Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 25:29 en 30) 

Als je dan over alles hebt nagedacht, dan blijf je toch nog wel zitten met die dwaze meiden en ook met die ene slaaf die niets met zijn talent deed. De uitkomst is nogal verschrikkelijk en ik merk dat je het daar eigenlijk in onze tijd niet zoveel meer over mag hebben. Het lijkt wel mode te zijn om alleen maar over de hemel te mogen praten en het woord 'hel' als plaats van eeuwige straf niet meer te mogen gebruiken. Maar toch kunnen we onmogelijk om de realiteit heen va de gevolgen van degenen die uiteindelijk wel de hemel wilden bereiken, maar Jezus daarbij niet de hoogste eer wilden geven.

 

Tegelijk laat dit laatste gedeelte ook zien dat er nog meer is dan wij vaak beseffen. Degenen die niet Jezus willen volgen, maar alleen gericht zijn op zichzelf, dus die geen geloof in Jezus hebben en dus ook geen intentie hebben om alles in gereedheid te brengen voor het moment als Hij komt, die zullen eeuwig buiten de hemel staan. Het kan niet zo zijn dat God uiteindelijk het niet laat meetellen als er zijn die niet wilden geloven. Dan zou God onrechtvaardig zijn, net zo goed als dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij jouw zonden gestraft heeft aan Zijn Zoon en vervolgens ook nog een keer aan jou zou straffen. God is volmaakt rechtvaardig en daarom staat deze waarschuwing in de Bijbel. 

Ik weet dat dit heel heftig is, misschien niet voor jou, maar wel voor mensen die je liefhebt en die niet geloven in Jezus. Ik geloof ook dat God jouw talenten heeft gegeven, waarmee jij ook die geliefden kunt dienen met het Koninkrijk, zodat ze het zullen zien en ook kunnen gaan verlangen naar het geloof. Uiteindelijk zal God nooit onrechtvaardig zijn als Hij scheiding maakt tussen gelovigen en ongelovigen, Hij doet recht aan jouw geloof, maar vooral ook aan het offer van Zijn Zoon. 

Maar er is nog iets. Het blijkt in deze gelijkenis dat degenen die gewoekerd hebben met hun talenten, dat zij nog meer krijgen. Je zult niet alleen over veel gesteld worden, maar je zult ook overvloedig hebben. Straks ben je dus blijkbaar niet werkeloos. Jezus noemt die ene slaaf een nutteloze slaaf. Jezus wil in de eeuwigheid dus geen nutteloze slaven hebben. Waarom zou dat zijn? Alleen vanwege de laksheid nu? Nee, onze arbeid voor Jezus en het Koninkrijk is ten diepste slechts een trainingsschool voor de eeuwigheid. Straks zul je meer krijgen om nog meer in heerlijkheid te mogen dienen voor je Koning. Alles wat je nu al verdubbeld zal meegaan naar de eeuwigheid. 

De eeuwigheid is niet een plaats van eeuwig niets doen. Het is niet de plaats waar we nooit meer hoeven te werken. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, hadden ze wel een taak. Dat zal straks niet anders zijn. Wat wel anders is, is dat we daar met elkaar zullen dienen, gericht op Hem Die ons diepste verlangen is. Daar niemand zijn die op zichzelf gericht de kantjes er vanaf loopt, maar daar zal onze onvolmaakte trouw zelfs volmaakte trouw zijn voor onze Koning. 

Gebed: Heer, mijn trouw is zo vaak te weinig en zo gebrekkig, toch kent U de intentie van mijn hart en ik verlang om straks volkomen U te dienen in volmaakte trouw.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu