Schuren van overvloed

 

"Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt." (Genesis 41:55)

 

Hoe zullen die Egyptenaren hebben gereageerd op Jozef? Nota bene een vreemdeling, niet eens een Egyptenaar en wat doet hij? Hij doet maar één ding: zuinig zijn, oppotten. Meer doet hij niet. Er is ongelofelijk veel overvloed, maar meer dan wat ze normaal zouden doen, mogen ze niet doen. Het is een tijd van overvloed, maar ondertussen mag het volk daar niet van genieten. En uiteindelijk had Jozef zoveel koren opgeslagen dat het niet meer te tellen was. En het blijkt dat de overvloed meer is dan het dubbele. Dus het is niet zo dat God dubbel gaf, zodat de helft opgeslagen kon worden en de rest gebruikt kon worden voor later. Er was meer van veel.

Waar God werkt is leven en overvloed! Echt waar, waar God de ruimte krijgt doordat wij doen wat Hij zegt, daar is leven en overvloed. Ik zeg niet dat het dan in alle situaties altijd goed zal gaan, maar waar wij luisteren naar God, daar is Zijn zegen! En zo gaat het ook bij Jozef. En het lijkt allemaal helemaal niet nodig. Er is zoveel overvloed dat er geen donkere wolk aan de lucht is. En je zou bijna denken: Kom op Jozef, God heeft het echt misgehad. Overvloed kan heel gevaarlijk zijn.

 

En dan komt het moment dat er niets meer op het land te vinden was. En het lijkt zelfs dat in de eerste periode van de crisis, er nog wel wat eten te vinden is, maar dan komt het moment dat er niets meer is. En als dan de Egyptenaren bij farao komen en schreeuwen van de honger, wat doet de farao dan? Hij stuurt ze naar die vreemdeling toe. Jozef, waarvan het wel leek of hij van een andere planeet kwam, die Jozef blijk het echt bij het rechte eind te hebben gehad. De redding voor Egypte.

 

Ik geloof dat Jozef het voorbeeld is voor ons. Natuurlijk zie je in Jozef tekenen van Jezus, maar ik geloof dat dit ook een voorbeeld is voor ons, zodat ook wij de tekenen van Christus mogen dragen. Als wij gehoorzaam Gods stem volgen en zo een zegen zijn en God ons werkelijk in onze volle bestemming laat komen, dan mogen wij als een Jozef regeren en uitdelen. Ik kom er de laatste tijd steeds meer achter hoe heerlijk het is om uit te mogen delen. Schuren vol overvloed waaruit je leven mag uitdelen. Leven door Jezus, maar ook leven door te bemoedigen, leven door leiding te geven in die situaties waar het zo belangrijk is.

 

Weet je wat wij mogen zijn? Brengers van leven en overvloed. Wij mogen zijn als Jezus. Namens Jezus mogen wij het leven en de overvloed in Zijn Naam brengen op aarde! Zo groot is onze betekenis op aarde. Zonder Jozef was het leven in Egypte gestopt, zonder ons stopt het leven ook. Dan blijft er geen kerk meer over. Ga staan op de cruciale punten van onze tijd om uit te delen van de schuren van overvloed!

 

Gebed: HEERE, ik dank U dat ik juist in onze tijd als een Jozef mag uitdelen van de overvloed die U hebt gegeven. Juist nu het soms hongersnood lijkt, juist nu mag ik schuren van overvloed leegdelen!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom