"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven." (Johannes 20:28 en 29) 

Het zijn ondertussen natuurlijk hele bekende woorden geworden die Thomas uitspreekt nadat Jezus tegen hem heeft gezegd dat hij niet ongelovig moet zijn, maar gelovig. De reactie van Thomas is in ieder geval een reactie die ook wel echt van geloof spreekt. Dat zijn geen twijfelachtige woorden van Thomas. Hij erkent direct dat Jezus zijn Heer en God is. Dat is stellig en duidelijk, ondanks dat hij zich ongetwijfeld ook beschroomd zal hebben gevoeld. 

 

Hoe dan ook zijn het wel woorden met een krachtige belijdenis. Het staat wel echt, Jezus als je Heer en God! Neem die belijdenis ook gerust maar eens mee voor jezelf. En niet alleen in je woorden, maar ook in je daden. Want Jezus als de Heer van je leven is niet alleen iets dat je met je woorden kunt doen. Het is meer dan dat! Jezus Heer laten zijn betekent dat Hij het in alles voor het zeggen mag hebben. Niet alleen in wat je niet doet, maar juist ook in wat je wel doet. Jezus als Hoofd van het lichaam, dan kan het niet anders dat je gaat meebewegen met het lichaam van Christus. 

En toch krijgt Thomas nog wel een punt mee. Natuurlijk is Jezus tevreden met dit geloof, want het is geloof en daarmee is Thomas ook echt een discipel. Maar wat nu voor de generaties die gaan opgroeien terwijl Jezus er echt niet meer is? Dan ben je pas zalig, als je het niet met je ogen kunt zien en toch gelooft. Wij zien het niet op de manier zoals Thomas het kon zien, maar dat maakt dat geloven nog veel meer dan bij Thomas, voor ons een zaak is van het hart. En als Jezus dan tegen ons zegt dat we niet ongelovig moeten zijn, maar gelovig, dat heeft het alles te maken met de overtuiging in ons hart. De overtuiging van geloof, waarmee we Jezus maken tot Heer en tot God van ons leven, terwijl wij Zijn wonden nooit hebben kunnen zien. 

En toch, moet ik zeggen, het is zo logisch dat Jezus mijn Heer en God is. Heb jij dat ook, dat er geen spoor van twijfel is op dat punt? Als daar wel twijfel zit, laat die twijfel eens gewoon los en maak een keus om te geloven in Jezus, maar maak ook de keus om Hem echt Heer in je leven te laten zijn. Ik zou zeggen: kroon Hem ook echt tot Heer in je leven! Geef Hem ook de echte controle en regie. Dat geloof is soms ook zo gevoed door wat je voelt, maar Jezus Heer maken in je leven is ook een besluit met je wil. En waar je dit gaat toelaten, komt dat geloof van Hem Die je niet kunt zien, er wel in mee. Maar wil jij beginnen om Jezus te erkennen zal je Heer. Als degene die alles voor het zeggen mag hebben. Dan ben je zalig, terwijl je het niet hebt gezien. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en God, ondanks dat ik U niet heb kunnen zien zoals Thomas, maar U mag de regie over mijn leven hebben en ik wil luisteren.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu