"Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen." (Filemon 1:4 en 5) 

Het zijn hele mooie woorden die Paulus schrijft aan Filemon. De aanhef van de brief was al mooi, maar Paulus gaat daarna ook nog gewoon verder over het geestelijke karakter van Filemon. Als je nog steeds in je achterhoofd houdt met welk doel Paulus deze brief schreef, dan wordt de druk op Filemon wel serieus groot. Want als je geestelijk zo hoog wordt aangeslagen als hoe Paulus dat hier doet, dan is je verantwoordelijkheid ook heel hoog.

 

Durven wij trouwens elkaar op een positieve manier te benaderen met dat wat we bij elkaar zien als liefde tot God en de gelovigen om je heen? Durven wij net als Paulus te zeggen dat we God danken als we zien hoe andere gelovigen om ons heen op een intense manier God dienen? Spreken we dat eigenlijk wel eens uit? Of vinden we het eigenlijk gewoon normaal? Paulus is tegen Filemon heel duidelijk over wat hij over hem heeft gehoord.  

Over het algemeen praten we erg makkelijk over wat anderen niet goed doen, maar deze Filemon krijgt te horen dat zijn liefde voor Jezus zo groot is, maar ook zijn liefde voor de heiligen. En natuurlijk heeft dit straks in de brief nog een vervolg. Dat is zeker, Paulus schrijft het ook niet zonder doel, maar hoe is het als Paulus ons deze brief had moeten schrijven. Zou hij ook jou en mij kunnen aanspreken op onze liefde tot Jezus en tot de heiligen. Zou Paulus ons, vanwege ons goede gedrag ook klem kunnen zetten als hij straks bij zijn punt aankomt waar hij de brief voor schrijft en waarbij Filemon eigenlijk niets meer kan zeggen, want als je liefde hebt voor de heiligen zoals hij, dan kun je straks het verzoek van Paulus onmogelijk naast je neerleggen. 

Zou Paulus jou ook op deze manier voor het blok kunnen zetten omdat hij kan zeggen dat je grote liefde voor Jezus hebt, maar ook voor de andere gelovigen. Wij zijn in onze kerkmodellen maar al te vaak gericht op wat voor onszelf belangrijk is. En wij willen ook wel graag liefgehad worden, maar hoe is dat andersom? Zijn wij een leesbare brief van Jezus in ons gedrag. En nee, niet als een voorwaarde om iets te verdienen, maar gewoon omdat je zo vol van Jezus bent, dat je niets anders wil dan degenen die bij Hem horen ook intens liefhebben. Ja, zelfs zo dat er in je eigen gemeente echt liefde komt voor elkaar. De huisgemeente van Filemon is waarschijnlijk een heel betrokken huisgemeente geweest. Filemon verkwikte zelfs de heiligen door zijn gedrag. Hij was een man vol van bemoediging.  

En als je dit nooit hoort? Misschien begint het wel gewoon om dit eens uit te spreken naar anderen. Laat ook anderen merken en ervaren dat je hun liefde ziet en ervaart. Daar mogen wij het echt wel vaker over hebben. 

Gebed: Heer, zoveel liefde voor U en mijn geloofsgenoten, ik wil er meer van hebben, zodat ik echt anderen zal opbouwen in geloof en in karakter zodat U groter wordt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu