"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27:1) 

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal voor de discipelen een verwarrende tijd geweest zijn. Zeker als je nog even nadenkt over dat verweesd zijn, is angst wel iets dat een gevaar is dat op de loer ligt. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. En hoe kun je er tegenop zien om te gaan doen wat God van je vraagt. Wat kost een stap in geloof zetten? Dan moet je echt een overwinning halen op jezelf. Iets van deze dingen vinden we in de psalmen terug in Psalm 27. Juist in een tijd van wachten en afwachten, een tijd van niet weten en toch moeten, is juist deze psalm opmerkelijk.

 

David begint in deze psalm heel sterk, terwijl hij alle omstandigheden daarna ook nog wel duidelijk schets. Het gaat over tegenstanders, het gaat over eenzaamheid, het gaat over zijn wees-zijn, het gaat over zoveel dingen die echt niet makkelijk zijn in het leven van David. Er komt van alles op hem af en zijn leven is hij al helemaal niet zeker en hoeveel zullen er nog geweest zijn die hem nog begrepen? Maar dan begint David met hele mooie woorden die hij in geloof uitspreekt: "De HEER is zijn licht en zijn heil, voor wie moet hij nog vrezen?" Wat een kracht in deze woorden. 

Wij zijn wat momenten bang omdat we niet meer weten hoe nu verder? Maar David zegt eigenlijk: "Wat er ook gebeurd, God is mijn heil en mijn licht." Het woord heil heeft vooral te maken met redding en bescherming. God geeft niet alleen redding, maar Hij is de redding van David. En in alle duisternis is Hij ook het licht van David. En juist dat maakt dat David op geen enkele manier bang wil zijn. Elke levenskracht die David in zich heeft komt bij God vandaan en dus ontbreekt het hem niet aan kracht in elke strijd. 

Het is belangrijk dat je deze dingen je eigen maakt. Dit is belangrijk om te geloven, ook als je daar niets van voelt. Als je ouders je hebben laten gaan of ze zijn weggevallen, als er vijanden zijn of wat er ook gebeurt, God is alles voor je en in je. Met God zijn alle dingen mogelijk en ben je ook echt beschermd. Niets kan je overkomen, waar God dat niet toelaat. Mensen kunnen je uiteindelijk dus helemaal niets aandoen, als God dit tegenhoudt. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die niet te begrijpen zijn, dat komt niet bij God vandaan. En hoe dat allemaal zit, daar komen wij niet uit. Gods raad is niet te begrijpen voor ons. Maar toch, uiteindelijk is je bescherming gegarandeerd en hoef je, als het gaat om de taak in Gods Koninkrijk, je niet tegen te laten houden. 

Uiteindelijk zal God voor je uitgaan, Hij zal om je heen zijn en Hij zal je kracht zijn. Eigenlijk is dit de weg hoe we mogen gaan, als we zo opzien tegen heel veel dingen. God zal het Zelf doen in en door jou heen. En als je dat meer leert geloven, zal angst steeds minder ruimte krijgen. 

Gebed: Vader, U zult mij altijd voorzien van wat ik nodig heb om Uw werk te doen op aarde. Elke vorm van angst om in geloof stappen te zetten wijs ik af, U zult altijd bij mij zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu