"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27:1) 

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal voor de discipelen een verwarrende tijd geweest zijn. Zeker als je nog even nadenkt over dat verweesd zijn, is angst wel iets dat een gevaar is dat op de loer ligt. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. En hoe kun je er tegenop zien om te gaan doen wat God van je vraagt. Wat kost een stap in geloof zetten? Dan moet je echt een overwinning halen op jezelf. Iets van deze dingen vinden we in de psalmen terug in Psalm 27. Juist in een tijd van wachten en afwachten, een tijd van niet weten en toch moeten, is juist deze psalm opmerkelijk.

 

David begint in deze psalm heel sterk, terwijl hij alle omstandigheden daarna ook nog wel duidelijk schets. Het gaat over tegenstanders, het gaat over eenzaamheid, het gaat over zijn wees-zijn, het gaat over zoveel dingen die echt niet makkelijk zijn in het leven van David. Er komt van alles op hem af en zijn leven is hij al helemaal niet zeker en hoeveel zullen er nog geweest zijn die hem nog begrepen? Maar dan begint David met hele mooie woorden die hij in geloof uitspreekt: "De HEER is zijn licht en zijn heil, voor wie moet hij nog vrezen?" Wat een kracht in deze woorden. 

Wij zijn wat momenten bang omdat we niet meer weten hoe nu verder? Maar David zegt eigenlijk: "Wat er ook gebeurd, God is mijn heil en mijn licht." Het woord heil heeft vooral te maken met redding en bescherming. God geeft niet alleen redding, maar Hij is de redding van David. En in alle duisternis is Hij ook het licht van David. En juist dat maakt dat David op geen enkele manier bang wil zijn. Elke levenskracht die David in zich heeft komt bij God vandaan en dus ontbreekt het hem niet aan kracht in elke strijd. 

Het is belangrijk dat je deze dingen je eigen maakt. Dit is belangrijk om te geloven, ook als je daar niets van voelt. Als je ouders je hebben laten gaan of ze zijn weggevallen, als er vijanden zijn of wat er ook gebeurt, God is alles voor je en in je. Met God zijn alle dingen mogelijk en ben je ook echt beschermd. Niets kan je overkomen, waar God dat niet toelaat. Mensen kunnen je uiteindelijk dus helemaal niets aandoen, als God dit tegenhoudt. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die niet te begrijpen zijn, dat komt niet bij God vandaan. En hoe dat allemaal zit, daar komen wij niet uit. Gods raad is niet te begrijpen voor ons. Maar toch, uiteindelijk is je bescherming gegarandeerd en hoef je, als het gaat om de taak in Gods Koninkrijk, je niet tegen te laten houden. 

Uiteindelijk zal God voor je uitgaan, Hij zal om je heen zijn en Hij zal je kracht zijn. Eigenlijk is dit de weg hoe we mogen gaan, als we zo opzien tegen heel veel dingen. God zal het Zelf doen in en door jou heen. En als je dat meer leert geloven, zal angst steeds minder ruimte krijgen. 

Gebed: Vader, U zult mij altijd voorzien van wat ik nodig heb om Uw werk te doen op aarde. Elke vorm van angst om in geloof stappen te zetten wijs ik af, U zult altijd bij mij zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'



Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu