"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Durven gaan in geloof, is nog niet zo eenvoudig. Heel vaak ervaren we dat het toch wel eng is. Dat begint vaak al op het moment dat we merken dat God iets tegen ons zegt en dat wij dan beginnen te twijfelen of God dat zegt. Soms voelt het zo onlogisch. Toch geloof ik dat juist het hierdoor een heel stuk eenvoudiger kan worden. Het hoeft niet moeilijker te zijn dan dat het is. En is het echt zo erg als je een keer een fout maakt? Aan de ene kant begint alles vaak met het luisteren naar wat God zegt. En dan gaat het er om dat je jezelf afvraagt wat je doet?

 

Wat doet Petrus? Petrus doet zelf uiteindelijk niets. Het enige dat hij doet is de Naam van Jezus verbinden aan de situatie met deze verlamde man. Hij doet het juist niet met iets van hemzelf. Hij had blijkbaar niet eens goud of zilver, maar hij gebruikt ook niets van zichzelf. Hij brengt alleen de Naam van Jezus in de situatie. Dat is niet preken, dat is niet vertellen dat die man zich eerst moet bekeren, dat is alleen maar Jezus verbinden aan de situatie. Meer niet. Hij spreekt alleen op gezag van Jezus! 

Natuurlijk is de uitspraak heftig en ook spannend. En deze uitspraak van Petrus betekent niet dat iedereen zal genezen. Dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Er zijn mensen die denken dat de hele wereld voor de gelovige maakbaar is, maar dat is absoluut niet zo! Petrus heeft hier duidelijk geweten dat er op dit moment kracht van God was om te genezen. Dat kun je weten als je afgestemd bent op Gods Geest. Ook dat leer je, als je gaat durven luisteren in geloof. 

En wees eerlijk, wat kan er fout gaan als je met iemand bidt die ziek is en waar je de Naam van Jezus aan verbindt? Wat kan er misgaan? Er wordt dan gezegd: "Je geeft iemand valse hoop." Dat is echt een leugen, het is een list van de duisternis om je dat te laten geloven. Jezus belooft dat genezing in Zijn Naam een teken is dat het geloof zal volgen. Tegelijk is het Jezus Die bepaalt wat er gebeurt. Het enige is dat je de Naam van Jezus verbindt aan de situatie die je tegenkomt. En als God heel duidelijk je laat weten dat er ook iets groot gaat gebeuren, dan is de uitspraak van Petrus niet extreem, maar slechts jouw zwakheid, die Gods kracht vrij zal zetten. En als die momenten er niet zijn, hoef je niets anders te doen dan te geloven dat er in de Naam van Jezus kracht is! 

De Naam van Jezus is niet zomaar een naam. Het is de Naam van Hem Die al onze omstandigheden heeft gedragen. Vertel mensen dat we geen maakbare wereld hebben als gelovigen, maar vertel hen dat waar we de Naam van Jezus verbinden aan hun situatie dat Gods kracht kan werken. We laten het aan God over en soms weet je dat het zal gebeuren. De vraag is of jij beschikbaar wilt zijn om in elke situatie de Naam van Jezus te brengen. Geen zilver of goud, maar de machtige Naam van Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een heerlijke Naam! In Uw Naam is alle kracht van Uw Koninkrijk en ik zal in elke situatie Uw Naam bekendmaken, zodat U door mij heen grote èn grotere dingen zal kunnen doen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu