"Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk." (Ezra 9:2) 

Stel je nu voor dat ik zou zeggen: "Trouwen met een niet-gelovige partner moet je echt niet doen." Wat zou je dan zeggen? Ik merk dat dit namelijk dingen zijn die je eigenlijk in onze tijd niet meer zo erg mag zeggen, want dan ben je intolerant tegen ongelovigen. Of je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Toch is het opmerkelijk dat God, in de wet voor Israël dit wel had bevolen en dat Paulus het later in het Nieuwe Testament gewoon overneemt voor de kerk van het Nieuwe Testament. En toch vinden wij dit heel lastig, want dat hoeft toch niet zo erg te zijn?

 

Het is maar de vraag of het zo werkt. Ezra komt er op een gegeven moment achter dat de wet van God op dit punt nogal grof is overtreden. Hij stelt vast dat de Joden zich hebben vermengd met heidense vrouwen. Er zijn leidinggevenden die dit komen vertellen en Ezra schrik er van en scheurt zelfs zijn kleren. Is dit probleem dan zo heftig? Is dit dan iets waarvoor je zelfs je haren uit je hoofd moet trekken? Er zijn toch wel ergere dingen? 

Nee, er zijn uiteindelijk geen ergere dingen. Weet je waarom het volk in de ballingschap terecht was gekomen? Om maar ene reden: afgoderij. En waar kwam die afgoderij vandaan? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit de gemengde huwelijken. Daar was het misgegaan. Heidense goden en de God van Israël werden samengevoegd tot een veelgodendom. Alles kon er mee door, want als je een vrouw trouwt uit een ander volk, wil je toch ook wel graag rust in huis. En dus werd er van alles gemengd, met als gevolg dat afgoderij het volk uiteindelijk ten onder heeft gebracht. 

En dan moet je even bedenken dat Ezra net terug is uit de ballingschap en dit ziet gebeuren. Begrijp je dat hij in alle staten is? Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Maar waar wij ruimte gaan geven aan andere godsdiensten, daar is het begin van iets pluriforms ontstaan waarbij iedereen zijn gelijk mag hebben en uiteindelijk heeft er niemand meer gelijk, want er is geen gelijk meer. Maar als dan iedereen zijn gelijk mag hebben, verdwijnt God van het toneel en laat Hij Zich niet meer zien, want gemengd worden met andere goden, dat zal God nooit accepteren. Er is maar ene weg naar het Vaderhart van God en niet alle godsdiensten hebben een stukje waarheid. Er is maar ene waarheid en dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alle andere zogenaamde waarheden zijn geen waarheden, maar bedenksels uit het rijk van de duisternis. En waar mannen en vrouwen met verschillende geloven elkaar treffen en samen verder gaan, daar zal altijd iets gebeuren wat God in de schaduw gaat zetten, maar waar we gezamenlijk God dienen, daar zal zegen zijn en daar zal een krachtige tegenwoordigheid van God zijn. 

Gebed: HEER, U bent jaloers op Uw eer en dat is terecht. U bent het waard dat ik U alleen eer en dat met heel mijn gezin.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu