"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:13 en 14) 

Als je even tot je laat doordringen wat Gideon zegt en als je dan ook even bedenkt tegen Wie hij dat zegt, dan gebeurt er nogal iets in dit gesprek. Blijkbaar heeft Gideon niet in de gaten met wie hij in gesprek is. Waarschijnlijk is de Engel gekomen in de gedaante van een gewone man. Daardoor heeft Gideon niet gemerkt dat dit in Engel is, of misschien zelfs wel meer dan een engel. Wellicht is het God Zelf of Jezus geweest. De Engel spreekt namelijk meerdere keren over 'Ik'. Eerst zegt Hij al: "Ik heb je gezonden" en later zegt Hij ook nog een keer "Ik zal met je zijn."

 

Nu kan dat een engel zijn, dat is mogelijk dat deze mee gaat in de strijd. We lezen ook van Michaël dat hij bij Daniël in een strijd was verwikkeld. Maar het feit dat de Engel ook zegt: "Ik heb u gezonden", maakt deze uitleg minder aannemelijk. Zeker ook omdat de Engel zegt dat de HEER met Gideon zal zijn en Hij vervolgens zegt: "Ik ben met je." Dat maakt dat de conclusie voor de hand ligt dat Gideon hier een ontmoeting met God heeft. En als je dan leest wat hij zegt, dan is het een wonder dat Gideon gewoon mag blijven leven. 

Weet je wat Gideon eigenlijk doet? Hij klaagt God aan vanwege het feit dat Hij Israël losgelaten zou hebben. En dat terwijl God niets anders heeft gedaan dan alleen maar doen wat Hij had beloofd. Want alles wat Israël meemaakt is niet het gevolg van wat God fout heeft gedaan, maar is het gevolg van het leven onder de vloek van afgoderij. En daar God de schuld van geven is nogal wat en als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, dan blijkt God bijzonder vol van genade te zijn. Het neemt ook ieder vooroordeel tegen God weg dat Hij er op uit is om alleen te straffen. Hij negeert het zelfs en herhaalt alleen de opdracht. 

Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons aan het redeneren zet en dat we overal een oorzaak zoeken, maar misschien moeten we gewoon veel dichterbij onszelf blijven. De oorzaak ligt niet in God en ook niet altijd in de ander, maar vaak zegt het iets over ons. En dan is het God die zegt: Sta op, strijdbare held. Het is niet de bedoeling dat we naar de omstandigheden kijken om een oorzaak ergens te zoeken, maar we moeten gewoon opstaan in geloof dat God ons roept om in Zijn kracht en in Zijn overwinning te gaan staan. Strijdbare held omdat God Zelf bij je is! 

Gebed: HEER, vergeef mij als er dingen zijn waarvan ik U de schuld geef, soms zonder na te denken, maar ik wil in Uw kracht gaan en in Uw overwinning staan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu