"Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen." (Filemon 1:4 en 5) 

Het zijn hele mooie woorden die Paulus schrijft aan Filemon. De aanhef van de brief was al mooi, maar Paulus gaat daarna ook nog gewoon verder over het geestelijke karakter van Filemon. Als je nog steeds in je achterhoofd houdt met welk doel Paulus deze brief schreef, dan wordt de druk op Filemon wel serieus groot. Want als je geestelijk zo hoog wordt aangeslagen als hoe Paulus dat hier doet, dan is je verantwoordelijkheid ook heel hoog.

 

Durven wij trouwens elkaar op een positieve manier te benaderen met dat wat we bij elkaar zien als liefde tot God en de gelovigen om je heen? Durven wij net als Paulus te zeggen dat we God danken als we zien hoe andere gelovigen om ons heen op een intense manier God dienen? Spreken we dat eigenlijk wel eens uit? Of vinden we het eigenlijk gewoon normaal? Paulus is tegen Filemon heel duidelijk over wat hij over hem heeft gehoord.  

Over het algemeen praten we erg makkelijk over wat anderen niet goed doen, maar deze Filemon krijgt te horen dat zijn liefde voor Jezus zo groot is, maar ook zijn liefde voor de heiligen. En natuurlijk heeft dit straks in de brief nog een vervolg. Dat is zeker, Paulus schrijft het ook niet zonder doel, maar hoe is het als Paulus ons deze brief had moeten schrijven. Zou hij ook jou en mij kunnen aanspreken op onze liefde tot Jezus en tot de heiligen. Zou Paulus ons, vanwege ons goede gedrag ook klem kunnen zetten als hij straks bij zijn punt aankomt waar hij de brief voor schrijft en waarbij Filemon eigenlijk niets meer kan zeggen, want als je liefde hebt voor de heiligen zoals hij, dan kun je straks het verzoek van Paulus onmogelijk naast je neerleggen. 

Zou Paulus jou ook op deze manier voor het blok kunnen zetten omdat hij kan zeggen dat je grote liefde voor Jezus hebt, maar ook voor de andere gelovigen. Wij zijn in onze kerkmodellen maar al te vaak gericht op wat voor onszelf belangrijk is. En wij willen ook wel graag liefgehad worden, maar hoe is dat andersom? Zijn wij een leesbare brief van Jezus in ons gedrag. En nee, niet als een voorwaarde om iets te verdienen, maar gewoon omdat je zo vol van Jezus bent, dat je niets anders wil dan degenen die bij Hem horen ook intens liefhebben. Ja, zelfs zo dat er in je eigen gemeente echt liefde komt voor elkaar. De huisgemeente van Filemon is waarschijnlijk een heel betrokken huisgemeente geweest. Filemon verkwikte zelfs de heiligen door zijn gedrag. Hij was een man vol van bemoediging.  

En als je dit nooit hoort? Misschien begint het wel gewoon om dit eens uit te spreken naar anderen. Laat ook anderen merken en ervaren dat je hun liefde ziet en ervaart. Daar mogen wij het echt wel vaker over hebben. 

Gebed: Heer, zoveel liefde voor U en mijn geloofsgenoten, ik wil er meer van hebben, zodat ik echt anderen zal opbouwen in geloof en in karakter zodat U groter wordt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu