"Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18) 

Als je om je heen kijkt in de kerk, dan lijkt het soms wel alsof de kerk een verzameling van mensen is die wat verweesd op aarde rondloopt. Ik weet niet precies hoe het er moet uitzien als kinderen plotseling wees worden, maar ik kan mij voorstellen dat de hele wereld dan heel groot lijkt. En dat ze echt niet meer weten op welke manier ze verder moeten. Want wie neemt dan de beslissingen en wie zorgt er voor veiligheid? De angst slaat dan zo'n kind om het hart, want degenen die voor hem zorgden zijn er ineens niet meer en hij is plotseling aan zichzelf overgelaten. En als je in de kerk rondkijkt, lijkt dat bij heel wat gelovigen ook het geval. Alsof ze niet meer weten hoe het moet.

 

Ja, geloven, dat is nog wel te begrijpen, maar verder, dan wordt het wel heel lastig. Want ondertussen is Jezus naar de hemel gegaan en heeft de bediening van Zijn Koninkrijk, de bediening van verzoening, bevrijding en genezing gelegd op de schouders van de gelovigen op aarde. Jezus zou weggaan, dat had Hij de discipelen al een keer vaker verteld en dan zouden zij, als jonge gelovigen, de bediening van Jezus overnemen. Niet hun bediening, maar die van Jezus, die door hun handen zichtbaar zou worden. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat je dit kunt, als Jezus niet bij je is? 

Dat is de situatie van de discipelen op het moment dat Jezus, nog voor Zijn lijden en sterven, verteld dat Hij weg zal gaan. Dit is de situatie op het moment dat de wolk Hem ook daadwerkelijk had weggenomen van voor hun ogen en ze er alleen voor leken te staan. Dat gevoel van zonden die je alleen moet overwinnen, dat gevoel dat de bediening van Jezus op je schouders ligt, maar Hij kan toch niet van je verwachten dat jij op dezelfde manier mensen zou genezen als Hij of zonden zou vergeven zoals Hij? Dat gevoel van een wees dat ineens alleen is achtergebleven. 

En tegelijk zie ik dat ook zo vaak in de kerk. "Hoe moet het nu verder, we weten het eigenlijk niet." "Moeten nu deze keus maken of juist niet om de kerk niet verder af te breken?" En eigenlijk lopen we soms maar al te veel als een wees rond als gelovige. Maar Jezus heeft wel een belofte gegeven. De belofte dat we geen wezen zouden zijn. Geloof jij dat, dat je niet verweesd en alleen op aarde bent? Geloof je echt, en diep van binnen dat jij het niet alleen hoeft te doen, ondanks dat Jezus niet letterlijk naast je loopt? Jezus heeft je namelijk de Heilige Geest beloofd. Die zal in je wonen en Zijn Geest zal jouw leven richting geven, sturen, maar ook de kracht geven van het Koninkrijk van Jezus Christus. Door Zijn inwoning in je hart, ben je geen wees, maar kun je de bediening van Jezus dragen en uitvoeren. We zullen morgen dieper kijken naar de woorden die Jezus hier spreekt. 

Gebed: Jezus, ik wil nooit geloven dat ik machteloos en krachteloos als een wees zou zijn, maar ik wil mij uitstrekken naar meer van Uw Geest.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu