"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Deze wereld zonder God en zonder het volmaakte van God is een wereld die smaakloos en donker is. Er is geen smaak als God ontbreekt. Heel veel dingen in deze wereld lijken wel de moeite waard, maar als je eerlijk bent is er niets van deze dingen die uiteindelijk sterker is dan de dood en die de eeuwigheid aankunnen. Eigenlijk is dus deze wereld helemaal leeg. Dat is de realiteit van een wereld waar niemand zou leven in relatie met God. Maar de komst van Jezus moet dat nu juist blijvend veranderen. En daarom roept Jezus Zijn discipelen erbij en begint hen uit te leggen wat er nodig is. Maar eigenlijk vertelt Jezus ook hoe Hij deze wereld ziet.

 

Het enige dat in de ogen van Jezus smaak geeft aan deze wereld zijn mensen die leven zoals Hij heeft geleefd, die leven door Zijn Geest. Dat zijn mensen die de vruchten van de Geest dragen en daarmee het verschil maken in deze wereld. Als je kijkt hoe de wereld zonder God en de godsdienstige wereld zonder God, en Gods kinderen die de relatie met God zijn kwijtgeraakt, leven op deze aarde dan draait het maar om één ding: Om jezelf. Dat is een wereld waar uiteindelijk geen leven in de vinden is, maar dat is ook een wereld waarin geen hoop is voor hopelozen, herstel voor gebrokenen en bevrijding voor gevangenen. Niet omdat het onmogelijk is, maar omdat er niemand is die bereidt is om het verschil te maken.

Bedenk even dat Jezus zegt dat wij dezelfde dingen, in Zijn Naam, zullen doen als dat Hij deed, maar wij zeggen als volgelingen van Jezus: "Sorry, maar dat hoeft van mij dus even mooi niet, ik wil vooral gelukkig worden van mijn geloof, maar meer hoeft echt niet." Dan zou deze wereld een smaakloze wereld blijven. Dan heerst op deze wereld de duisternis en is het een troosteloze wereld. En dat terwijl alles beschikbaar is om deze wereld te redden. 

En toch ben ik wel bang dat een groot deel van de kerk in Nederland wel heel erg bezig is met zichzelf. Heel veel vragen worden gesteld hoe we kerk moeten zijn en hoe de eredienst eruit moet zien, hoe en wat we moeten zingen. En op individueel niveau zijn wij net zo hard bezig met onze carrière, zijn wij net zo hard bezig met hoe wij ons het meest gelukkig voelen, als de hele wereld om ons heen. En wat is dan het gevolg? Wij doen mee in de smaakloosheid van deze wereld, terwijl Jezus tegen jou en mij zegt: "Jij, jij bent het zout van de wereld, jou heb ik geroepen om het verschil te maken." En ja, dat betekent dat je misschien dingen die zo fijn zijn voor jezelf soms moet loslaten, maar ik wil je vragen: "Ben jij bereidt om zout in deze wereld te zijn?" Dan zullen we een paar dingen naar voren halen waarmee jij ons land kunt winnen voor Jezus. 

Gebed: Heer, wat een eer om de smaak in deze wereld te mogen brengen, maar ik belijd ook dat ik zoveel dingen doe, waarin ik meega met deze wereld en mij niet als zout laat gebruiken. Vergeef mij en gebruik mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu