"Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen." (1 Thessalonicenzen 5:15) 

Als je dan denk dat Paulus klaar is in zijn brief, dan komt hij nog met een paar dingen. En dat zijn dan ook niet zomaar een paar dingen. Het zijn wat praktische aanwijzingen, maar tegelijk raken ze ons hoe dan ook wel. En eigenlijk, als je die laatste verzen leest van deze brief, dan zeg je eigenlijk bij elk vers: "Ja natuurlijk, Paulus, je hebt helemaal gelijk, zo is het maar net." Maar tegelijk, als je er over na gaat denken dan ben je er nog niet zomaar mee klaar. Dat is ook niet vreemd, want het zijn eigenlijk leefregels van het volmaakte Koninkrijk en daar zijn we nu nog niet aangekomen, en dus is het heel lastig om dit vorm te geven.

 

Wat Paulus dan zegt is dat we geen kwaad met kwaad moeten vergelden. Natuurlijk moeten we dat niet doen, hij heeft echt gelijk, want wat zou de wereld er anders uitzien als we dit niet zouden doen. Dat betekent dat we altijd in vergeving leven en de ander geen koekje van eigen deeg geven. Wat doe jij als iemand bumperkleeft? Blijf je er voor rijden, trap je nog een keer op de rem, of vergeef je hem, en ga je aan de kant? En dit is maar een heel klein ding. Of een andere term die hier ook bij past is "communiceren in schuld." Dan krij je iets voor je kiezen en je gaat terugreageren met iets wat de ander fout deed, al heeft het er niets mee te maken. 

Paulus maakt er eigenlijk niet eens veel woorden aan vuil. Hij zet er wel gelijk het positieve tegenover. En ga dat de komende tijd eens gewoon doen. Ga gewoon het goede eens zoeken in elke situatie en op elk moment. Niet dat je daarmee onrecht moet gaan goed praten, maar ga eens oefenen om niet gelijk vanuit de weerstand of vanuit de tegenaanval te reageren, maar ga gewoon eens doen wat Paulus zegt: "Jaag het goede na." En dat niet alleen voor elkaar, maar voor allen. 

Paulus zegt gewoon dat het niet alleen in de gemeente moet gelden. Hoe lastig is dat al? Want hoe reageer je op iemand die totaal afwijzend en afkeurend reageert op jouw uitspraak, of op dat wat jij doet met jouw beste bedoelingen. En dat is dan iemand die zonder meer kan begrijpen hoe God het wil, maar Paulus trekt het ook breder naar 'allen'. Dat doet hij echt niet zomaar. Want wat zal dit uitwerken naar de wereld om ons heen als we geen kwaad met kwaad vergelden, maar gaan zeggen: "Joh, ik vind het niet leuk wat je deed, kunnen we er even over praten?" Als we zo gaan reageren, in plaats van wraak te nemen, dan zoeken we het goede en hoeven we alleen vragen te stellen hoe het komt dat die ander zo reageert. Eigenlijk is dit gewoon het leven van Jezus leven. Heb je wel eens gelezen hoeveel vragen Jezus stelt, als Hij aangevallen wordt? Hij blijft met Zijn vragen het goede zoeken voor iedereen. 

Gebed: Vader, ik wil ook op dit punt zo graag op Jezus lijken. Ik kies er voor om niet vanuit strijd en wraak te reageren, maar ik kies er voor om vanuit opbouw en oprechtheid te reageren om zo U te laten zien op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu