"Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17:15) 

Misschien ga ik je vandaag een paar wat uitzonderlijke dingen zeggen. Ik kom aan alle kanten in de kerk nogal eens mensen tegen die zeggen: "Ik verlang om zo snel mogelijk van deze wereld te zijn verlost." En de ene doet dit dan om verlost te zijn van de zonde in deze wereld en de ander om altijd bij Jezus te zijn. Hoe dan ook, is het de vraag in hoeverre dit verlangen legitiem is. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat dit eigenlijk een verkapte doodswens is. En het klinkt ergens ook nog heel vroom en netjes.

 

Voor een deel mag je zeker het verlangen hebben om bij Jezus te mogen zijn. Paulus zegt ook dat hij er naar verlangt om ontbonden en met Christus te zijn. Dus in die zin mag er echt iets van dit verlangen zijn. De andere kant is dat Jezus ons in het Hogepriesterlijk gebed iets totaal anders leert. Dat kan wel eens een schokkende ontdekking zijn. Dan bidden wij of Jezus ons snel wil Thuishalen en Jezus Zelf bidt iets anders. En het gaat er natuurlijk niet over als iemand terminaal ziek is, dan is een gebed om uit het lijden verlost te worden zeker een gebed dat we mogen bidden. Maar als we midden in de maatschappij staan, is het maar de vraag of dit een gebed is naar Gods wil. 

Jezus bidt namelijk voor ons. En het gebed dat Hij bidt is niet een gebed om ons maar zo snel mogelijk van deze aarde af te halen, zodat Hij ons heel snel in Zijn nabijheid heeft. Jezus bidt compleet tegengesteld aan dat wat Hij wellicht Zelf het liefste zou hebben en Hij bidt ook tegengesteld aan onze verlangens om verlost te zijn van deze wereld. Jezus zegt dat Hij voor ons bidt en Hij vraag aan Zijn Vader niet of Hij ons uit dit leven wil wegnemen, maar dat Hij ons bewaard van de boze. 

Jezus bidt dus eigenlijk om een langer leven voor ons op aarde dan dat Hij bidt voor een korter leven. Jezus is er dus juist mee bezig om zoveel bescherming voor ons te vragen, zodat elke minuut op aarde een vruchtbare minuut zou zijn voor God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt momenten heb gehad in mijn leven dat ik dacht: "Laat maar, neem mij weg en laat mij gewoon Thuiskomen." Als ik daar nu op terugkijk, en ik nu midden in de kracht van het Koninkrijk mag dienen, veel wonderen en tekenen zie gebeuren, dan merk ik dat mijn gebed echt helemaal veranderd is. Weet je, mijn gebed is eigenlijk helemaal in lijn gekomen met dat van Jezus: "Help mij en bescherm mij, maar ik verlang om elke minuut op aarde voluit te dienen voor U en ik doe dat liever langer, waardoor ik ook moet wachten om bij Jezus te mogen zijn, omdat ik zo voel dat het dienen in de kracht van het Koninkrijk, echt onze bestemming op aarde is. Ik ben echt dankbaar voor het gebed van Jezus dat Hij om kracht en bescherming voor mij vraagt en dat ik misschien eerst oud mag worden en al die jaren krachtig mag dienen. 

Gebed: Vader, ik geniet van elke dag die ik leef voor U en Uw Koninkrijk. Als U nog wil dat ik blijf dienen tot ik oud geworden ben, dan wil ik zo graag beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu