Jezus is... Zender

 

"En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten." (Markus 6:7)

 

Wat zou jij gedaan hebben als jij Jezus was, als het gaat over dat wat Jezus deed? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik ergens heel goed in ben, dan laat ik dat niet altijd even makkelijk aan een ander over, en zeker niet als het dan ook niet iets is waar je echt voor wilt gaan. Maar dan moet je eens even lezen wat Jezus doet. En dat doet Hij niet ene keer, maar dat doet Hij sowieso twee keer. Want in deze geschiedenis gaat het over de twaalf discipelen en later doet Hij dit ook nog een keer met zeventig discipelen.

 

 

 

Want wat doet Jezus? Hij stuurt ze gewoon de wijde wereld in. In koppels van twee laat Hij hen gaan. Kan dit eigenlijk wel? En toch, heb ik zelf ook door de tijd heen steeds geleerd hoe bijzonder het is om vertrouwen in jongeren te hebben en ze kansen te geven om in geloof uit te stappen. Jezus is niet bezig om Zijn Eigen bediening veilig te stellen, Jezus is bezig om Zijn discipelen te leren om Zijn taken te gaan doen. Jezus is echt een rabbi Die er op uit is dat Zijn discipelen echt helemaal op Hem zullen lijken. En dit doet Hij met de twaalf discipelen en dit doet Hij met de zeventig die Hij later nog zal uitzenden en uiteindelijk doet Hij dit ook met ons als gelovigen. Jezus zegt namelijk dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij.

 

Dit is Jezus ook! Jezus is niet alleen krachtig, wonderlijk, eeuwig, genezend aanwezig, maar Jezus is ook bezig om geloof in ons te hebben. Niet dat er in nu zoveel goeds zit, maar omdat Hij weet dat als wij Zijn Geest hebben ontvangen dat Hij geloof in ons kan hebben. Jezus is ook jouw Zender! Hij zend jouw uit! Er is bij Jezus geen egoïsme, maar intens verlangen dat Zijn Koninkrijk op een grootste manier gaat doorbreken en dat doet Hij niet in Zijn eentje, maar dat doet Hij met ons! Hij gebruikt er geen engelen voor, maar mensen zoals jij en ik.

 

Ben jij beschikbaar om Jezus woorden te horen om de wereld in te trekken met Zijn woorden van verzoening en de macht over demonen? Dat staat er hier letterlijk bij, die macht ontvangen ze erbij! Hoe bijzonder is dit? Jezus geeft een deel van Zichzelf aan Zijn volgelingen en gelovigen! 

 

En wat blijkt dan wat er gebeurt? Ze gaan met Goddelijke autoriteit preken en vertellen de mensen dat ze zich moeten bekeren, ze drijven veel demonen uit en genezen mensen. Ze doen exact hetzelfde als Jezus! Jezus laat Zijn bediening vermenigvuldigen, zodat straks de hele wereld bereikt zal worden met het Evangelie van het Koninkrijk. En of wij daarvoor bekwaam zijn? Nee, maar Jezus bekwaamd die Hij roept. En vandaag zegt Hij tegen jou: "Ik zend ook jou, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, maar als jij in Mij gelooft, dan zend ik je uit!"

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Zender, U wilt Uw Koninkrijk groter bouwen door mij in te zetten en ik wil luisteren naar Uw stem!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom