"Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen." (Filemon 1:4 en 5) 

Het zijn hele mooie woorden die Paulus schrijft aan Filemon. De aanhef van de brief was al mooi, maar Paulus gaat daarna ook nog gewoon verder over het geestelijke karakter van Filemon. Als je nog steeds in je achterhoofd houdt met welk doel Paulus deze brief schreef, dan wordt de druk op Filemon wel serieus groot. Want als je geestelijk zo hoog wordt aangeslagen als hoe Paulus dat hier doet, dan is je verantwoordelijkheid ook heel hoog.

 

Durven wij trouwens elkaar op een positieve manier te benaderen met dat wat we bij elkaar zien als liefde tot God en de gelovigen om je heen? Durven wij net als Paulus te zeggen dat we God danken als we zien hoe andere gelovigen om ons heen op een intense manier God dienen? Spreken we dat eigenlijk wel eens uit? Of vinden we het eigenlijk gewoon normaal? Paulus is tegen Filemon heel duidelijk over wat hij over hem heeft gehoord.  

Over het algemeen praten we erg makkelijk over wat anderen niet goed doen, maar deze Filemon krijgt te horen dat zijn liefde voor Jezus zo groot is, maar ook zijn liefde voor de heiligen. En natuurlijk heeft dit straks in de brief nog een vervolg. Dat is zeker, Paulus schrijft het ook niet zonder doel, maar hoe is het als Paulus ons deze brief had moeten schrijven. Zou hij ook jou en mij kunnen aanspreken op onze liefde tot Jezus en tot de heiligen. Zou Paulus ons, vanwege ons goede gedrag ook klem kunnen zetten als hij straks bij zijn punt aankomt waar hij de brief voor schrijft en waarbij Filemon eigenlijk niets meer kan zeggen, want als je liefde hebt voor de heiligen zoals hij, dan kun je straks het verzoek van Paulus onmogelijk naast je neerleggen. 

Zou Paulus jou ook op deze manier voor het blok kunnen zetten omdat hij kan zeggen dat je grote liefde voor Jezus hebt, maar ook voor de andere gelovigen. Wij zijn in onze kerkmodellen maar al te vaak gericht op wat voor onszelf belangrijk is. En wij willen ook wel graag liefgehad worden, maar hoe is dat andersom? Zijn wij een leesbare brief van Jezus in ons gedrag. En nee, niet als een voorwaarde om iets te verdienen, maar gewoon omdat je zo vol van Jezus bent, dat je niets anders wil dan degenen die bij Hem horen ook intens liefhebben. Ja, zelfs zo dat er in je eigen gemeente echt liefde komt voor elkaar. De huisgemeente van Filemon is waarschijnlijk een heel betrokken huisgemeente geweest. Filemon verkwikte zelfs de heiligen door zijn gedrag. Hij was een man vol van bemoediging.  

En als je dit nooit hoort? Misschien begint het wel gewoon om dit eens uit te spreken naar anderen. Laat ook anderen merken en ervaren dat je hun liefde ziet en ervaart. Daar mogen wij het echt wel vaker over hebben. 

Gebed: Heer, zoveel liefde voor U en mijn geloofsgenoten, ik wil er meer van hebben, zodat ik echt anderen zal opbouwen in geloof en in karakter zodat U groter wordt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu