Strijden in Gods kracht en Jezus' macht

 

"Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht." (Efeze 6:10)

 

Paulus komt aan het einde van zijn brief en zoals elke brief, zo sluit hij ook deze brief af met een vermaning. Nu klinkt het woord 'vermaning' wel wat zwaar, meestal zijn het krachtige aansporingen. Zo ook nu, en zeker de brief van de gemeente van Efeze is daarin heel erg krachtig. Paulus sluit het gedeelte over de gezagsstructuren af en opent het laatste gedeelte met het woord 'verder'. En wat dan komt, moet echt tot ons doordringen omdat dit in onze tijd heel actueel is en omdat goed onderwijs over dit gedeelte van fundamenteel belang is voor de kerk van nu.

Paulus heeft heel veel geschreven, veel geestelijk onderwijs, veel onderwijs over de gemeente, maar de afsluiting die nu volgt is een afsluiting te met een geestelijke werkelijkheid te maken heeft waar wij midden in staan. En dat moeten we beseffen. Alles wat er om ons heen gebeurt, daar zit ook een geestelijke component achter. En we moeten beseffen dat we midden in een geestelijke oorlog leven. Hoe deze oorlog en hoe het rijk waar tegen we te strijden hebben er uit ziet, gaat Paulus nog wel uitleggen, maar hij begint met de oproep dat we onze kracht in de geestelijke strijd niet moeten zoeken in onszelf.

 

Lange tijd is er in de kerk uitgelegd dat de geestelijke strijd iets was van strijd tegen je oude mens en strijd tegen je zonden. Maar dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Er is een strijd tussen het Licht en de duisternis, tussen de kinderen van het Licht en de kinderen van de duisternis. En in die strijd hebben wij vanuit onszelf niet genoeg kracht. Paulus noemde dat al in Efeze 3:16 dat we met kracht versterkt moeten worden door de Heilige Geest.

 

Al het voorgaande heeft ons ook laten zien waar wij deel vanuit maken. Het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, is ook een overwinnend lichaam, want het Hoofd heeft de overwinning gehaald. Maar om in de strijd tegen de duisternis staande te kunnen blijven, hebben de kracht van Christus dus wel nodig. Daarom zegt Paulus hier dat we gesterkt moeten worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

 

Vanuit de relatie en de verbinding met Jezus als ons Hoofd, ontvangen we Zijn kracht en Zijn macht. Dit heeft alles te maken met de autoriteit die Jezus ons in Zijn Naam heeft gegeven. Kracht is het ene dat we ontvangen door de Heilige Geest Die in ons woont, maar autoriteit over de machten van de duisternis heeft Jezus ons gegeven door Zijn macht met ons te delen. En vanuit deze macht moeten wij opstaan. Als we in onze eigen kracht de strijd met het rijk van satan aangaan, dan zal het misgaan. Dan wordt het kracht die menselijk en krampachtig is, maar door in de kracht en macht van de Heere te gaan staan, kunnen we werkelijk strijden in de overwinning die Jezus al heeft gehaald. En dat gaat Paulus concreet maken, nadat hij eerst de strijd in de komende dagen aan ons bekend zal maken.

 

Gebed: Vader, ik wil in de strijd staan in Uw kracht en in de macht van de overwinning van Jezus. Ik wil het gebied dat Jezus overwon verdedigen in Uw kracht en ik wil al mijn wapens afleggen en de Uwe opnemen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom