"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Het is goed om te beseffen dat ons burgerschap niet meer op deze aarde is maar in de hemel. Je naam staat ingeschreven in het register van de hemel. Het is nog mooier, je naam is in Gods handpalmen gegraveerd en niet omdat jij iets deed, maar omdat God Zijn genade aan jou schonk. Het feit dat je Gods genade in Christus hebt aangenomen maakt dat je op één moment van een burger van deze aarde een burger werd van de hemel. En daarmee veranderde echt alles.

 

Het heeft ook alles te maken met het Koninkrijk van God. Je bent hier niet op aarde om je tijd vol te maken, maar om Jezus te vertegenwoordigen op aarde, om het Koninkrijk van de hemel op aarde te leven. Wat een taak hebben we gekregen door ene hemelburger te mogen zijn. Het gevolg is wel dat we op aarde niet meer ons thuis hebben, want dat is Boven. Hier op aarde kloppen heel veel van de dingen die je normaal gaat vinden niet meer met alles wat er op aarde gebeurt. Het is een leven dat van een andere orde is, een leven van een hemelse orde. 

Het is kamperen, omdat je Thuis niet meer hier is. Paulus zegt zelfs ergens dat wij hier op aarde wonen in onze tijdelijke tent. Ons lichaam is niet meer dan een tent, waarin wij tijdelijk op deze aarde zijn en straks zullen we onze tent verlaten om Thuis te mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar tot die tijd ben je niet passief, maar word je actief opgeroepen om Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen op aarde. En tegelijk blijft het hier ook niet bij. 

Ik kom nogal eens christenen tegen die een extreem heiligingsleven lijken te moeten volbrengen. Alsof het zo is dat als je tot geloof bent gekomen, je vanaf dat moment er alles aan moet doen om je identiteit te verdedigen. Alsof het nodig is dat je daarna zelf verantwoordelijk bent dat jij er niet uitvalt. Maar het is niet alleen kamperen op aarde, maar het is kamperen met God. 

De nadruk op 'met God' is heel belangrijk. Jij bent niet de enige die kampeert op aarde, het wonderlijke is dat God ook op aarde kampeert. God is niet alleen in de hemel aanwezig, maar Hij is onder ons. Of eigenlijk nog veel sterker, Hij is in ons. In ons hemelburger op aarde zijn, zijn niet alleen wij hemelburgers, maar God is Zelf ook een hemelburger op aarde. Door Zijn Geest woont Hij in ons. Hemelburger zijn op aarde hoef je nooit alleen te doen. Wij verwachten Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar tot die tijd leven we met een bestemming op aarde en dat doen we met Gods Geest, Die in ons woont. Jouw werk is niet een krampachtig heiligingswerk, maar heiliging door Gods Geest in jou de ruimte te geven. Hemelburger te zijn door afgestemd te zijn op Gods Geest in jou. Op dat moment gaat Hij je helpen om hemels op aarde te leven. De hemelse wetten zullen dan zichtbaar worden als jij vanuit jouw tentje, Jezus vertegenwoordigt op aarde. 

Gebed: Heer, U vertegenwoordigen op aarde en zelf leven als een hemelburger door Uw Geest, zo wil ik van betekenis zijn en tegelijk U verwachten op de wolken van de hemel.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu