"En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof." (1 Korinthe 15:14) 

Blijkbaar was het in de gemeente van Korinthe nog niet zo vanzelfsprekend dat men geloofde dat Jezus was opgestaan. Er bleek nogal wat weerstand te zijn tegen het wonder van Pasen. Misschien waren er ook wel Joden die er alles aan deden om de opstanding van Jezus te verdoezelen. Vanaf het begin waren er al leugens geweest en hadden ze laten geloven dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hadden.  

Als er één ding heel duidelijk wordt, dan is het wel dat de opstanding van Jezus voluit hoort bij het complete reddingsplan van Jezus. Het betekent zelfs dat als je de opstanding niet gelooft, dat je daarmee alleen nut zou willen hebben van Jezus, in dit leven. Als dat zo zou zijn dan zijn we de meest beklagenswaardigste mensen van deze wereld. Wat heb je dan, terwijl je eigenlijk niets hebt. Hopen op Jezus, voor dit leven, terwijl Hij gewoon in het graf is gebleven, dat is zinloos. 

Natuurlijk zou je nog kunnen zeggen dat als Jezus niet is opgestaan, dat onze ziel daardoor niet in de hel terecht zou kunnen komen, omdat die straf gedragen is, maar dan nog is er verder niets meer wat ons geloof zal onderhouden. Dan zou elk woord van Jezus, dat Hij bij ons zal zijn tot aan het einde van de wereld en dat Hij Zijn Geest zou sturen ook niet meer waar. Met andere woorden, als Christus niet is opgewekt, is alles zinloos. Dan is elke preek zinloos, dan is er niets meer wat nog nut heeft van alles wat wij geloof noemen. Zo belangrijk is de opstanding van Christus. Het hele evangelie hangt er aan vast. 

Je moet het zelfs nog verder doortrekken, want als Christus niet is opgestaan, dan zijn zelfs de discipelen, die de Evangelieën en is Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven, mannen die leugens hebben verteld en daarmee zou dan zelfs de hele Bijbel op losse schroeven komen te staan, want dan is er niets meer waar. Het getuigenis van de 500 mannen, waarvan de meesten nog in leven waren toen Paulus dit schreef, is een krachtig getuigenis. En ook de ervaring van Paulus is voor hem niet eens een bewijs, maar het is een concrete ervaring. En dit alles bij elkaar is het bewijs dat ook wij hebben. Niemand in de Bijbel vraagt zich ook af hoe het toch mogelijk is dat Jezus is opgestaan. Misschien is een megagoddelijke kracht door Hem heengegaan, maar eigenlijk maakt dat niet eens uit. Het is een feit, historisch bewezen dat Jezus is opgestaan. 

Het is fundament voor ons geloof, maar ook voor onze toekomst. Dat wat in het graf van Jezus is gebeurd, dat zal ons straks ook overkomen als Jezus terug gaat komen. Tot die tijd zal ons lichaam wel in het graf achterblijven, maar uiteindelijk mag onze ziel al wel bij God zijn, omdat Jezus is opgestaan. Je merkt wel, dat met dat je hier over nadenkt, het heel lastig is om het allemaal goed te begrijpen. Het zijn woorden, waar we ons nog geen voorstelling van kunnen maken, maar het is waar en op grond van dat geloof zien we uit naar wat komen gaat. 

Gebed: Jezus, wat er met U in het graf gebeurde weet ik niet, maar ik wil gewoon geloven dat U bent opgestaan en op grond van alle ervaringen in de relatie met U, weet ik ook dat U werkelijk leeft.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu