"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27:1) 

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal voor de discipelen een verwarrende tijd geweest zijn. Zeker als je nog even nadenkt over dat verweesd zijn, is angst wel iets dat een gevaar is dat op de loer ligt. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. En hoe kun je er tegenop zien om te gaan doen wat God van je vraagt. Wat kost een stap in geloof zetten? Dan moet je echt een overwinning halen op jezelf. Iets van deze dingen vinden we in de psalmen terug in Psalm 27. Juist in een tijd van wachten en afwachten, een tijd van niet weten en toch moeten, is juist deze psalm opmerkelijk.

 

David begint in deze psalm heel sterk, terwijl hij alle omstandigheden daarna ook nog wel duidelijk schets. Het gaat over tegenstanders, het gaat over eenzaamheid, het gaat over zijn wees-zijn, het gaat over zoveel dingen die echt niet makkelijk zijn in het leven van David. Er komt van alles op hem af en zijn leven is hij al helemaal niet zeker en hoeveel zullen er nog geweest zijn die hem nog begrepen? Maar dan begint David met hele mooie woorden die hij in geloof uitspreekt: "De HEER is zijn licht en zijn heil, voor wie moet hij nog vrezen?" Wat een kracht in deze woorden. 

Wij zijn wat momenten bang omdat we niet meer weten hoe nu verder? Maar David zegt eigenlijk: "Wat er ook gebeurd, God is mijn heil en mijn licht." Het woord heil heeft vooral te maken met redding en bescherming. God geeft niet alleen redding, maar Hij is de redding van David. En in alle duisternis is Hij ook het licht van David. En juist dat maakt dat David op geen enkele manier bang wil zijn. Elke levenskracht die David in zich heeft komt bij God vandaan en dus ontbreekt het hem niet aan kracht in elke strijd. 

Het is belangrijk dat je deze dingen je eigen maakt. Dit is belangrijk om te geloven, ook als je daar niets van voelt. Als je ouders je hebben laten gaan of ze zijn weggevallen, als er vijanden zijn of wat er ook gebeurt, God is alles voor je en in je. Met God zijn alle dingen mogelijk en ben je ook echt beschermd. Niets kan je overkomen, waar God dat niet toelaat. Mensen kunnen je uiteindelijk dus helemaal niets aandoen, als God dit tegenhoudt. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die niet te begrijpen zijn, dat komt niet bij God vandaan. En hoe dat allemaal zit, daar komen wij niet uit. Gods raad is niet te begrijpen voor ons. Maar toch, uiteindelijk is je bescherming gegarandeerd en hoef je, als het gaat om de taak in Gods Koninkrijk, je niet tegen te laten houden. 

Uiteindelijk zal God voor je uitgaan, Hij zal om je heen zijn en Hij zal je kracht zijn. Eigenlijk is dit de weg hoe we mogen gaan, als we zo opzien tegen heel veel dingen. God zal het Zelf doen in en door jou heen. En als je dat meer leert geloven, zal angst steeds minder ruimte krijgen. 

Gebed: Vader, U zult mij altijd voorzien van wat ik nodig heb om Uw werk te doen op aarde. Elke vorm van angst om in geloof stappen te zetten wijs ik af, U zult altijd bij mij zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu