"En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing." (Efeze 4:30) 

Je hebt even kunnen nadenken over het aantrekken van je nieuwe mens. Dit is dus een daad die God bij ons neerlegt. Het afleggen van onze oude mens en het aantrekken van onze nieuwe mens is een verantwoordelijkheid die wij zelf dragen. Sterker nog, als we Christus dan kennen, leg dan af en trek dan aan. Zo duidelijk is het nu wel. En de vraag is of jij bereidt bent om je nieuwe mens aan te trekken. En bij aantrekken klinkt iets door van 'je er in hullen'. En dan is de vraag op welke manier wij dat doen moeten.

 

En de kern daarvan is dat we de Heilige Geest van God niet moeten bedroeven. We zijn gestempeld met het zegel van de Heilige Geest. We zijn daarmee dus Zijn eigendom geworden. En deze Geest, moeten we niet bedroeven met onze oude levenswandel buiten het geloof. Als we dat doen, blussen we de Geest uit. En de Heilige Geest bedroeven we vooral en in de eerste plaats als we binnen de gemeente niet in onze nieuwe mens leven. 

Dus zodra we niet concreet breken met ons oude leven, en we in onoprechtheid en oneerlijkheid verder leven, dan bedroeven we daarmee de Heilige Geest Die ook in ons woont. En waar dit dan in zit? Paulus maakt het heel praktisch, want hij wil niet dat wij op welke manier dan ook de Heilige Geest van God bedroeven. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Als je dat doet kun je altijd en in alle omstandigheden een mens zonder muren zijn. Dan kun je altijd en overal jezelf zijn zonder na te hoeven denken waar je wat hebt gezegd. Sommige mensen gedragen zich als chronische leugenaars en uiteindelijk weten ze zelf niet meer wat ze gezegd hebben. Maar zou een hand liegen tegen een voet? We zijn leden van hetzelfde lichaam. 

Daarnaast mogen we boos zijn, maar daarin niet zondigen. En het zondigen in boosheid zit als we de zon er over onder laten gaan en wrok en bitterheid toelaten over onze boosheid. En dat gebeurt als we onze boosheid laten bestaan. Dat past niet bij onze nieuwe mens. Eigenlijk heeft onze nieuwe mens alles te maken met elk stukje van Gods geboden die te maken hebben met hoe we met elkaar omgaan. Daarin blijkt of we ook werkelijk elkaar liefhebben binnen de gemeente en daaruit blijkt of we echt onze oude mens hebben uitgedaan en onze nieuwe mens, Christus Zelf, hebben aangedaan. 

En de lijst die Paulus noemt is lang. En neem er echt nu even de tijd voor om de verzen 25-32 te lezen. Laat elk woord even tot je doordringen en besef dat elke keer als we hierin onze oude natuur ruimte geven, we de Geest van God bedroeven. En willen we dat? De Geest van God Die ons in alle waarheid wil leiden, willen we Hem bedroeven? Of kiezen we vandaag om zuiver en eerlijk, levend als een volgeling van Jezus op aarde, te leven. Die keus hebben we, daarin mogen wij niet passief zijn en daardoor laten we het Koninkrijk op aarde zien. 

Gebed: Vader, ik moet U eerlijk zeggen dat ik de nieuwe mens lang niet altijd echt aantrek en dat ik Uw Geest nog veel te vaak bedroef. Toch wil ik weer kiezen om mijn oude mens af te leggen en mijn nieuwe mens aan te trekken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu