Strijden in Gods kracht en Jezus' macht

 

"Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht." (Efeze 6:10)

 

Paulus komt aan het einde van zijn brief en zoals elke brief, zo sluit hij ook deze brief af met een vermaning. Nu klinkt het woord 'vermaning' wel wat zwaar, meestal zijn het krachtige aansporingen. Zo ook nu, en zeker de brief van de gemeente van Efeze is daarin heel erg krachtig. Paulus sluit het gedeelte over de gezagsstructuren af en opent het laatste gedeelte met het woord 'verder'. En wat dan komt, moet echt tot ons doordringen omdat dit in onze tijd heel actueel is en omdat goed onderwijs over dit gedeelte van fundamenteel belang is voor de kerk van nu.

Paulus heeft heel veel geschreven, veel geestelijk onderwijs, veel onderwijs over de gemeente, maar de afsluiting die nu volgt is een afsluiting te met een geestelijke werkelijkheid te maken heeft waar wij midden in staan. En dat moeten we beseffen. Alles wat er om ons heen gebeurt, daar zit ook een geestelijke component achter. En we moeten beseffen dat we midden in een geestelijke oorlog leven. Hoe deze oorlog en hoe het rijk waar tegen we te strijden hebben er uit ziet, gaat Paulus nog wel uitleggen, maar hij begint met de oproep dat we onze kracht in de geestelijke strijd niet moeten zoeken in onszelf.

 

Lange tijd is er in de kerk uitgelegd dat de geestelijke strijd iets was van strijd tegen je oude mens en strijd tegen je zonden. Maar dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Er is een strijd tussen het Licht en de duisternis, tussen de kinderen van het Licht en de kinderen van de duisternis. En in die strijd hebben wij vanuit onszelf niet genoeg kracht. Paulus noemde dat al in Efeze 3:16 dat we met kracht versterkt moeten worden door de Heilige Geest.

 

Al het voorgaande heeft ons ook laten zien waar wij deel vanuit maken. Het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, is ook een overwinnend lichaam, want het Hoofd heeft de overwinning gehaald. Maar om in de strijd tegen de duisternis staande te kunnen blijven, hebben de kracht van Christus dus wel nodig. Daarom zegt Paulus hier dat we gesterkt moeten worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

 

Vanuit de relatie en de verbinding met Jezus als ons Hoofd, ontvangen we Zijn kracht en Zijn macht. Dit heeft alles te maken met de autoriteit die Jezus ons in Zijn Naam heeft gegeven. Kracht is het ene dat we ontvangen door de Heilige Geest Die in ons woont, maar autoriteit over de machten van de duisternis heeft Jezus ons gegeven door Zijn macht met ons te delen. En vanuit deze macht moeten wij opstaan. Als we in onze eigen kracht de strijd met het rijk van satan aangaan, dan zal het misgaan. Dan wordt het kracht die menselijk en krampachtig is, maar door in de kracht en macht van de Heere te gaan staan, kunnen we werkelijk strijden in de overwinning die Jezus al heeft gehaald. En dat gaat Paulus concreet maken, nadat hij eerst de strijd in de komende dagen aan ons bekend zal maken.

 

Gebed: Vader, ik wil in de strijd staan in Uw kracht en in de macht van de overwinning van Jezus. Ik wil het gebied dat Jezus overwon verdedigen in Uw kracht en ik wil al mijn wapens afleggen en de Uwe opnemen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom