"Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Mattheüs 7:7) 

Het zou kunnen zijn dat je denk: "Nederland winnen voor Jezus, het lijkt net alsof wij dat zelf dan maar moeten doen." Er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij ons, maar daarmee ligt niet alles in onze macht. Als God ons een opdracht geeft, wil niet zeggen dat wij dat ook in onze kracht kunnen. Zout zijn op deze aarde, lukt ook echt niet alleen. Maar door zout te zijn, onderscheiden we ons, als het goed is, wel. Dat is zichtbaar in bemoediging en liefde, maar ook in afhankelijkheid en het besef niet een eenling te zijn op deze aarde, maar juist samen met God te leven.

 

Het is zo belangrijk dat het zout in onze tijd, zout is dat biddend zout is. Ik bedoel te zeggen dat wij het gebed van veel groter belang moeten gaan zien. Een kerk die niet bidt, een kerk die niet afgestemd is op God, werkt op een verkeerde manier en op een verkeerde plaats. Gebed is iets dat in het leven van Jezus onmisbaar was. Zelfs Jezus was regelmatig met Zijn Vader in de gesprek en stemde daarmee af op Zijn Vader. Jezus was nooit op een plaats waar Hij niet moest zijn, maar Jezus was ook in de wonderen afhankelijk van Zijn Vader. Hij sloeg bij het wonder van de broden en de vissen, Zijn ogen naar de hemel. Dit zijn geen losstaande feiten die alleen betrekking hadden op Jezus, maar Jezus doet het ons voor.  

Jezus begint daar al mee in dezelfde preek als over het zout. In de Bergrede begint Jezus op meerdere momenten over gebed. Eerst als over ons 'binnenkamergebed', het gebed persoonlijk en in stilte. De momenten van afstemming met God de Vader. Maar daarna begint Jezus ook over alles wat we in gebed vragen. En dat is iets wat wij nooit kwijt mogen zijn. En ik geloof dat wij dit gedeelte van Jezus, maar al te vaak toepassen op onze persoonlijke situaties. En natuurlijk is dat ook goed. Ook voor jouw persoonlijke leven zegt Jezus dat we moeten durven vragen en durven geloven dat God ons geen stenen voor brood zal geven. 

Maar nu nog in het kader van het winnen van ons land voor Jezus. Wij vinden het lastig om gebed los te maken uit onze persoonlijke situaties, maar als we dit gedeelte nu eens toepassen op het winnen van Nederland voor Jezus? Wat als we dit gedeelte toepassen op elke situatie die zich voordoet dat wij met iemand optrekken, maar die niet gelooft. Wat doen we dan? 

Ik geloof dat dan juist de ervaring dat God als een Vader zorgt en als wij Hem ergens om vragen dat Hij brood geeft en geen stenen, mensen gaat laten zien dat Hij God is. Jezus ging op aarde rond, goed doende. Ik wil je uitdagen om de komende tijd met dit gedeelte eens aan het werk te gaan en in elke concrete situatie met mensen te gaan bidden. Niet als een probeersel, maar in vol geloof dat God overvloedig gaat voorzien in wat die ander nodig heeft, omdat Hij zo die ander wint voor Jezus. 

Gebed: Vader, U geeft geen stenen, maar brood en ergens geloof ik dat, maar tegelijk blijft altijd dat gevoel dat we niet altijd alles ontvangen. Maar ik wil kiezen om dit gedeelte ook toe te gaan passen op het winnen van mensen voor Jezus. Ik wil U vragen: Laat U Zichzelf dan zien als ik met hen bid, die niets met U hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu