"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg  is en leid mij op de eeuwige weg." (Psalm 139:23 en 24) 

Hoe ga jij met kritiek om? Of heb je liever geen kritiek? Ergens vinden we dat allemaal behoorlijk lastig, want dan is er iemand die tegen je zegt dat je het anders moet doen. En overigens is ook niet iedere kritiek terecht. Zelf ben ik al zo vaak aangevallen op mijn geloof en heel vaak klopte dit niet of dat niet. Soms moet je dingen ook echt maar naast je neerleggen. Ik mis in heel veel kritiek ook veel liefde en is eerder dat de ander je naar beneden probeert te halen om zijn eigen gelijk te halen. Zo is kritiek nooit bedoeld geweest. Maar nu nog wat anders. Want kritiek krijgen is iets, maar open staan voor dingen die niet goed zijn en je daarin kwetsbaar opstellen, dat gaat eigenlijk nog een stap verder.

 

En als er dan zaken naar boven komen, zegt dat nog steeds niets over je identiteit, maar over dat wat anders kan of zelfs anders moet. David heeft net zijn bijzondere psalm afgesloten. Tenminste, hij sluit af met een bijzonder gebed. Eigenlijk besluit hij de psalm met het gebed, dat hij eerst als lofzang begon over het doorgronden van God. 

Hij vraagt nu aan het einde van de psalm, of de God Die hem door en door kent, ook echt wil doorgronden. David wil openstaan voor kritiek van God. Hij is daarbij echt niet bang voor afwijzing of voor iets van veroordeling, maar er is wel een diep verlangen in het hart van David: Hij wil geen dingen in zijn leven hebben waarvan God zegt dat het echt niet kan. Dat is de intentie van David. Hij vraagt dus niet of God hem maar wil laten zien wat voor een grote zondaar, maar voor Gods aangezicht wil hij wel telkens weten waarin hij niet zuiver handelt naar Gods wil.  

Alles waarvan hij eerst schreef hoe God naar hem keek, daarvan vraagt hij nu of God dat ook echt wil doen. En vanuit de grootheid van de God Die hem niet alleen kent, maar ook heeft gewild en geliefd, van daaruit stelt David zijn hart open voor God. God mag hem niet alleen doorgronden, maar Hij mag het ook zeggen wat er anders moet. En weet je, deze manier van kritiek krijgen is altijd heilzaam, want God zal dat op een manier doen die nooit gericht is op Zichzelf omhoog werken, maar altijd om het beste uit Zijn kind te halen. 

Als wij nu deze psalm afsluiten en nu weten en beseffen met hoeveel zorg God ons heeft gemaakt, wil jij dan ook je hart openstellen, niet om jezelf naar beneden te laten halen, maar om God de ruimte te geven om je meer aan Zijn beeld gelijkvormig te laten worden? Wil je God, actief, de ruimte geven om zo je leven de vorm te geven van het leven van Jezus? Dan is het zeker dat je er sterker uit zult komen en je meer zal stralen van Gods heerlijkheid. 

Gebed: HEER, doorgrond mij maar en laat mij zien op welke punten mijn leven bijgesteld moet worden. Spreek tot mijn hart, over mijn hart en laat mij telkens zien wat een schadelijke weg is, zodat ik altijd wandel op Uw eeuwige weg.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu