"Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten." (Ezra 8:21 en 22) 

Het is toch geweldig als een aardse koning buigt voor God en zelfs als zijn bezit over heeft voor God? Het is bijna niet voor te stellen. Maar daarmee zit Ezra met een serieus probleem. Echt een probleem. Want de Joden hadden gezegd dat de hand van God goed was over degenen die God zoeken. De andere kant hadden ze ook benoemd, want degenen die Hem verlaten komen Zijn toorn tegen. Dat was eigenlijk natuurlijk het getuigenis waarom ze in ballingschap terecht waren gekomen, zoals ze dat hadden verteld. Maar dat klinkt heel mooi en ook heel vroom, maar ondertussen had Ezra wel echt een probleem.

 

Want je kunt al het zilver en goud van de koning wel meekrijgen, maar hoe krijg je dat, over zo'n lange afstand ooit veilig en wel in Jeruzalem? Heb je daar wel eens over nagedacht? De weg is tegenwoordig met een geldtransport al niet veilig, maar dat was toen niet bepaald beter. En als je dan zegt dat God goed is over degenen die Hem gehoorzamen, wat is dan de conclusie als je overvallen wordt? Dan is de optelsom heel eenvoudig: Ze zijn overvallen, dus was God net met hen en dus vragen ze niet naar hun God en zijn ze dus onbetrouwbaar. Of een andere uitleg is dan: Die God is niet betrouwbaar, doen ze er alles aan, straft Hij hen toch steeds. 

En ik weet niet hoe jij spreekt over het vertrouwen dat je hebt in God. Is God almachtig en is God genadig? Is dat echt zo en geloof jij dat? Wat is daar dan van te zien als er een aanslag wordt gepleegd, als kinderen slachtoffer zijn bij een ongeluk of andere dingen? Voel je aan hoe lastig het was voor Ezra? Dit is bijna onmogelijk. Of, of hij moet echt op God vertrouwen. En dat is wat Ezra doet. Hij weet dat de missie levensgevaarlijk is en toch wil hij geen militaire ondersteuning vragen, want dan lijkt zijn vertrouwen op zijn God echt nergens op. 

Ezra kiest er voor om eerst te gaan bidden en vast en om bescherming te vragen van God en in dat vertrouwen gaat hij met de groep op weg. Maar de andere kant blijft wel staan dat er soms dingen gebeuren die God ook niet wil, maar als het om bescherming zal Hij die geven als het om Zijn eer gaat. En niet alles is Gods schuld wat er gebeurd, sterker nog, niets is Gods schuld, het zijn mensen die keuzes maken en elkaar naar het leven staan. Toch is de vraag hoe ons vertrouwen op God is, als Hij iets van ons vraagt en er ook in voorziet. Zou God je dan te kijk zetten? Wij vertrouwen op de HEER. 

Gebed: HEER, hoe Uw raad en werk precies is weet ik niet, maar ik geloof en vertrouw dat als U mij een weg wijst en U ook voorziet, dat U ook zult beschermen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu