"Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk." (Ezra 9:2) 

Stel je nu voor dat ik zou zeggen: "Trouwen met een niet-gelovige partner moet je echt niet doen." Wat zou je dan zeggen? Ik merk dat dit namelijk dingen zijn die je eigenlijk in onze tijd niet meer zo erg mag zeggen, want dan ben je intolerant tegen ongelovigen. Of je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Toch is het opmerkelijk dat God, in de wet voor Israël dit wel had bevolen en dat Paulus het later in het Nieuwe Testament gewoon overneemt voor de kerk van het Nieuwe Testament. En toch vinden wij dit heel lastig, want dat hoeft toch niet zo erg te zijn?

 

Het is maar de vraag of het zo werkt. Ezra komt er op een gegeven moment achter dat de wet van God op dit punt nogal grof is overtreden. Hij stelt vast dat de Joden zich hebben vermengd met heidense vrouwen. Er zijn leidinggevenden die dit komen vertellen en Ezra schrik er van en scheurt zelfs zijn kleren. Is dit probleem dan zo heftig? Is dit dan iets waarvoor je zelfs je haren uit je hoofd moet trekken? Er zijn toch wel ergere dingen? 

Nee, er zijn uiteindelijk geen ergere dingen. Weet je waarom het volk in de ballingschap terecht was gekomen? Om maar ene reden: afgoderij. En waar kwam die afgoderij vandaan? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit de gemengde huwelijken. Daar was het misgegaan. Heidense goden en de God van Israël werden samengevoegd tot een veelgodendom. Alles kon er mee door, want als je een vrouw trouwt uit een ander volk, wil je toch ook wel graag rust in huis. En dus werd er van alles gemengd, met als gevolg dat afgoderij het volk uiteindelijk ten onder heeft gebracht. 

En dan moet je even bedenken dat Ezra net terug is uit de ballingschap en dit ziet gebeuren. Begrijp je dat hij in alle staten is? Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Maar waar wij ruimte gaan geven aan andere godsdiensten, daar is het begin van iets pluriforms ontstaan waarbij iedereen zijn gelijk mag hebben en uiteindelijk heeft er niemand meer gelijk, want er is geen gelijk meer. Maar als dan iedereen zijn gelijk mag hebben, verdwijnt God van het toneel en laat Hij Zich niet meer zien, want gemengd worden met andere goden, dat zal God nooit accepteren. Er is maar ene weg naar het Vaderhart van God en niet alle godsdiensten hebben een stukje waarheid. Er is maar ene waarheid en dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alle andere zogenaamde waarheden zijn geen waarheden, maar bedenksels uit het rijk van de duisternis. En waar mannen en vrouwen met verschillende geloven elkaar treffen en samen verder gaan, daar zal altijd iets gebeuren wat God in de schaduw gaat zetten, maar waar we gezamenlijk God dienen, daar zal zegen zijn en daar zal een krachtige tegenwoordigheid van God zijn. 

Gebed: HEER, U bent jaloers op Uw eer en dat is terecht. U bent het waard dat ik U alleen eer en dat met heel mijn gezin.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu