"Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent door God Zelf onderwezen om elkaar lief te hebben." (1 Thessalonicenzen 4:9) 

Sommige dingen zijn gewoon niet nodig om daar iets over te zeggen of te schrijven. Die dingen zijn eigenlijk niet nodig, die zijn zo logisch. Eén van die onderwerpen is de broederliefde. Daar hoeven we niets meer over te zeggen. Toch? Dan noemt Paulus echt een onderwerp dat bij ons helemaal goed gaat. Geen enkel probleem op dit gebied, want alle broeders en zusters hebben we lief. En degene die we niet liefhebben zijn gewoon geen broeders en zusters. Misschien is dit wel een beetje kort door de bocht, maar ik vrees dat het ongeveer in veel situaties wel zo in elkaar zit.

 

Toch blijkt in de gemeente in Thessalonica het op het gebied van de broederliefde wel goed gaat. En niet alleen in de gemeente, maar eigenlijk in de hele omgeving. En toch is Paulus er nog niet helemaal tevreden over. Misschien wel tevreden, maar het kan nog altijd meer. De broederliefde kan nog altijd sterker en beter. Juist omdat dit zo belangrijk is. Weet je wat het uitwerkt als je je geestelijke broers en zussen liefhebt? Dat maakt de ander zoveel sterker, dat maakt dat er geen veroordeling is, maar aanvaarding, dat maakt dat er niet gekletst wordt, maar gebeden.  

Maar misschien is het bij ons ook niet nodig om daar nog iets over te zeggen. Of zit dat toch anders? Misschien valt het al niet meer in het dorp waar je woont om de broeders en zusters lief te hebben. Ik kom christenen tegen de andere christenen niet accepteren omdat de ene psalmen zingt en de ander opwekkingsliederen. Dat de ene de ander veroordeelt omdat hij bij het zingen zijn handen in aanbidding opheft tot God. 

Soms lukt het nog wel om gelijkgestemde broeders en zusters lief te hebben, maar wat als het om hen gaat die niet van onze kleur zijn, of die vertrouwd zijn met andere klanken? Is het dan nog steeds zo dat we hier niets meer over moeten zeggen? Ik geloof dat als we al die verschillende kleuren bij elkaar brengen, dat er dan juist evenwicht komt en er dan juist ruimte is om elkaar te corrigeren. Wil jij die zware broeders, net zo lief hebben als die lichte broeder? Of die gereformeerde zuster als die evangelische zuster, die allebei geloven in het werk van Jezus?  

Dan geloof ik dat we hierin nog overvloediger kunnen worden. Dan is de oproep van Paulus om elkaar nog veel meer lief te hebben helemaal terecht en kunnen we dat niet zo makkelijk naast ons neerleggen. Zijn we bereid om deze oproep heel serieus te nemen en echt elkaar in Christus lief te hebben, zelfs als de vormen van de ander, anders zijn? Dat zal de wereld versteld laten staan van onze onderlinge liefde voor elkaar. En waar dit functioneert, daar zal het Evangelie meer kracht hebben en zullen we zelf ook meer kracht ontvangen door de bemoedigingen die we ontvangen en waardoor we groeien tot meer eenheid en meer aanvaarding. 

Gebed: Vader, leer mij mijn broers en zussen meer liefhebben, ook als ze soms dingen anders beleven. Zij die in Jezus geloven zijn mijn broers en zussen en zo wil ik ze ook liefhebben en dienen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu