"Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden." (Johannes 17:16-18) 

Jezus bidt voor ons, terwijl wij hier nog op aarde zijn. Dat is bijzonder en we zagen gisteren al dat Jezus niet voor ons bidt dat we snel naar de hemel mogen. Hij bidt niet om ons weg te nemen, maar Hij bidt om ons te bewaren van de boze, terwijl onze tijd hier op aarde er nog niet op zit. Tegelijk ben je wel een burger van de hemel. Je bent hier dus wel op aarde en het is ook niet de bedoeling dat Jezus ons zo snel mogelijk van de aarde laat wegnemen, maar je Thuis is niet op aarde. Zoals Jezus niet van de wereld is, zo ben jij dat ook niet.

 

Als je dit tot je laat doordringen, komt ineens je hele leven in een ander perspectief te staan. Ineens zie je dan dat je hier op een andere manier aanwezig bent. Je bent hier niet als een burger van de aarde, zoals Jezus geen burger van de aarde was, maar je bent hier vanuit een totaal andere orde. Je bent in Christus en daarmee ben je dus ook niet van deze wereld. Terwijl Jezus dus niet vraagt om je weg te nemen, leef je hier op aarde op dezelfde manier zoals Jezus dat deed. Hij was hier als Gods geliefde Zoon. Hij leefde hier op aarde Zijn hemelse leven en bracht daarmee het Koninkrijk van God op aarde. 

Dat is de manier hoe Jezus bidt om ons op aarde te laten zijn. Je leeft nu al vanuit je hemelse identiteit op aarde en je bent geroepen om net als Jezus het Koninkrijk van God op aarde te brengen. Je bent gezonden zoals Jezus is gezonden. Dat is je roeping, dat is je bestemming! Dat betekent dus dat je hier niet alleen bent als hemelburger zoals Jezus, maar dat betekent ook dat je hier dus bent met de tekenen van het Koninkrijk bij je. Overal waar jij komt in de Naam van Jezus, daar vraagt Jezus van je om dat Koninkrijk te brengen zoals Hij dat ook deed. 

Op die manier bidt Jezus bij Zijn Vader voor jou! En daar tussenin vraagt Jezus of de Vader jou wilt heiligen in Zijn waarheid. Jezus heeft al eerder gezegd dat Gods waarheid je vrij zal maken. Dat zorgt er voor dat niet de waarheid van deze wereld jouw leven zal bepalen, of jouw eigen waarheid in je denken, maar dat Gods waarheid je vrij zal zetten. En nu vraagt Jezus aan Zijn Vader of Hij er voor wilt zorgen dat die waarheid van God je apart zal zetten in deze wereld. Je wordt apart gezet voor het Koninkrijk voor de waarheid van Gods woord en Gods gedachten over jou.  

Hoe meer je de waarheid zal toelaten, hoe meer je zult ervaren dat je vanuit je hemelse perspectief gaat leven en je werkelijk gezonden kunt laten worden zoals Jezus. Dan worden zieken in je omgeving mensen waarover je Gods genezing mag uitspreken, dan moet de duisternis wijken en daar mag jij de verzoening van Jezus overbrengen. Dan heb je duidelijk waarom Jezus niet wil dat je al snel naar Huis zult gaan. Dit is namelijk je bestemming van je leven. 

Gebed: Vader, ik laat mij zenden zoals Jezus. Ik wil leven als een hemelburger op aarde en ik wil leven om Uw Koninkrijk te laten groeien op aarde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu