"Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent door God Zelf onderwezen om elkaar lief te hebben." (1 Thessalonicenzen 4:9) 

Sommige dingen zijn gewoon niet nodig om daar iets over te zeggen of te schrijven. Die dingen zijn eigenlijk niet nodig, die zijn zo logisch. Eén van die onderwerpen is de broederliefde. Daar hoeven we niets meer over te zeggen. Toch? Dan noemt Paulus echt een onderwerp dat bij ons helemaal goed gaat. Geen enkel probleem op dit gebied, want alle broeders en zusters hebben we lief. En degene die we niet liefhebben zijn gewoon geen broeders en zusters. Misschien is dit wel een beetje kort door de bocht, maar ik vrees dat het ongeveer in veel situaties wel zo in elkaar zit.

 

Toch blijkt in de gemeente in Thessalonica het op het gebied van de broederliefde wel goed gaat. En niet alleen in de gemeente, maar eigenlijk in de hele omgeving. En toch is Paulus er nog niet helemaal tevreden over. Misschien wel tevreden, maar het kan nog altijd meer. De broederliefde kan nog altijd sterker en beter. Juist omdat dit zo belangrijk is. Weet je wat het uitwerkt als je je geestelijke broers en zussen liefhebt? Dat maakt de ander zoveel sterker, dat maakt dat er geen veroordeling is, maar aanvaarding, dat maakt dat er niet gekletst wordt, maar gebeden.  

Maar misschien is het bij ons ook niet nodig om daar nog iets over te zeggen. Of zit dat toch anders? Misschien valt het al niet meer in het dorp waar je woont om de broeders en zusters lief te hebben. Ik kom christenen tegen de andere christenen niet accepteren omdat de ene psalmen zingt en de ander opwekkingsliederen. Dat de ene de ander veroordeelt omdat hij bij het zingen zijn handen in aanbidding opheft tot God. 

Soms lukt het nog wel om gelijkgestemde broeders en zusters lief te hebben, maar wat als het om hen gaat die niet van onze kleur zijn, of die vertrouwd zijn met andere klanken? Is het dan nog steeds zo dat we hier niets meer over moeten zeggen? Ik geloof dat als we al die verschillende kleuren bij elkaar brengen, dat er dan juist evenwicht komt en er dan juist ruimte is om elkaar te corrigeren. Wil jij die zware broeders, net zo lief hebben als die lichte broeder? Of die gereformeerde zuster als die evangelische zuster, die allebei geloven in het werk van Jezus?  

Dan geloof ik dat we hierin nog overvloediger kunnen worden. Dan is de oproep van Paulus om elkaar nog veel meer lief te hebben helemaal terecht en kunnen we dat niet zo makkelijk naast ons neerleggen. Zijn we bereid om deze oproep heel serieus te nemen en echt elkaar in Christus lief te hebben, zelfs als de vormen van de ander, anders zijn? Dat zal de wereld versteld laten staan van onze onderlinge liefde voor elkaar. En waar dit functioneert, daar zal het Evangelie meer kracht hebben en zullen we zelf ook meer kracht ontvangen door de bemoedigingen die we ontvangen en waardoor we groeien tot meer eenheid en meer aanvaarding. 

Gebed: Vader, leer mij mijn broers en zussen meer liefhebben, ook als ze soms dingen anders beleven. Zij die in Jezus geloven zijn mijn broers en zussen en zo wil ik ze ook liefhebben en dienen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu