"Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18) 

Als je om je heen kijkt in de kerk, dan lijkt het soms wel alsof de kerk een verzameling van mensen is die wat verweesd op aarde rondloopt. Ik weet niet precies hoe het er moet uitzien als kinderen plotseling wees worden, maar ik kan mij voorstellen dat de hele wereld dan heel groot lijkt. En dat ze echt niet meer weten op welke manier ze verder moeten. Want wie neemt dan de beslissingen en wie zorgt er voor veiligheid? De angst slaat dan zo'n kind om het hart, want degenen die voor hem zorgden zijn er ineens niet meer en hij is plotseling aan zichzelf overgelaten. En als je in de kerk rondkijkt, lijkt dat bij heel wat gelovigen ook het geval. Alsof ze niet meer weten hoe het moet.

 

Ja, geloven, dat is nog wel te begrijpen, maar verder, dan wordt het wel heel lastig. Want ondertussen is Jezus naar de hemel gegaan en heeft de bediening van Zijn Koninkrijk, de bediening van verzoening, bevrijding en genezing gelegd op de schouders van de gelovigen op aarde. Jezus zou weggaan, dat had Hij de discipelen al een keer vaker verteld en dan zouden zij, als jonge gelovigen, de bediening van Jezus overnemen. Niet hun bediening, maar die van Jezus, die door hun handen zichtbaar zou worden. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat je dit kunt, als Jezus niet bij je is? 

Dat is de situatie van de discipelen op het moment dat Jezus, nog voor Zijn lijden en sterven, verteld dat Hij weg zal gaan. Dit is de situatie op het moment dat de wolk Hem ook daadwerkelijk had weggenomen van voor hun ogen en ze er alleen voor leken te staan. Dat gevoel van zonden die je alleen moet overwinnen, dat gevoel dat de bediening van Jezus op je schouders ligt, maar Hij kan toch niet van je verwachten dat jij op dezelfde manier mensen zou genezen als Hij of zonden zou vergeven zoals Hij? Dat gevoel van een wees dat ineens alleen is achtergebleven. 

En tegelijk zie ik dat ook zo vaak in de kerk. "Hoe moet het nu verder, we weten het eigenlijk niet." "Moeten nu deze keus maken of juist niet om de kerk niet verder af te breken?" En eigenlijk lopen we soms maar al te veel als een wees rond als gelovige. Maar Jezus heeft wel een belofte gegeven. De belofte dat we geen wezen zouden zijn. Geloof jij dat, dat je niet verweesd en alleen op aarde bent? Geloof je echt, en diep van binnen dat jij het niet alleen hoeft te doen, ondanks dat Jezus niet letterlijk naast je loopt? Jezus heeft je namelijk de Heilige Geest beloofd. Die zal in je wonen en Zijn Geest zal jouw leven richting geven, sturen, maar ook de kracht geven van het Koninkrijk van Jezus Christus. Door Zijn inwoning in je hart, ben je geen wees, maar kun je de bediening van Jezus dragen en uitvoeren. We zullen morgen dieper kijken naar de woorden die Jezus hier spreekt. 

Gebed: Jezus, ik wil nooit geloven dat ik machteloos en krachteloos als een wees zou zijn, maar ik wil mij uitstrekken naar meer van Uw Geest.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu