"En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan." (Handelingen 11:12) 

Luisteren naar Gods stem brengt nog iets met zich mee wat soms heel lastig is. Luisteren naar Gods stem is al vaak een vraag hoe je dat moet doen en hoe je onderscheid maakt tussen wat God zegt en wat niet van God is. En het is misschien bijna makkelijk gezegd als je dat gewoon moet leren durven. Er zit gelijk ook een andere kant aan. Dat merkt Petrus ook als hij de ervaring bij Cornelius heeft meegemaakt en de broeders in Judea daar van horen. Want hoe kan Petrus toch ooit bij onreine mannen aan tafel hebben gezeten en ook nog geloven dat het Evangelie ook door hen is aangenomen.

 

Eigenlijk was de vraag van de Joden in Judea: "Hoe durft Petrus naar die heidenen toe te gaan?" En dat is eigenlijk ook wat je vaak meemaakt als je luistert naar Gods stem en daar naar gaat handelen. Dan word je al snel ter verantwoording geroepen. Ik kan genoeg momenten noemen dat God duidelijk mij liet weten dat ik iets moest doen, maar dat als je er over na gaat denken dat je bijna het commentaar uit je omgeving al wel kunt raden. Je word ook vaak vreemd aangekeken en ter verantwoording geroepen. 

Ik was ooit op een conferentie als bezoeker toen God tijdens een gebedsoproep tegen mij heel duidelijk zei dat ik voor iemand moest bidden. Maar diegene om wie het ging was bij de gebedsoproep naar voren gegaan en ik zei tegen God: "Maar Heer, ze is nu toch naar voren gegaan voor gebed?" Maar God zei toen tegen mij: "Theo, let op, er zal voor deze persoon niet gebeden worden." Menselijkerwijs kon dat helemaal niet, want er stond een gebedsteam van meer dan twintig mensen en er was twintig minuten tijd voor gebed. Die persoon is door vijf mensen van het gebedsteam aangekeken, maar uiteindelijk bad niemand met diegene. En zo kwam diegene terug en ik zei dat ik met diegene moest bidden. God had het zo duidelijk bevestigt.  

Maar dan krijg je altijd de vraag: "Hoe weet jij dat?" Toen zei ik: "Omdat God het duidelijk maakt en ik denk dat ik ook weet waar ik voor moet bidden." Diegene vroeg wat dat dan moest zijn en toen ik het punt noemde zei diegene tegen mij: "Hoe weet jij dat?" Ik wist het omdat God het duidelijk in mijn hart had gelegd. En dit zijn die dingen die je soms zo nodig hebt. Petrus kon het uitleggen en op zo'n manier dat het allemaal wel waar moest zijn omdat er veel gebeurde dat hij zelf nooit had kunnen bedenken. En dan krijgen die woorden ook kracht. Dan merk je dat God het bevestigt en dat je er over mag vertellen. Dat helpt het beste, we moeten niet bang worden als we ter verantwoording worden geroepen, maar vrijmoedig vertellen wat God heeft gewerkt door ons heen. 

Gebed: Heer, leer mij niet alleen Uw stem verstaan, maar leer mij ook om er van te getuigen. U bevestigt altijd Uw woorden die U spreekt en daarom wil ik er ook vrijmoedig over uitleggen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu