"Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17:15) 

Misschien ga ik je vandaag een paar wat uitzonderlijke dingen zeggen. Ik kom aan alle kanten in de kerk nogal eens mensen tegen die zeggen: "Ik verlang om zo snel mogelijk van deze wereld te zijn verlost." En de ene doet dit dan om verlost te zijn van de zonde in deze wereld en de ander om altijd bij Jezus te zijn. Hoe dan ook, is het de vraag in hoeverre dit verlangen legitiem is. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat dit eigenlijk een verkapte doodswens is. En het klinkt ergens ook nog heel vroom en netjes.

 

Voor een deel mag je zeker het verlangen hebben om bij Jezus te mogen zijn. Paulus zegt ook dat hij er naar verlangt om ontbonden en met Christus te zijn. Dus in die zin mag er echt iets van dit verlangen zijn. De andere kant is dat Jezus ons in het Hogepriesterlijk gebed iets totaal anders leert. Dat kan wel eens een schokkende ontdekking zijn. Dan bidden wij of Jezus ons snel wil Thuishalen en Jezus Zelf bidt iets anders. En het gaat er natuurlijk niet over als iemand terminaal ziek is, dan is een gebed om uit het lijden verlost te worden zeker een gebed dat we mogen bidden. Maar als we midden in de maatschappij staan, is het maar de vraag of dit een gebed is naar Gods wil. 

Jezus bidt namelijk voor ons. En het gebed dat Hij bidt is niet een gebed om ons maar zo snel mogelijk van deze aarde af te halen, zodat Hij ons heel snel in Zijn nabijheid heeft. Jezus bidt compleet tegengesteld aan dat wat Hij wellicht Zelf het liefste zou hebben en Hij bidt ook tegengesteld aan onze verlangens om verlost te zijn van deze wereld. Jezus zegt dat Hij voor ons bidt en Hij vraag aan Zijn Vader niet of Hij ons uit dit leven wil wegnemen, maar dat Hij ons bewaard van de boze. 

Jezus bidt dus eigenlijk om een langer leven voor ons op aarde dan dat Hij bidt voor een korter leven. Jezus is er dus juist mee bezig om zoveel bescherming voor ons te vragen, zodat elke minuut op aarde een vruchtbare minuut zou zijn voor God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt momenten heb gehad in mijn leven dat ik dacht: "Laat maar, neem mij weg en laat mij gewoon Thuiskomen." Als ik daar nu op terugkijk, en ik nu midden in de kracht van het Koninkrijk mag dienen, veel wonderen en tekenen zie gebeuren, dan merk ik dat mijn gebed echt helemaal veranderd is. Weet je, mijn gebed is eigenlijk helemaal in lijn gekomen met dat van Jezus: "Help mij en bescherm mij, maar ik verlang om elke minuut op aarde voluit te dienen voor U en ik doe dat liever langer, waardoor ik ook moet wachten om bij Jezus te mogen zijn, omdat ik zo voel dat het dienen in de kracht van het Koninkrijk, echt onze bestemming op aarde is. Ik ben echt dankbaar voor het gebed van Jezus dat Hij om kracht en bescherming voor mij vraagt en dat ik misschien eerst oud mag worden en al die jaren krachtig mag dienen. 

Gebed: Vader, ik geniet van elke dag die ik leef voor U en Uw Koninkrijk. Als U nog wil dat ik blijf dienen tot ik oud geworden ben, dan wil ik zo graag beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu