"Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer." (Mattheüs 25:21) 

Er komt een moment dat Jezus terugkomt. Het moment dat Hij afrekening houdt. Dat klinkt heel negatief, maar dat is het natuurlijk niet. Tenminste niet voor trouwe dienstknechten. Al zullen we misschien zelf nooit zeggen dat we zo trouw zijn, maar al te vaak struikelen we nog. Maar als Jezus straks kijkt wie er in Hem geloofde en wie er dan ook voor Hem leefde. Wie met de juiste intentie leefde. Jezus zegt hier overigens niet dat er gelovigen zullen zijn die als dwaze meiden buiten zullen blijven. De intentie van de wijze meiden en de intentie van de slaven die met hun talent woekeren, dat zijn vruchten van het geloof.

 

Je al of niet leven voor Jezus is eerder een graadmeter. En nee, kijk uit dat je niet zo naar perfectie streeft zodat je altijd blijft twijfelen, dat is niet de bedoeling van de woorden van Jezus. Maar Hij maakt wel duidelijk dat er fundamenteel onderscheid is tussen zij die hun leven geven voor het Koninkrijk en zij die slechts Jezus nodig willen hebben om maar in de hemel te komen. Die laatsten hebben uiteindelijk ook Jezus niet nodig, maar willen alleen de hemel bereiken en als er een andere route zou zijn, dan willen ze die ook nog wel nemen. 

Maar dan komt het moment dat Jezus terugkomt. Dat is het moment in de gelijkenis dat Jezus zegt dat de heer terugkomt en afrekening gaat houden met zijn slaven. Weet je wat het bijzondere is van het Koninkrijk van Jezus? Het gaat wel om Hem en het Koninkrijk, wij moeten niet bezig zijn met wat wij er voor terugkrijgen. Jezus is ons alles! Maar de andere kant is ook waar: Jezus is wel een Koning Die Zijn onderdanen overlaad met zegeningen als ze voor Hem willen leven. Uiteindelijk is de uitbetaling enorm. Niemand zal straks zeggen dat hij te weinig heeft ontvangen. Want hier op aarde waren we over weinig getrouw, en zo voelt het soms ook echt, maar we zullen over veel gezet worden.  

En het is opmerkelijk dat de heer in de gelijkenis niet zegt dat ze meer hadden moeten doen. Het feit dat ze getrouw zijn geweest, ook al was het maar over weinig, dat maakt dat ze over veel zullen worden gesteld. De gaven die Jezus je geeft, dat is nooit teveel om getrouw over te zijn. Het is eigenlijk maar weinig, maar je zult uiteindelijk er veel voor krijgen. Uiteindelijk in de eeuwigheid krijgen we onze plaats terug als koningen over de aarde. Maar ook nu geldt al dat als je getrouw bent in de kleine dingen, je verantwoordelijkheid zal toenemen. Dat is een wet in het Koninkrijk.  

Soms heb je het gevoel dat je maar zo weinig betekent, maar als jij je uitstrekt naar dat weinige, zal Jezus je ook steeds meer verantwoordelijkheid geven. Die kleine en weinige dingen zijn opstapjes naar grotere dingen. Maar als je niet getrouw bent, dan kan Hij je ook niet over meer aanstellen. Wat een vertrouwen heeft Jezus in je, als jij je trouw laat zien. 

Gebed: Heer, ik wil echt trouw zijn, ook in de kleine dingen, zodat U mij ook weer over grotere dingen kunt zetten. Zo wil ik bouwen aan meer van Uw glorie.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu