"Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen."Verder zei Gideon tegen hen: Ik wil u een verzoek doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. (Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten.)" (Richteren 8:23 en 24) 

De overwinning stopt bij Gideon niet bij het wegjagen van de vijand. Hij achtervolgt hen tot er niets meer van het leger is overgebleven. Als je leest hoe grondig dat hij het doet, dan laat hij ook echt niets meer over. Het is een complete opruiming. Niets mag overblijven waardoor de vijand terug zou kunnen slaan. Geestelijk zou je zeggen dat het hele huis wordt opgeruimd. En wat is Israël dan ineens blij met Gideon.

 

Ze zijn zelfs zo blij dat ze hem maar als koning willen aanstellen. Ze willen dat hij over hen zal heersen. Eigenlijk maken ze zich helemaal afhankelijk van Gideon. Je ziet dat ook wel eens als je iemand hebt vrij gezet dat ze daarna elke keuze laten afhangen van jou. Maar Gideon wil geen koning worden. Tenminste, daar lijkt het op. Het laatste stuk van het de beschrijving van Gideon is echt een vreemd stuk. Hij wil geen koning worden, maar hij eist vervolgens wel een koninklijk deel van de buit op. 

Je zou het gedeelte echt eerst even moeten lezen om iets te begrijpen van wat er gebeurt. Gideon wil geen koning worden, van de HEER moet over hen heersen. Dan klinkt heel goed, sterker nog, dat mogen wij ons ook best wel aantrekken. Want voor hoeveel mensen wil jij bepalen wat er moet gebeuren en heb je eigenlijk die plaats van koning ingenomen. En dat gebeurt heel snel, en meestal ook nog uit liefde. Kun jij, iedereen die jij aan de hand mag nemen, echt helpen om keuzes met God te maken, zodat jij daarin mag ondersteunen, of wil je vaak liever Gods antwoord maar geven. Voel je hoe dichtbij dit ineens komt? En dan zegt Gideon: "Ik wil niet heersen over jullie." 

Maar wat daarna dan gebeurt is onbevattelijk. Gideon doet een verzoek om van ieder een ring uit de overwinningsbuit te ontvangen. Daarmee wordt hij juist erkent als leider. Dat is bijzonder tegenstrijdig met zijn eerdere woorden. En wat doet hij dan met dat goud, omgerekend zo'n 20 kilo goud? Hij maakt er een efod van. En ook dat klinkt eigenlijk heel vertrouwd. Een efod was iets dat hoorde bij de tempeldienst. Maar Gideon maakt hiermee iets waardoor het volk de HEER kan aanbidden. Het gaat dus helemaal fout! Wat hier gebeurt is dat Gideon het volk weer laat beginnen aan afgoderij. Nee, niet dat hijzelf de afgod werd, maar hij geeft het volk weer een verkeerd beeld van God mee. Juist Gideon die de Baäl had gesloopt, zet de volgende afgod neer. 

Welk beeld van God geven wij eigenlijk mee? Nee, de HEER moet de leiding hebben, maar welke HEER dragen we over? Dat is wel de vraag waar het om gaat. Gideon liet echt de leiding van het volk aan God over, maar vervolgens gaat het mis met het beeld van God. De gevolgen zijn desastreus, want uiteindelijk komt Gideon aan zijn einde en gaat het volk de afgoden weer dienen. 

Gebed: HEER, het gaat zo makkelijk fout, of we maken mensen van ons afhankelijk of het Godsbeeld van U is zo snel uit balans. Gideon deelde in Uw overwinning, zoals ik deel in Jezus' overwinning, maar ik wil niet vallen in de fout van Gideon en alleen het juist beeld van U overdragen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu