"En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing." (Efeze 4:30) 

Je hebt even kunnen nadenken over het aantrekken van je nieuwe mens. Dit is dus een daad die God bij ons neerlegt. Het afleggen van onze oude mens en het aantrekken van onze nieuwe mens is een verantwoordelijkheid die wij zelf dragen. Sterker nog, als we Christus dan kennen, leg dan af en trek dan aan. Zo duidelijk is het nu wel. En de vraag is of jij bereidt bent om je nieuwe mens aan te trekken. En bij aantrekken klinkt iets door van 'je er in hullen'. En dan is de vraag op welke manier wij dat doen moeten.

 

En de kern daarvan is dat we de Heilige Geest van God niet moeten bedroeven. We zijn gestempeld met het zegel van de Heilige Geest. We zijn daarmee dus Zijn eigendom geworden. En deze Geest, moeten we niet bedroeven met onze oude levenswandel buiten het geloof. Als we dat doen, blussen we de Geest uit. En de Heilige Geest bedroeven we vooral en in de eerste plaats als we binnen de gemeente niet in onze nieuwe mens leven. 

Dus zodra we niet concreet breken met ons oude leven, en we in onoprechtheid en oneerlijkheid verder leven, dan bedroeven we daarmee de Heilige Geest Die ook in ons woont. En waar dit dan in zit? Paulus maakt het heel praktisch, want hij wil niet dat wij op welke manier dan ook de Heilige Geest van God bedroeven. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Als je dat doet kun je altijd en in alle omstandigheden een mens zonder muren zijn. Dan kun je altijd en overal jezelf zijn zonder na te hoeven denken waar je wat hebt gezegd. Sommige mensen gedragen zich als chronische leugenaars en uiteindelijk weten ze zelf niet meer wat ze gezegd hebben. Maar zou een hand liegen tegen een voet? We zijn leden van hetzelfde lichaam. 

Daarnaast mogen we boos zijn, maar daarin niet zondigen. En het zondigen in boosheid zit als we de zon er over onder laten gaan en wrok en bitterheid toelaten over onze boosheid. En dat gebeurt als we onze boosheid laten bestaan. Dat past niet bij onze nieuwe mens. Eigenlijk heeft onze nieuwe mens alles te maken met elk stukje van Gods geboden die te maken hebben met hoe we met elkaar omgaan. Daarin blijkt of we ook werkelijk elkaar liefhebben binnen de gemeente en daaruit blijkt of we echt onze oude mens hebben uitgedaan en onze nieuwe mens, Christus Zelf, hebben aangedaan. 

En de lijst die Paulus noemt is lang. En neem er echt nu even de tijd voor om de verzen 25-32 te lezen. Laat elk woord even tot je doordringen en besef dat elke keer als we hierin onze oude natuur ruimte geven, we de Geest van God bedroeven. En willen we dat? De Geest van God Die ons in alle waarheid wil leiden, willen we Hem bedroeven? Of kiezen we vandaag om zuiver en eerlijk, levend als een volgeling van Jezus op aarde, te leven. Die keus hebben we, daarin mogen wij niet passief zijn en daardoor laten we het Koninkrijk op aarde zien. 

Gebed: Vader, ik moet U eerlijk zeggen dat ik de nieuwe mens lang niet altijd echt aantrek en dat ik Uw Geest nog veel te vaak bedroef. Toch wil ik weer kiezen om mijn oude mens af te leggen en mijn nieuwe mens aan te trekken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu