"En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:5) 

Als Israël dan denk dat ze alles gehad hebben, dan blijkt dat niet het geval te zijn. Ze hadden op tijd door wat de tegenstanders wilden en wat zullen die tegenstanders op dat moment meer gedacht hebben dan wat we kunnen lezen in dit hoofdstuk. En wat doe je als op die manier niet verder komt? Dan ga je het volk toch ontmoedigen? En dat lijkt heel aardig te lukken over het algemeen. En als je dan ook voor behoorlijk wat schrikacties zorgt, dan kom je een heel eind.

 

Het is dus helemaal niet vreemd als wij soms door alle aanslagen de moed dreigen te verliezen en dat de schrik er voor zorgt dat je soms bijna niets meer durft te ondernemen. Maar het is de vraag of het antwoord op deze angst aanjagende plannen paniek moet zijn. We lezen er bij Israël hier niets van. Bij Gideon zagen we dat wel gebeuren, maar hier is dat niet aan de orde. Het blijkt wel aan de manier hoe de tegenstanders daarna gaan reageren. 

Als niets helpt, huren ze gewoon een aantal advocaten in en die laten ze onderhandelen met koning Kores en later met Koning Arthahsasta. Dit is echt een hele misselijke streek. Ze sturen gezanten naar de koning om te vertellen dat de Joden de stad aan het herbouwen zijn. Op zichzelf is dat niet zo erg, maar de tegenstanders herinneren de koning er even fijntjes aan dat Jeruzalem een slechte stad is die grote koningen heeft voortgebracht en zo'n stad moet toch zeker niet herbouwd worden. 

Ja, Jeruzalem is altijd de stad van God geweest met koningen als David, die met Goddelijk gezag hebben geregeerd. Dat is nogal lastig voor de koningen uit de omtrek. En dit laat koning Kores zijn besluit herzien. Eigenlijk doen deze tegenstanders hetzelfde wat ze bij de Joden wilden bereiken: Angst en daarop een reactie. 

Angst is een machtig middel omdat het voorkomt dat er gereageerd wordt op angst, terwijl er over angst geregeerd moet worden. Dat is wat misgaat. Koning Arthahsasta reageert uit angst, onafhankelijk hoe reëel het gevaar is dat hem wordt verteld. Het is maar de vraag of dit een terechte angst zou zijn. Voorlopig was hij nog gewoon de koning van het hele gebied. God had Kores in zijn hart gegeven dat hij de tempel in Jeruzalem moest laten herbouwen.  

Hoe zit dat bij ons met angst? Hoe vaak laat je toe dat angst je verlamd, terwijl je juist een grote overwinning zou behalen als je over je angst zou regeren en het zou doorbreken? Israël bleef wel gewoon doorbouwen, maar koning Arthahsasta kiest ervoor om God niet langer te gehoorzamen omdat de angst gaat heersen. Dat is nooit Gods weg. Als Jezus Zijn angst had laten regeren, was er nooit redding gekomen, maar Jezus ging door de angst heen om de overwinning voor ons te behalen. Wil jij angst laten regeren of regeer jij over je angst in Gods kracht? 

Gebed: HEER, angst is een machtig middel van de vijand, maar ik ben geroepen om te regeren en niet om te reageren. Angst mag mij nooit gijzelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu