"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Durven gaan in geloof, is nog niet zo eenvoudig. Heel vaak ervaren we dat het toch wel eng is. Dat begint vaak al op het moment dat we merken dat God iets tegen ons zegt en dat wij dan beginnen te twijfelen of God dat zegt. Soms voelt het zo onlogisch. Toch geloof ik dat juist het hierdoor een heel stuk eenvoudiger kan worden. Het hoeft niet moeilijker te zijn dan dat het is. En is het echt zo erg als je een keer een fout maakt? Aan de ene kant begint alles vaak met het luisteren naar wat God zegt. En dan gaat het er om dat je jezelf afvraagt wat je doet?

 

Wat doet Petrus? Petrus doet zelf uiteindelijk niets. Het enige dat hij doet is de Naam van Jezus verbinden aan de situatie met deze verlamde man. Hij doet het juist niet met iets van hemzelf. Hij had blijkbaar niet eens goud of zilver, maar hij gebruikt ook niets van zichzelf. Hij brengt alleen de Naam van Jezus in de situatie. Dat is niet preken, dat is niet vertellen dat die man zich eerst moet bekeren, dat is alleen maar Jezus verbinden aan de situatie. Meer niet. Hij spreekt alleen op gezag van Jezus! 

Natuurlijk is de uitspraak heftig en ook spannend. En deze uitspraak van Petrus betekent niet dat iedereen zal genezen. Dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Er zijn mensen die denken dat de hele wereld voor de gelovige maakbaar is, maar dat is absoluut niet zo! Petrus heeft hier duidelijk geweten dat er op dit moment kracht van God was om te genezen. Dat kun je weten als je afgestemd bent op Gods Geest. Ook dat leer je, als je gaat durven luisteren in geloof. 

En wees eerlijk, wat kan er fout gaan als je met iemand bidt die ziek is en waar je de Naam van Jezus aan verbindt? Wat kan er misgaan? Er wordt dan gezegd: "Je geeft iemand valse hoop." Dat is echt een leugen, het is een list van de duisternis om je dat te laten geloven. Jezus belooft dat genezing in Zijn Naam een teken is dat het geloof zal volgen. Tegelijk is het Jezus Die bepaalt wat er gebeurt. Het enige is dat je de Naam van Jezus verbindt aan de situatie die je tegenkomt. En als God heel duidelijk je laat weten dat er ook iets groot gaat gebeuren, dan is de uitspraak van Petrus niet extreem, maar slechts jouw zwakheid, die Gods kracht vrij zal zetten. En als die momenten er niet zijn, hoef je niets anders te doen dan te geloven dat er in de Naam van Jezus kracht is! 

De Naam van Jezus is niet zomaar een naam. Het is de Naam van Hem Die al onze omstandigheden heeft gedragen. Vertel mensen dat we geen maakbare wereld hebben als gelovigen, maar vertel hen dat waar we de Naam van Jezus verbinden aan hun situatie dat Gods kracht kan werken. We laten het aan God over en soms weet je dat het zal gebeuren. De vraag is of jij beschikbaar wilt zijn om in elke situatie de Naam van Jezus te brengen. Geen zilver of goud, maar de machtige Naam van Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een heerlijke Naam! In Uw Naam is alle kracht van Uw Koninkrijk en ik zal in elke situatie Uw Naam bekendmaken, zodat U door mij heen grote èn grotere dingen zal kunnen doen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu