"Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen." (1 Thessalonicenzen 5:15) 

Als je dan denk dat Paulus klaar is in zijn brief, dan komt hij nog met een paar dingen. En dat zijn dan ook niet zomaar een paar dingen. Het zijn wat praktische aanwijzingen, maar tegelijk raken ze ons hoe dan ook wel. En eigenlijk, als je die laatste verzen leest van deze brief, dan zeg je eigenlijk bij elk vers: "Ja natuurlijk, Paulus, je hebt helemaal gelijk, zo is het maar net." Maar tegelijk, als je er over na gaat denken dan ben je er nog niet zomaar mee klaar. Dat is ook niet vreemd, want het zijn eigenlijk leefregels van het volmaakte Koninkrijk en daar zijn we nu nog niet aangekomen, en dus is het heel lastig om dit vorm te geven.

 

Wat Paulus dan zegt is dat we geen kwaad met kwaad moeten vergelden. Natuurlijk moeten we dat niet doen, hij heeft echt gelijk, want wat zou de wereld er anders uitzien als we dit niet zouden doen. Dat betekent dat we altijd in vergeving leven en de ander geen koekje van eigen deeg geven. Wat doe jij als iemand bumperkleeft? Blijf je er voor rijden, trap je nog een keer op de rem, of vergeef je hem, en ga je aan de kant? En dit is maar een heel klein ding. Of een andere term die hier ook bij past is "communiceren in schuld." Dan krij je iets voor je kiezen en je gaat terugreageren met iets wat de ander fout deed, al heeft het er niets mee te maken. 

Paulus maakt er eigenlijk niet eens veel woorden aan vuil. Hij zet er wel gelijk het positieve tegenover. En ga dat de komende tijd eens gewoon doen. Ga gewoon het goede eens zoeken in elke situatie en op elk moment. Niet dat je daarmee onrecht moet gaan goed praten, maar ga eens oefenen om niet gelijk vanuit de weerstand of vanuit de tegenaanval te reageren, maar ga gewoon eens doen wat Paulus zegt: "Jaag het goede na." En dat niet alleen voor elkaar, maar voor allen. 

Paulus zegt gewoon dat het niet alleen in de gemeente moet gelden. Hoe lastig is dat al? Want hoe reageer je op iemand die totaal afwijzend en afkeurend reageert op jouw uitspraak, of op dat wat jij doet met jouw beste bedoelingen. En dat is dan iemand die zonder meer kan begrijpen hoe God het wil, maar Paulus trekt het ook breder naar 'allen'. Dat doet hij echt niet zomaar. Want wat zal dit uitwerken naar de wereld om ons heen als we geen kwaad met kwaad vergelden, maar gaan zeggen: "Joh, ik vind het niet leuk wat je deed, kunnen we er even over praten?" Als we zo gaan reageren, in plaats van wraak te nemen, dan zoeken we het goede en hoeven we alleen vragen te stellen hoe het komt dat die ander zo reageert. Eigenlijk is dit gewoon het leven van Jezus leven. Heb je wel eens gelezen hoeveel vragen Jezus stelt, als Hij aangevallen wordt? Hij blijft met Zijn vragen het goede zoeken voor iedereen. 

Gebed: Vader, ik wil ook op dit punt zo graag op Jezus lijken. Ik kies er voor om niet vanuit strijd en wraak te reageren, maar ik kies er voor om vanuit opbouw en oprechtheid te reageren om zo U te laten zien op aarde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu