"En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven." (Lukas 24:29) 

Jezus stelde in eerste instantie alleen maar vragen aan de twee mannen uit Emmaüs. Hopeloos als ze waren, stelde Jezus vragen, waarop Hij het antwoord al lang wist. Vragen die hun diepste wanhoop naar de oppervlakte haalde. Eigenlijk is dit al zo helend en genezend als er iemand bij je wanhoop en je angst stilstaat en je die woorden mag geven. Dat maakt de wanhoop niet anders, maar het feit dat het er mag zijn, is al een zegen. Alleen al op dit punt, is Jezus zo zorgzaam bezig met deze mannen.

 

Maar dat betekent niet dat Jezus altijd alleen maar lieve woorden spreekt. Alsof de waarheid, te midden van een hopeloze situatie niet gezegd mag worden. Ik merk soms hoe lastig het kan zijn als je iemand begeleid, die in zijn wanhoop zit, om daar wel eerlijk tegen te zijn, omdat die ander dan niet nog meer pijn wil doen, maar Jezus doet dit toch. 

Als deze mannen zijn uitgesproken, dan zegt Jezus dat ze onverstandig en traag van hart zijn. Ze vertellen nota bene het hele Evangelie en ze horen zelf niet wat ze zeggen. En Jezus reageert dan heftig op hun wanhoopsverhaal en Hij zegt: "Moest dit niet zo gebeuren?" Jezus zet Gods Waarheid tegenover die wanhoop en hopeloosheid. Jezus zet alles in het juiste perspectief! En dat blijkt dus niet afstotend te werken. Dat blijkt ergens zelf meer hoop te geven dan alle lieve woorden die Jezus had kunnen spreken. Eigenlijk geeft dit een antwoord op hun vragen waardoor er juist hoop geboren wordt. 

En uiteindelijk zijn de stevige woorden van Jezus, juist de reden dat deze mannen niet wilden dat Jezus door zou gaan. Dat kan te maken hebben gehad met de veiligheid, maar is het dat alleen geweest? Een soort sociaal wenselijk gedrag van deze mannen? Daar lijkt het helemaal niet op, het zijn veel meer de woorden die Jezus hier spreekt. En ik denk dat de kracht zit in deze woorden: "Moest de Christus dit niet lijden." Dat is waar iets gebeurt. Later zeggen ze dat hun hart brandend in hen was. Die woorden hebben iets in beweging gezet. Iets van: "Het kan dus nog wel." Jezus ontkracht met de waarheid hun leugen dat alles voorbij zou zijn. Hij zet het hele verhaal in het perspectief van de profeten, waardoor het juist klopt, terwijl hetzelfde verhaal hen eerst wanhopig maakte. 

Dat is wat Gods Waarheid doet als we die toelaten. Zelfs als die waarheid zegt dat onze gedachten onverstandig en traag zijn. Zelfs als dat betekent dat wij onze, soms wanhopige, gedachten moeten inleveren bij de waarheid van God. Zelfs als dat gebeurt en we het toch aanvaarden als waarheid, dan gaan we zien hoe het werkelijk zit. Daarmee begrijpen we dan nog niet alles, maar er valt compleet ander licht op en de duisternis over onze gedachten moet wijken. Jezus stelt vragen en confronteert heel eerlijk, maar de uitwerking is vol hoop. 

Gebed: Jezus, wat een wijsheid laat U zien in het gesprek met deze twee mannen. Uw waarheid maakt echt vrij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu