"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar  vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:9 en 10)" 

Een aantrekkelijke kerk, een kerk die werkelijk de wereld om ons heen laat zien Wie Jezus is, daarmee winnen de mensen voor Jezus. En niet de kerk als instituut, dat hebben we al benadrukt, maar de kerk die jij en ik zijn. Daar waar wij persoonlijk beseffen dat we zout op de aarde zijn en smaak brengen in deze wereld, deze verzameling mensen is de kerk die Jezus bedoelt. Bemoedigen is iets dat daarbij belangrijk is, maar liefhebben hoort daar van wel bij. Aan de ene kant het liefhebben van elkaar als broers en zussen in het geloof, over alle kerkmuren heen, maar ook het liefhebben van hen die buiten de kerk zijn.

 

Zou jij een keus willen maken om niet alleen degenen die in Jezus geloven, hartelijk lief te hebben, maar zou jij dat ook willen doen met al die anderen die Jezus nog niet kennen? Nu moet je niet al te snel 'ja' roepen, want ik heb het dan echt over iedereen, wat ze ook hebben gedaan. Jezus' leven op aarde leven is niet iets dat je zonder nadenken doet, maar als wij echt ons hele land willen winnen voor Jezus dan komt het er wel op aan dat wij ook hen die zo totaal anders geloven dan wij, dat we hen toch onvoorwaardelijk willen aanvaarden.  

Dat betekent niet dat we alles goed hoeven te praten, maar dat betekent wel dat we zo liefhebben, zodat we accepteren waar de ander zich nu bevindt. Al is dat in de gevangenis, in de goot van de straat, achter het raam in Amsterdam, of dat het iemand is die zich een echte atheïst noemt, hoe dan ook, dat jij de keus maakt om hen lief te hebben. Weet je, ik zou je eens willen uitdagen om in hele concrete situaties aan God te vragen of Hij je wil laten zien wat Hij ziet. 

Als je op plaatsen komt, vraag dan gewoon eens of jij mag kijken met de ogen van Jezus. Ik geloof dat dit er voor zal zorgen dat onze manier van omgaan met hen die buiten zijn totaal anders zal zijn. Dan zijn we niet in de eerste plaats bezig om die ander zo snel mogelijk te bekeren, maar dan raken we bewogen zoals Jezus bewogen was. Paulus zegt dat we niet moeten ophouden om goed te doen. Altijd weer is dat onze houding: We willen altijd goed doen aan alle mensen. Natuurlijk kijk je eerst naar je geloofsgenoten als het gaat om hun noden, maar vergeet ook al die anderen niet. Altijd weer de keus maken om goed te doen in elke situatie. Misschien een collega die over jouw rug beter wilde worden toch met liefde en bewogenheid benaderen. Als de kerk in Nederland een kerk is waar de liefde stroomt, dan zal er iets gebeuren. Laten wij een voortdurend kanaal van liefde zijn, Jezus' liefde, die door ons heen blijft stromen. 

Gebed: Heere Jezus, laat Uw liefde door mij heen krachtig stromen. Liefde die de wereld zal veranderen, liefde die mensen zal aanraken en zal veranderen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu