"Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten." (Ezra 8:21 en 22) 

Het is toch geweldig als een aardse koning buigt voor God en zelfs als zijn bezit over heeft voor God? Het is bijna niet voor te stellen. Maar daarmee zit Ezra met een serieus probleem. Echt een probleem. Want de Joden hadden gezegd dat de hand van God goed was over degenen die God zoeken. De andere kant hadden ze ook benoemd, want degenen die Hem verlaten komen Zijn toorn tegen. Dat was eigenlijk natuurlijk het getuigenis waarom ze in ballingschap terecht waren gekomen, zoals ze dat hadden verteld. Maar dat klinkt heel mooi en ook heel vroom, maar ondertussen had Ezra wel echt een probleem.

 

Want je kunt al het zilver en goud van de koning wel meekrijgen, maar hoe krijg je dat, over zo'n lange afstand ooit veilig en wel in Jeruzalem? Heb je daar wel eens over nagedacht? De weg is tegenwoordig met een geldtransport al niet veilig, maar dat was toen niet bepaald beter. En als je dan zegt dat God goed is over degenen die Hem gehoorzamen, wat is dan de conclusie als je overvallen wordt? Dan is de optelsom heel eenvoudig: Ze zijn overvallen, dus was God net met hen en dus vragen ze niet naar hun God en zijn ze dus onbetrouwbaar. Of een andere uitleg is dan: Die God is niet betrouwbaar, doen ze er alles aan, straft Hij hen toch steeds. 

En ik weet niet hoe jij spreekt over het vertrouwen dat je hebt in God. Is God almachtig en is God genadig? Is dat echt zo en geloof jij dat? Wat is daar dan van te zien als er een aanslag wordt gepleegd, als kinderen slachtoffer zijn bij een ongeluk of andere dingen? Voel je aan hoe lastig het was voor Ezra? Dit is bijna onmogelijk. Of, of hij moet echt op God vertrouwen. En dat is wat Ezra doet. Hij weet dat de missie levensgevaarlijk is en toch wil hij geen militaire ondersteuning vragen, want dan lijkt zijn vertrouwen op zijn God echt nergens op. 

Ezra kiest er voor om eerst te gaan bidden en vast en om bescherming te vragen van God en in dat vertrouwen gaat hij met de groep op weg. Maar de andere kant blijft wel staan dat er soms dingen gebeuren die God ook niet wil, maar als het om bescherming zal Hij die geven als het om Zijn eer gaat. En niet alles is Gods schuld wat er gebeurd, sterker nog, niets is Gods schuld, het zijn mensen die keuzes maken en elkaar naar het leven staan. Toch is de vraag hoe ons vertrouwen op God is, als Hij iets van ons vraagt en er ook in voorziet. Zou God je dan te kijk zetten? Wij vertrouwen op de HEER. 

Gebed: HEER, hoe Uw raad en werk precies is weet ik niet, maar ik geloof en vertrouw dat als U mij een weg wijst en U ook voorziet, dat U ook zult beschermen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu