"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven." (Johannes 20:28 en 29) 

Het zijn ondertussen natuurlijk hele bekende woorden geworden die Thomas uitspreekt nadat Jezus tegen hem heeft gezegd dat hij niet ongelovig moet zijn, maar gelovig. De reactie van Thomas is in ieder geval een reactie die ook wel echt van geloof spreekt. Dat zijn geen twijfelachtige woorden van Thomas. Hij erkent direct dat Jezus zijn Heer en God is. Dat is stellig en duidelijk, ondanks dat hij zich ongetwijfeld ook beschroomd zal hebben gevoeld. 

 

Hoe dan ook zijn het wel woorden met een krachtige belijdenis. Het staat wel echt, Jezus als je Heer en God! Neem die belijdenis ook gerust maar eens mee voor jezelf. En niet alleen in je woorden, maar ook in je daden. Want Jezus als de Heer van je leven is niet alleen iets dat je met je woorden kunt doen. Het is meer dan dat! Jezus Heer laten zijn betekent dat Hij het in alles voor het zeggen mag hebben. Niet alleen in wat je niet doet, maar juist ook in wat je wel doet. Jezus als Hoofd van het lichaam, dan kan het niet anders dat je gaat meebewegen met het lichaam van Christus. 

En toch krijgt Thomas nog wel een punt mee. Natuurlijk is Jezus tevreden met dit geloof, want het is geloof en daarmee is Thomas ook echt een discipel. Maar wat nu voor de generaties die gaan opgroeien terwijl Jezus er echt niet meer is? Dan ben je pas zalig, als je het niet met je ogen kunt zien en toch gelooft. Wij zien het niet op de manier zoals Thomas het kon zien, maar dat maakt dat geloven nog veel meer dan bij Thomas, voor ons een zaak is van het hart. En als Jezus dan tegen ons zegt dat we niet ongelovig moeten zijn, maar gelovig, dat heeft het alles te maken met de overtuiging in ons hart. De overtuiging van geloof, waarmee we Jezus maken tot Heer en tot God van ons leven, terwijl wij Zijn wonden nooit hebben kunnen zien. 

En toch, moet ik zeggen, het is zo logisch dat Jezus mijn Heer en God is. Heb jij dat ook, dat er geen spoor van twijfel is op dat punt? Als daar wel twijfel zit, laat die twijfel eens gewoon los en maak een keus om te geloven in Jezus, maar maak ook de keus om Hem echt Heer in je leven te laten zijn. Ik zou zeggen: kroon Hem ook echt tot Heer in je leven! Geef Hem ook de echte controle en regie. Dat geloof is soms ook zo gevoed door wat je voelt, maar Jezus Heer maken in je leven is ook een besluit met je wil. En waar je dit gaat toelaten, komt dat geloof van Hem Die je niet kunt zien, er wel in mee. Maar wil jij beginnen om Jezus te erkennen zal je Heer. Als degene die alles voor het zeggen mag hebben. Dan ben je zalig, terwijl je het niet hebt gezien. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en God, ondanks dat ik U niet heb kunnen zien zoals Thomas, maar U mag de regie over mijn leven hebben en ik wil luisteren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu