"Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen." (1 Thessalonicenzen 3:1-3a) 

Het is eigenlijk behoorlijk opmerkelijk hoe lang Paulus in deze brief doorgaat op het feit dat hij dankbaar is om het geloof van de gemeente en ook hoe hij gewerkt heeft onder hen en uiteindelijk ook dat hij graag terug had willen komen. Eigenlijk geeft hij tot hiertoe, als het gaat om geloofsopbouw niet erg veel mee. Hij bevestigt hen dan wel in hun geloof, maar verder eigenlijk niet. En ook het volgende hoofdstuk gaat dit nog steeds door. Hij begint dan weer door terug te pakken op het feit dat hij niet is gekomen en dat hij dit niet langer kon verdragen.

 

Als je de vertaling leest dan zegt Paulus dat hij het verlangen om te willen komen, maar wat niet mogelijk was, niet kon verdragen. Maar dan vullen we 'het verlangen' in, want dat staat er niet in het Grieks. Wat kon Paulus eigenlijk niet verdragen? Het is een opmerkelijke constructie als hij zegt zelf graag te willen komen, maar omdat hij niet kon, werd het verlangen zo groot dat hij Timotheüs stuurde. Is dat niet een hele vreemde zin? 

Er is nog iets en dat staat in het derde vers. Hij wil niet at iemand, in deze tijd van verdrukking in verwarring gebracht zou worden. Dat is veel meer de reden dat hij Timotheüs heeft gestuurd, terwijl hijzelf in Athene is achter gebleven. En hoe kwam dat ook al weer? Dat kwam omdat satan hem tegenhield. Paulus heeft het hier dus niet over zijn verlangen dat niet vervuld kon worden, waarom hij iemand anders stuurt. Paulus heeft het er hier over dat satan hem heeft tegengehouden om te gaan met als gevolg dat er verwarring zou kunnen ontstaan door het ontbreken van onderwijs voor deze jonge gelovigen. En daarom stuurt hij Timotheüs. 

We weten niet wat Paulus heeft tegengehouden. Satan zal vast een manier gevonden hebben waardoor Paulus niet weg kon uit Athene. Daar kunnen we allerlei dingen over zeggen, maar het feit blijkt dat Paulus echt geen mogelijkheid krijgt om te gaan. Satan is op verwarring uit, maar Paulus doorziet dit en stuurt iemand die wel kan gaan. Dat is ook leiderschap, misschien wel op de meest bijzondere manier. Het is niet alleen doorzien wat er gebeurt, maar ook nog durven om iemand anders te sturen. Dat is met recht controle loslaten. Zoveel vertrouwen in je medestrijders hebben dat en ander het net zo goed kan doen als dat jij het zou doen. Sterker nog, weten dat God niet afhankelijk is van jouw manier en van jouw woorden, maar dat ook anderen dat in jouw plaats kunnen doen. Loslaten en God laten regeren en sturen. Maar tegelijk ook durven te doorzien wat er gebeurt en daar op te reageren door te regeren. 

Gebed: Vader, hoewel satan soms slim is, vraag ik U of U mij meer en meer inzicht wil geven in zijn tactiek, zodat, zelfs als ik geen kans heb, ik het los durf te laten en een ander kan laten gaan voor Uw werk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu