"Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was." (Ezra 3:11) 

Het bouwen aan het huis van God ging niet alleen gepaard met hamergeluid. Het lijkt wel of er zelfs een sfeer van overwinning was bij elke mijlpaal die men haalde. Eigenlijk werd de bouw van de tempel afgewisseld met lofprijzing. En die lofprijzing was ook niet zo maar wat lofprijzing, het was zelfs bij tijden ook groot gejuich voor God. Als je dit gedeelte leest lijkt het zo te zijn dat dit te maken heeft met het fundament van de tempel dat klaar is. Voor een deel is dat zeker ook wel zo geweest, maar als je tot je laat doordringen waarom ze in beurtzang gingen zingen, krijg je een heel ander beeld.

 

Het herstel van de fundering had een andere lading voor het volk. Het volk besefte daarmee dat deze stap in de richting van het herstel van de tempel niet alleen iets is wat zij deden, het was veel meer. Het is niets anders dan Gods goedertierenheid dat Hij Israël niet had vergeten. Het is de trouw van de HEER dat Israël voor een deel al mocht terugkeren om de tempel te herbouwen. God was misschien in de ballingschap wel heel ver weg, maar vergeten was God hen niet. En dat blijkt niet alleen uit het feit dat Israël kans krijgt om terug te gaan, maar dat blijkt uit hele andere dingen vooral: God herstelt de tempeldienst. Dat is een bijzondere zaak, want daarmee laat Hij Israël niet alleen terugkeren, maar Hij laat ook Israël weten dat Hij nog steeds met hen in contact wil blijven. Deze mijlpaal van het fundament van de tempel is voor hen het bewijs van Gods genadige trouw voor Israël. 

Heb je op die manier wel eens gekeken naar God? Het feit dat Hij blijft doorgaan met Zijn relatie met ons? Dat is bijzonder? Zelfs als wij het soms zo laten afweten, zelfs dan blijft Gods trouw en goedertierenheid dezelfde. Ik denk dat wij het vaak zo normaal zijn gaan vinden dat Gods geduld nooit opraakt, maar Israël was zich op dit moment echt heel diep bewust van het feit dat Gods trouw groter is dan die van hen. Als je doorleest zie je ook het dubbele. Aan de ene kant het juichen en zingen van het volk, maar de priesters huilen. Zij zien tegelijk ook hoe de tempel er aan toe is en hoe alles kapot is. 

Zullen wij op deze dag gewoon eens stilstaan bij al onze brokstukken en bij Gods liefde en trouw? Dan lachen en huilen we misschien wel tegelijk. Ik zie om mij heen zoveel gebrokenheid, maar ook zoveel van Gods herstellende liefde en genade dat het mij soms even stilmaakt. God blijft trouw, zelfs als wij brokstukken maken van ons leven. En telkens vraagt God ons alleen om ons weer om te keren en onze brokstukken bij Hem te brengen, terug naar het fundament van ons leven, waarin Gods trouw voor eeuwig is. 

Gebed: HEER, Uw trouw duurt voor eeuwig, nooit zal U stoppen om Uw goedertierenheid te tonen, bij U is altijd een weg terug. Ik juich voor U en ik belijd dat mijn trouw voor U altijd tekort schiet.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu