"Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden." (Johannes 17:16-18) 

Jezus bidt voor ons, terwijl wij hier nog op aarde zijn. Dat is bijzonder en we zagen gisteren al dat Jezus niet voor ons bidt dat we snel naar de hemel mogen. Hij bidt niet om ons weg te nemen, maar Hij bidt om ons te bewaren van de boze, terwijl onze tijd hier op aarde er nog niet op zit. Tegelijk ben je wel een burger van de hemel. Je bent hier dus wel op aarde en het is ook niet de bedoeling dat Jezus ons zo snel mogelijk van de aarde laat wegnemen, maar je Thuis is niet op aarde. Zoals Jezus niet van de wereld is, zo ben jij dat ook niet.

 

Als je dit tot je laat doordringen, komt ineens je hele leven in een ander perspectief te staan. Ineens zie je dan dat je hier op een andere manier aanwezig bent. Je bent hier niet als een burger van de aarde, zoals Jezus geen burger van de aarde was, maar je bent hier vanuit een totaal andere orde. Je bent in Christus en daarmee ben je dus ook niet van deze wereld. Terwijl Jezus dus niet vraagt om je weg te nemen, leef je hier op aarde op dezelfde manier zoals Jezus dat deed. Hij was hier als Gods geliefde Zoon. Hij leefde hier op aarde Zijn hemelse leven en bracht daarmee het Koninkrijk van God op aarde. 

Dat is de manier hoe Jezus bidt om ons op aarde te laten zijn. Je leeft nu al vanuit je hemelse identiteit op aarde en je bent geroepen om net als Jezus het Koninkrijk van God op aarde te brengen. Je bent gezonden zoals Jezus is gezonden. Dat is je roeping, dat is je bestemming! Dat betekent dus dat je hier niet alleen bent als hemelburger zoals Jezus, maar dat betekent ook dat je hier dus bent met de tekenen van het Koninkrijk bij je. Overal waar jij komt in de Naam van Jezus, daar vraagt Jezus van je om dat Koninkrijk te brengen zoals Hij dat ook deed. 

Op die manier bidt Jezus bij Zijn Vader voor jou! En daar tussenin vraagt Jezus of de Vader jou wilt heiligen in Zijn waarheid. Jezus heeft al eerder gezegd dat Gods waarheid je vrij zal maken. Dat zorgt er voor dat niet de waarheid van deze wereld jouw leven zal bepalen, of jouw eigen waarheid in je denken, maar dat Gods waarheid je vrij zal zetten. En nu vraagt Jezus aan Zijn Vader of Hij er voor wilt zorgen dat die waarheid van God je apart zal zetten in deze wereld. Je wordt apart gezet voor het Koninkrijk voor de waarheid van Gods woord en Gods gedachten over jou.  

Hoe meer je de waarheid zal toelaten, hoe meer je zult ervaren dat je vanuit je hemelse perspectief gaat leven en je werkelijk gezonden kunt laten worden zoals Jezus. Dan worden zieken in je omgeving mensen waarover je Gods genezing mag uitspreken, dan moet de duisternis wijken en daar mag jij de verzoening van Jezus overbrengen. Dan heb je duidelijk waarom Jezus niet wil dat je al snel naar Huis zult gaan. Dit is namelijk je bestemming van je leven. 

Gebed: Vader, ik laat mij zenden zoals Jezus. Ik wil leven als een hemelburger op aarde en ik wil leven om Uw Koninkrijk te laten groeien op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu