"Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (Ezra 3:6) 

Het offer was het eerste dat de Israëlieten herstelden, maar op het moment dat ze hun eerste offer brachten, viel er ook een ander ding op: het fundament voor de tempel was er nog niet. Dus al zouden ze nu de tempel willen bouwen, om daar echt de dienst voor God weer te beginnen, met alles wat erbij hoort, dan kan dat nog niet, want een gebouw als de tempel waar het fundament zou ontbreken zou een gebouw zijn dat tot mislukken zou zijn gedoemd. En het eerste wat ze doen is het investeren in het fundament.

 

Het lijken van die, bijna, gewone zinnen die in het verhaal voorkomen. Het is toch heel logisch dat er eerst een fundament moet zijn? Zonder fundament bouw je toch niet verder? Ja, dat lijkt inderdaad heel erg logisch. Het is net alsof er niets bijzonders wordt geschreven en wellicht was het in die situatie ook helemaal geen discussie en beseffen ze allemaal dat er eerst een fundament moet komen. 

Maar wat heeft ons dit ene zinnetje te zeggen in dit verhaal? Vanaf het begin hebben we de lijn al getrokken naar de tempel van ons lichaam waar God vanaf het Nieuwe Testament in wil wonen. Ook wij zijn ten diepste tempelbouwers. En dan is het maar de vraag hoe wij bouwen. En misschien is dit voor jou niet een onderwerp waar we het nog over moeten hebben, maar ik wil je vandaag vragen om na te denken over het fundament dat onder onze tempel, onder ons lichaam, onder ons dienen van God moet liggen. En ik hoop echt dat dit voor jou geen vraag meer is, maar wil jij vandaag nadenken over zovelen in de kerken in Nederland die zich een slag in de rondte werken om God te behagen? 

In allerlei stromingen, van uiterst Reformatorisch tot Vrijzinnig en alles wat er tussen zit kom ik mensen tegen die hun best doen om aan het beeld van God te voldoen. De ene met voldoende zondekennis en de ander door barmhartig te leven, de ene door voldoende aanbidding en de ander door een humaan leven. En nee, velen zullen zeggen dat dit niet het belangrijkste is, maar als je doorpraat zijn zovelen bezig om zich te verdienen bij God en zijn de genade kwijt geraakt. 

Als God ons oproept om een tempel te zijn van de Heilige Geest, dan moet onze tempel een fundament hebben. Ik wil je vragen om deze boodschap door te geven omdat ik geloof dat dit belangrijk is voor de kerk van nu. Ik geloof dat het fundament goed moet zijn. Als je niet je identiteit in Christus kent, dan word je hele tempel slechts een tempel zonder fundament. Jezus moet het fundament zijn, en niet een Jezus waarbij wij iets verdienen, maar Jezus Die ons kwam opzoeken en waardoor wij genade hebben ontvangen. Jezus bij wie wij nooit kunnen verdienen, maar Hij Die onder ons leven het fundament geeft waardoor wij aanvaard zijn, onvoorwaardelijk. Als dat ontbreekt, moeten we werken en blijven we ons onrustig over deze aarde voortbewegen om er straks achter te komen dat het fundament ontbreekt en we omkomen in de storm van oordeel over deze wereld. Ik geloof dat de meeste van de lezers gebouwd zijn op het fundament Jezus, maar willen jullie boodschappers zijn van genade zodat de velen die werken voor hun behoud, van genade gaan leven. 

Gebed: HEER, ik zie zoveel mensen werken om hun redding! Ik zie ze in allerlei kringen in onzekerheid doorgaan. Ik wil vertellen dat er geen daden zijn die ons dichterbij U brengen, maar slechts Uw genade, waardoor ik de rest van mijn leven mag bouwen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu