"Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp." (Richteren 7:22a)
"Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.  (Richteren 7:24a) 

De strijd is van de HEER! Laten we dan vandaag ook tegen elkaar zeggen: De strijd is van de HEER! En ja, daarin zijn wij niet passief, daarin is slechts gehoorzaamheid van ons belangrijk. Waar wij in gehoorzaamheid luisteren naar wat God van ons vraagt, daar zullen we land innemen omdat God de overwinning al heeft gebracht door Jezus! Het is geestelijk net zoals Gideon hier meemaakt. Het moment dat Gideon beseft dat in het leger van Midian al iemand is met een droom die vertelt dat de overwinning voor Gideon zal zijn, vanaf dat moment vat Gideon moed.

 

Driehonderd mannen blijken ook werkelijk genoeg te zijn, want blijkbaar was in het leger van Midian de angst voor Gideon al aanwezig. En tegelijk zal Gideon voor zo'n verwarring zorgen, die God zal gebruiken om de overwinning te geven. Het is eigenlijk heel lastig om Gods overwinning en onze verantwoordelijkheid los van elkaar te zien. Ze horen ook bij elkaar, maar wat precies het ene is wat precies het andere is, blijft iets dat heel lastig is. 

Gideon zet de driehonderd mannen met een bazuin en met kruiken rondom het hele leger van Midian. En terwijl het leger van Midian de wacht wisselt, heeft Gideon iedereen op zijn plaats staan met maar ene opdracht: Op het moment dat Gideon op de bazuin blaast, moeten alle mannen de bazuin blazen en de kruiken tegen elkaar kapotslaan. Het lijkt op het moment dat Gideon op de bazuin blaast een grote overmacht die het dal komt instormen. Midian weet niet wat hen overkomt. Eigenlijk richt Gideon dat aan wat de duisternis altijd doet. Hij verslaat de vijand met zijn eigen methode: Verwarring zaaien. 

Waar wij een spoor van vernieling trekken in het rijk van de duisternis, raakt de duisternis compleet verward. Alleen al de Naam van Jezus laat alle demonen in de geestelijke wereld van angst beven en het zal zorgen voor een complete verwarring. De Naam van Jezus in de strijd geeft hetzelfde effect. Uiteindelijk maken de mannen van Midian elkaar af omdat God hun zwaarden tegen elkaar opzet. Waarschijnlijk dachten ze dat ieder die ze zagen een vijand was. 

En nog één ding voor nu. Na deze verwarring laat Gideon direct de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan afzetten. De deur moet dus dicht. De vijand mag niet meer naar binnen of naar buiten via de doorwaadbare plaatsen en daarmee is het land afgezet. Vijanden binnen het land zullen letterlijk afgemaakt worden en vijanden van buiten kunnen er niet meer in. 

God zorgt voor verwarring bij de vijand. Toen door Gideon en nu door de Naam van Jezus. In de geestelijke wereld zaait God verwarring onder de vijand en het is aan ons om elke vijand in ons bestaan aan te pakken, maar ook om het land af te sluiten dat er nieuwe vijanden binnenkomen. Het wachtwoord is Jezus. 

Gebed: HEER, in Jezus' Naam zaai ik totale verwarring in het kamp van de duisternis en in de Naam van Jezus zal ik elke deur sluiten, zodat er geen vijand meer binnen kan komen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu