"Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18) 

Als je om je heen kijkt in de kerk, dan lijkt het soms wel alsof de kerk een verzameling van mensen is die wat verweesd op aarde rondloopt. Ik weet niet precies hoe het er moet uitzien als kinderen plotseling wees worden, maar ik kan mij voorstellen dat de hele wereld dan heel groot lijkt. En dat ze echt niet meer weten op welke manier ze verder moeten. Want wie neemt dan de beslissingen en wie zorgt er voor veiligheid? De angst slaat dan zo'n kind om het hart, want degenen die voor hem zorgden zijn er ineens niet meer en hij is plotseling aan zichzelf overgelaten. En als je in de kerk rondkijkt, lijkt dat bij heel wat gelovigen ook het geval. Alsof ze niet meer weten hoe het moet.

 

Ja, geloven, dat is nog wel te begrijpen, maar verder, dan wordt het wel heel lastig. Want ondertussen is Jezus naar de hemel gegaan en heeft de bediening van Zijn Koninkrijk, de bediening van verzoening, bevrijding en genezing gelegd op de schouders van de gelovigen op aarde. Jezus zou weggaan, dat had Hij de discipelen al een keer vaker verteld en dan zouden zij, als jonge gelovigen, de bediening van Jezus overnemen. Niet hun bediening, maar die van Jezus, die door hun handen zichtbaar zou worden. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat je dit kunt, als Jezus niet bij je is? 

Dat is de situatie van de discipelen op het moment dat Jezus, nog voor Zijn lijden en sterven, verteld dat Hij weg zal gaan. Dit is de situatie op het moment dat de wolk Hem ook daadwerkelijk had weggenomen van voor hun ogen en ze er alleen voor leken te staan. Dat gevoel van zonden die je alleen moet overwinnen, dat gevoel dat de bediening van Jezus op je schouders ligt, maar Hij kan toch niet van je verwachten dat jij op dezelfde manier mensen zou genezen als Hij of zonden zou vergeven zoals Hij? Dat gevoel van een wees dat ineens alleen is achtergebleven. 

En tegelijk zie ik dat ook zo vaak in de kerk. "Hoe moet het nu verder, we weten het eigenlijk niet." "Moeten nu deze keus maken of juist niet om de kerk niet verder af te breken?" En eigenlijk lopen we soms maar al te veel als een wees rond als gelovige. Maar Jezus heeft wel een belofte gegeven. De belofte dat we geen wezen zouden zijn. Geloof jij dat, dat je niet verweesd en alleen op aarde bent? Geloof je echt, en diep van binnen dat jij het niet alleen hoeft te doen, ondanks dat Jezus niet letterlijk naast je loopt? Jezus heeft je namelijk de Heilige Geest beloofd. Die zal in je wonen en Zijn Geest zal jouw leven richting geven, sturen, maar ook de kracht geven van het Koninkrijk van Jezus Christus. Door Zijn inwoning in je hart, ben je geen wees, maar kun je de bediening van Jezus dragen en uitvoeren. We zullen morgen dieper kijken naar de woorden die Jezus hier spreekt. 

Gebed: Jezus, ik wil nooit geloven dat ik machteloos en krachteloos als een wees zou zijn, maar ik wil mij uitstrekken naar meer van Uw Geest.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu