"Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17:15) 

Misschien ga ik je vandaag een paar wat uitzonderlijke dingen zeggen. Ik kom aan alle kanten in de kerk nogal eens mensen tegen die zeggen: "Ik verlang om zo snel mogelijk van deze wereld te zijn verlost." En de ene doet dit dan om verlost te zijn van de zonde in deze wereld en de ander om altijd bij Jezus te zijn. Hoe dan ook, is het de vraag in hoeverre dit verlangen legitiem is. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat dit eigenlijk een verkapte doodswens is. En het klinkt ergens ook nog heel vroom en netjes.

 

Voor een deel mag je zeker het verlangen hebben om bij Jezus te mogen zijn. Paulus zegt ook dat hij er naar verlangt om ontbonden en met Christus te zijn. Dus in die zin mag er echt iets van dit verlangen zijn. De andere kant is dat Jezus ons in het Hogepriesterlijk gebed iets totaal anders leert. Dat kan wel eens een schokkende ontdekking zijn. Dan bidden wij of Jezus ons snel wil Thuishalen en Jezus Zelf bidt iets anders. En het gaat er natuurlijk niet over als iemand terminaal ziek is, dan is een gebed om uit het lijden verlost te worden zeker een gebed dat we mogen bidden. Maar als we midden in de maatschappij staan, is het maar de vraag of dit een gebed is naar Gods wil. 

Jezus bidt namelijk voor ons. En het gebed dat Hij bidt is niet een gebed om ons maar zo snel mogelijk van deze aarde af te halen, zodat Hij ons heel snel in Zijn nabijheid heeft. Jezus bidt compleet tegengesteld aan dat wat Hij wellicht Zelf het liefste zou hebben en Hij bidt ook tegengesteld aan onze verlangens om verlost te zijn van deze wereld. Jezus zegt dat Hij voor ons bidt en Hij vraag aan Zijn Vader niet of Hij ons uit dit leven wil wegnemen, maar dat Hij ons bewaard van de boze. 

Jezus bidt dus eigenlijk om een langer leven voor ons op aarde dan dat Hij bidt voor een korter leven. Jezus is er dus juist mee bezig om zoveel bescherming voor ons te vragen, zodat elke minuut op aarde een vruchtbare minuut zou zijn voor God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt momenten heb gehad in mijn leven dat ik dacht: "Laat maar, neem mij weg en laat mij gewoon Thuiskomen." Als ik daar nu op terugkijk, en ik nu midden in de kracht van het Koninkrijk mag dienen, veel wonderen en tekenen zie gebeuren, dan merk ik dat mijn gebed echt helemaal veranderd is. Weet je, mijn gebed is eigenlijk helemaal in lijn gekomen met dat van Jezus: "Help mij en bescherm mij, maar ik verlang om elke minuut op aarde voluit te dienen voor U en ik doe dat liever langer, waardoor ik ook moet wachten om bij Jezus te mogen zijn, omdat ik zo voel dat het dienen in de kracht van het Koninkrijk, echt onze bestemming op aarde is. Ik ben echt dankbaar voor het gebed van Jezus dat Hij om kracht en bescherming voor mij vraagt en dat ik misschien eerst oud mag worden en al die jaren krachtig mag dienen. 

Gebed: Vader, ik geniet van elke dag die ik leef voor U en Uw Koninkrijk. Als U nog wil dat ik blijf dienen tot ik oud geworden ben, dan wil ik zo graag beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu