"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Durven gaan in geloof, is nog niet zo eenvoudig. Heel vaak ervaren we dat het toch wel eng is. Dat begint vaak al op het moment dat we merken dat God iets tegen ons zegt en dat wij dan beginnen te twijfelen of God dat zegt. Soms voelt het zo onlogisch. Toch geloof ik dat juist het hierdoor een heel stuk eenvoudiger kan worden. Het hoeft niet moeilijker te zijn dan dat het is. En is het echt zo erg als je een keer een fout maakt? Aan de ene kant begint alles vaak met het luisteren naar wat God zegt. En dan gaat het er om dat je jezelf afvraagt wat je doet?

 

Wat doet Petrus? Petrus doet zelf uiteindelijk niets. Het enige dat hij doet is de Naam van Jezus verbinden aan de situatie met deze verlamde man. Hij doet het juist niet met iets van hemzelf. Hij had blijkbaar niet eens goud of zilver, maar hij gebruikt ook niets van zichzelf. Hij brengt alleen de Naam van Jezus in de situatie. Dat is niet preken, dat is niet vertellen dat die man zich eerst moet bekeren, dat is alleen maar Jezus verbinden aan de situatie. Meer niet. Hij spreekt alleen op gezag van Jezus! 

Natuurlijk is de uitspraak heftig en ook spannend. En deze uitspraak van Petrus betekent niet dat iedereen zal genezen. Dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Er zijn mensen die denken dat de hele wereld voor de gelovige maakbaar is, maar dat is absoluut niet zo! Petrus heeft hier duidelijk geweten dat er op dit moment kracht van God was om te genezen. Dat kun je weten als je afgestemd bent op Gods Geest. Ook dat leer je, als je gaat durven luisteren in geloof. 

En wees eerlijk, wat kan er fout gaan als je met iemand bidt die ziek is en waar je de Naam van Jezus aan verbindt? Wat kan er misgaan? Er wordt dan gezegd: "Je geeft iemand valse hoop." Dat is echt een leugen, het is een list van de duisternis om je dat te laten geloven. Jezus belooft dat genezing in Zijn Naam een teken is dat het geloof zal volgen. Tegelijk is het Jezus Die bepaalt wat er gebeurt. Het enige is dat je de Naam van Jezus verbindt aan de situatie die je tegenkomt. En als God heel duidelijk je laat weten dat er ook iets groot gaat gebeuren, dan is de uitspraak van Petrus niet extreem, maar slechts jouw zwakheid, die Gods kracht vrij zal zetten. En als die momenten er niet zijn, hoef je niets anders te doen dan te geloven dat er in de Naam van Jezus kracht is! 

De Naam van Jezus is niet zomaar een naam. Het is de Naam van Hem Die al onze omstandigheden heeft gedragen. Vertel mensen dat we geen maakbare wereld hebben als gelovigen, maar vertel hen dat waar we de Naam van Jezus verbinden aan hun situatie dat Gods kracht kan werken. We laten het aan God over en soms weet je dat het zal gebeuren. De vraag is of jij beschikbaar wilt zijn om in elke situatie de Naam van Jezus te brengen. Geen zilver of goud, maar de machtige Naam van Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een heerlijke Naam! In Uw Naam is alle kracht van Uw Koninkrijk en ik zal in elke situatie Uw Naam bekendmaken, zodat U door mij heen grote èn grotere dingen zal kunnen doen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu