"Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen."Verder zei Gideon tegen hen: Ik wil u een verzoek doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. (Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten.)" (Richteren 8:23 en 24) 

De overwinning stopt bij Gideon niet bij het wegjagen van de vijand. Hij achtervolgt hen tot er niets meer van het leger is overgebleven. Als je leest hoe grondig dat hij het doet, dan laat hij ook echt niets meer over. Het is een complete opruiming. Niets mag overblijven waardoor de vijand terug zou kunnen slaan. Geestelijk zou je zeggen dat het hele huis wordt opgeruimd. En wat is Israël dan ineens blij met Gideon.

 

Ze zijn zelfs zo blij dat ze hem maar als koning willen aanstellen. Ze willen dat hij over hen zal heersen. Eigenlijk maken ze zich helemaal afhankelijk van Gideon. Je ziet dat ook wel eens als je iemand hebt vrij gezet dat ze daarna elke keuze laten afhangen van jou. Maar Gideon wil geen koning worden. Tenminste, daar lijkt het op. Het laatste stuk van het de beschrijving van Gideon is echt een vreemd stuk. Hij wil geen koning worden, maar hij eist vervolgens wel een koninklijk deel van de buit op. 

Je zou het gedeelte echt eerst even moeten lezen om iets te begrijpen van wat er gebeurt. Gideon wil geen koning worden, van de HEER moet over hen heersen. Dan klinkt heel goed, sterker nog, dat mogen wij ons ook best wel aantrekken. Want voor hoeveel mensen wil jij bepalen wat er moet gebeuren en heb je eigenlijk die plaats van koning ingenomen. En dat gebeurt heel snel, en meestal ook nog uit liefde. Kun jij, iedereen die jij aan de hand mag nemen, echt helpen om keuzes met God te maken, zodat jij daarin mag ondersteunen, of wil je vaak liever Gods antwoord maar geven. Voel je hoe dichtbij dit ineens komt? En dan zegt Gideon: "Ik wil niet heersen over jullie." 

Maar wat daarna dan gebeurt is onbevattelijk. Gideon doet een verzoek om van ieder een ring uit de overwinningsbuit te ontvangen. Daarmee wordt hij juist erkent als leider. Dat is bijzonder tegenstrijdig met zijn eerdere woorden. En wat doet hij dan met dat goud, omgerekend zo'n 20 kilo goud? Hij maakt er een efod van. En ook dat klinkt eigenlijk heel vertrouwd. Een efod was iets dat hoorde bij de tempeldienst. Maar Gideon maakt hiermee iets waardoor het volk de HEER kan aanbidden. Het gaat dus helemaal fout! Wat hier gebeurt is dat Gideon het volk weer laat beginnen aan afgoderij. Nee, niet dat hijzelf de afgod werd, maar hij geeft het volk weer een verkeerd beeld van God mee. Juist Gideon die de Baäl had gesloopt, zet de volgende afgod neer. 

Welk beeld van God geven wij eigenlijk mee? Nee, de HEER moet de leiding hebben, maar welke HEER dragen we over? Dat is wel de vraag waar het om gaat. Gideon liet echt de leiding van het volk aan God over, maar vervolgens gaat het mis met het beeld van God. De gevolgen zijn desastreus, want uiteindelijk komt Gideon aan zijn einde en gaat het volk de afgoden weer dienen. 

Gebed: HEER, het gaat zo makkelijk fout, of we maken mensen van ons afhankelijk of het Godsbeeld van U is zo snel uit balans. Gideon deelde in Uw overwinning, zoals ik deel in Jezus' overwinning, maar ik wil niet vallen in de fout van Gideon en alleen het juist beeld van U overdragen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu