"Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen."Verder zei Gideon tegen hen: Ik wil u een verzoek doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. (Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten.)" (Richteren 8:23 en 24) 

De overwinning stopt bij Gideon niet bij het wegjagen van de vijand. Hij achtervolgt hen tot er niets meer van het leger is overgebleven. Als je leest hoe grondig dat hij het doet, dan laat hij ook echt niets meer over. Het is een complete opruiming. Niets mag overblijven waardoor de vijand terug zou kunnen slaan. Geestelijk zou je zeggen dat het hele huis wordt opgeruimd. En wat is Israël dan ineens blij met Gideon.

 

Ze zijn zelfs zo blij dat ze hem maar als koning willen aanstellen. Ze willen dat hij over hen zal heersen. Eigenlijk maken ze zich helemaal afhankelijk van Gideon. Je ziet dat ook wel eens als je iemand hebt vrij gezet dat ze daarna elke keuze laten afhangen van jou. Maar Gideon wil geen koning worden. Tenminste, daar lijkt het op. Het laatste stuk van het de beschrijving van Gideon is echt een vreemd stuk. Hij wil geen koning worden, maar hij eist vervolgens wel een koninklijk deel van de buit op. 

Je zou het gedeelte echt eerst even moeten lezen om iets te begrijpen van wat er gebeurt. Gideon wil geen koning worden, van de HEER moet over hen heersen. Dan klinkt heel goed, sterker nog, dat mogen wij ons ook best wel aantrekken. Want voor hoeveel mensen wil jij bepalen wat er moet gebeuren en heb je eigenlijk die plaats van koning ingenomen. En dat gebeurt heel snel, en meestal ook nog uit liefde. Kun jij, iedereen die jij aan de hand mag nemen, echt helpen om keuzes met God te maken, zodat jij daarin mag ondersteunen, of wil je vaak liever Gods antwoord maar geven. Voel je hoe dichtbij dit ineens komt? En dan zegt Gideon: "Ik wil niet heersen over jullie." 

Maar wat daarna dan gebeurt is onbevattelijk. Gideon doet een verzoek om van ieder een ring uit de overwinningsbuit te ontvangen. Daarmee wordt hij juist erkent als leider. Dat is bijzonder tegenstrijdig met zijn eerdere woorden. En wat doet hij dan met dat goud, omgerekend zo'n 20 kilo goud? Hij maakt er een efod van. En ook dat klinkt eigenlijk heel vertrouwd. Een efod was iets dat hoorde bij de tempeldienst. Maar Gideon maakt hiermee iets waardoor het volk de HEER kan aanbidden. Het gaat dus helemaal fout! Wat hier gebeurt is dat Gideon het volk weer laat beginnen aan afgoderij. Nee, niet dat hijzelf de afgod werd, maar hij geeft het volk weer een verkeerd beeld van God mee. Juist Gideon die de Baäl had gesloopt, zet de volgende afgod neer. 

Welk beeld van God geven wij eigenlijk mee? Nee, de HEER moet de leiding hebben, maar welke HEER dragen we over? Dat is wel de vraag waar het om gaat. Gideon liet echt de leiding van het volk aan God over, maar vervolgens gaat het mis met het beeld van God. De gevolgen zijn desastreus, want uiteindelijk komt Gideon aan zijn einde en gaat het volk de afgoden weer dienen. 

Gebed: HEER, het gaat zo makkelijk fout, of we maken mensen van ons afhankelijk of het Godsbeeld van U is zo snel uit balans. Gideon deelde in Uw overwinning, zoals ik deel in Jezus' overwinning, maar ik wil niet vallen in de fout van Gideon en alleen het juist beeld van U overdragen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu