"Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Mattheüs 7:7) 

Het zou kunnen zijn dat je denk: "Nederland winnen voor Jezus, het lijkt net alsof wij dat zelf dan maar moeten doen." Er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij ons, maar daarmee ligt niet alles in onze macht. Als God ons een opdracht geeft, wil niet zeggen dat wij dat ook in onze kracht kunnen. Zout zijn op deze aarde, lukt ook echt niet alleen. Maar door zout te zijn, onderscheiden we ons, als het goed is, wel. Dat is zichtbaar in bemoediging en liefde, maar ook in afhankelijkheid en het besef niet een eenling te zijn op deze aarde, maar juist samen met God te leven.

 

Het is zo belangrijk dat het zout in onze tijd, zout is dat biddend zout is. Ik bedoel te zeggen dat wij het gebed van veel groter belang moeten gaan zien. Een kerk die niet bidt, een kerk die niet afgestemd is op God, werkt op een verkeerde manier en op een verkeerde plaats. Gebed is iets dat in het leven van Jezus onmisbaar was. Zelfs Jezus was regelmatig met Zijn Vader in de gesprek en stemde daarmee af op Zijn Vader. Jezus was nooit op een plaats waar Hij niet moest zijn, maar Jezus was ook in de wonderen afhankelijk van Zijn Vader. Hij sloeg bij het wonder van de broden en de vissen, Zijn ogen naar de hemel. Dit zijn geen losstaande feiten die alleen betrekking hadden op Jezus, maar Jezus doet het ons voor.  

Jezus begint daar al mee in dezelfde preek als over het zout. In de Bergrede begint Jezus op meerdere momenten over gebed. Eerst als over ons 'binnenkamergebed', het gebed persoonlijk en in stilte. De momenten van afstemming met God de Vader. Maar daarna begint Jezus ook over alles wat we in gebed vragen. En dat is iets wat wij nooit kwijt mogen zijn. En ik geloof dat wij dit gedeelte van Jezus, maar al te vaak toepassen op onze persoonlijke situaties. En natuurlijk is dat ook goed. Ook voor jouw persoonlijke leven zegt Jezus dat we moeten durven vragen en durven geloven dat God ons geen stenen voor brood zal geven. 

Maar nu nog in het kader van het winnen van ons land voor Jezus. Wij vinden het lastig om gebed los te maken uit onze persoonlijke situaties, maar als we dit gedeelte nu eens toepassen op het winnen van Nederland voor Jezus? Wat als we dit gedeelte toepassen op elke situatie die zich voordoet dat wij met iemand optrekken, maar die niet gelooft. Wat doen we dan? 

Ik geloof dat dan juist de ervaring dat God als een Vader zorgt en als wij Hem ergens om vragen dat Hij brood geeft en geen stenen, mensen gaat laten zien dat Hij God is. Jezus ging op aarde rond, goed doende. Ik wil je uitdagen om de komende tijd met dit gedeelte eens aan het werk te gaan en in elke concrete situatie met mensen te gaan bidden. Niet als een probeersel, maar in vol geloof dat God overvloedig gaat voorzien in wat die ander nodig heeft, omdat Hij zo die ander wint voor Jezus. 

Gebed: Vader, U geeft geen stenen, maar brood en ergens geloof ik dat, maar tegelijk blijft altijd dat gevoel dat we niet altijd alles ontvangen. Maar ik wil kiezen om dit gedeelte ook toe te gaan passen op het winnen van mensen voor Jezus. Ik wil U vragen: Laat U Zichzelf dan zien als ik met hen bid, die niets met U hebben.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu