"En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons." (Handelingen 16:9) 

Omdat het bij het verstaan van Gods stem meestal de vraag is hoe je het onderscheid kunt weten of het Gods stem is, is het goed om naar nog een moment te kijken uit het boek Handelingen. In deze geschiedenis blijkt dat niet alleen Petrus een visioen kreeg, maar ook Paulus kreeg een visioen. Maar als we bij het visioen in dit hoofdstuk zouden beginnen, dan missen we iets dat heel belangrijk is. Het gaat namelijk in de eerste plaats niet om het visioen, waardoor God spreekt, God sprak eerst op een andere manier.

 

Paulus was op een moment aangekomen dat er een beslissing moest vallen waar dat ze verder zouden gaan met het Evangelie. Ze zochten duidelijk naar wat God wilde. En dan blijkt telkens dat God spreekt. Maar Gods spreken is niet altijd in overeenstemming met wat wij zo graag willen. Gods stem is ook niet de bevestiging van onze plannen. Dat doen wij nog wel eens: we vragen God pas achteraf of Hij onze plannen wil zegenen, maar vooraf hebben we niet gevraagd of Hij ons plan wel vond passen in Zijn plan? 

God spreekt dus ook als Hij ons tegenhoudt. Kun jij daar voor open staan? Kun jij leven met de gedachte dat wat jij bedenkt, ook soms Gods plan niet is en dat Hij het verhindert? Hier praten wij niet zo makkelijk over, we zeggen liever tegen elkaar dat als je een droom hebt, dat God die droom in je hart hebt gelegd. Dat kan zeker, maar wij kunnen er ook naast zitten en ben jij dan te corrigeren door God of ga je koppig door met je eigen weg waardoor je de zegen mist? 

Als God een weg opent, mag je ook echt geloven dat God hierin antwoord, maar soms sluit God ook een weg om je te helpen de goede kant op te kijken. Soms om je volharding te leren, maar vaker omdat wij soms iets over het hoofd zien. Paulus wordt twee keer achter elkaar verhindert om een richting in te slaan. Daarmee is God niet gelijk tegen hem en God is in dit soort situaties ook niet tegen ons, maar Hij wil onze ogen open laten zijn voor wat Hij daarna zal laten zien. 

Nadat Paulus twee keer door de Heilige Geest was tegengehouden, krijgt hij een visioen van een man uit Macedonië en hem vraagt om te komen helpen. Het had een droom kunnen zijn die ook weer niet klopte, omdat het verlangen misschien te sterk was, maar zoals iedere keer kun je daar maar op ene manier achter komen: Luisteren en gaan. Daardoor zul je merken of God de weg opent. Paulus maakt er hier niet een geestelijk ritueel van, maar hij reageert op het visioen en wat merkt hij: er komt een boot, ze komen op de plaats die de bedoeling was in dat visioen en daar ervaren ze ook gelijk Gods aanwezigheid. We moeten zo uitkijken dat we niet negatief reageren als een weg wordt afgesloten, terwijl God dit ook als Zijn stem aan ons geeft en daar zit echt geen oordeel in, maar Zijn leiding. 

Gebed: Vader, leer mij om niet verkeerd over U te denken als een weg ineens lijkt afgesloten te worden, maar leer mij daar slechts Uw stem in de zien.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu