijn eigendom geworden. En deze Geest, moeten we niet bedroeven met onze oude levenswandel buiten het geloof. Als we dat doen, blussen we de Geest uit. En de Heilige Geest bedroeven we vooral en in de eerste plaats als we binnen de gemeente niet in onze nieuwe mens leven. 

Dus zodra we niet concreet breken met ons oude leven, en we in onoprechtheid en oneerlijkheid verder leven, dan bedroeven we daarmee de Heilige Geest Die ook in ons woont. En waar dit dan in zit? Paulus maakt het heel praktisch, want hij wil niet dat wij op welke manier dan ook de Heilige Geest van God bedroeven. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Als je dat doet kun je altijd en in alle omstandigheden een mens zonder muren zijn. Dan kun je altijd en overal jezelf zijn zonder na te hoeven denken waar je wat hebt gezegd. Sommige mensen gedragen zich als chronische leugenaars en uiteindelijk weten ze zelf niet meer wat ze gezegd hebben. Maar zou een hand liegen tegen een voet? We zijn leden van hetzelfde lichaam. 

Daarnaast mogen we boos zijn, maar daarin niet zondigen. En het zondigen in boosheid zit als we de zon er over onder laten gaan en wrok en bitterheid toelaten over onze boosheid. En dat gebeurt als we onze boosheid laten bestaan. Dat past niet bij onze nieuwe mens. Eigenlijk heeft onze nieuwe mens alles te maken met elk stukje van Gods geboden die te maken hebben met hoe we met elkaar omgaan. Daarin blijkt of we ook werkelijk elkaar liefhebben binnen de gemeente en daaruit blijkt of we echt onze oude mens hebben uitgedaan en onze nieuwe mens, Christus Zelf, hebben aangedaan. 

En de lijst die Paulus noemt is lang. En neem er echt nu even de tijd voor om de verzen 25-32 te lezen. Laat elk woord even tot je doordringen en besef dat elke keer als we hierin onze oude natuur ruimte geven, we de Geest van God bedroeven. En willen we dat? De Geest van God Die ons in alle waarheid wil leiden, willen we Hem bedroeven? Of kiezen we vandaag om zuiver en eerlijk, levend als een volgeling van Jezus op aarde, te leven. Die keus hebben we, daarin mogen wij niet passief zijn en daardoor laten we het Koninkrijk op aarde zien. 

Gebed: Vader, ik moet U eerlijk zeggen dat ik de nieuwe mens lang niet altijd echt aantrek en dat ik Uw Geest nog veel te vaak bedroef. Toch wil ik weer kiezen om mijn oude mens af te leggen en mijn nieuwe mens aan te trekken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu