"U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven." (Psalm 40:7 en 8) 

Zijn er teksten in de Bijbel die echt niet kloppen? Natuurlijk zijn we te nette christenen om te zeggen dat er teksten zijn die niet zouden kloppen. Natuurlijk, dat kan niet. Gods Woord is onfeilbaar, Gods Woord is altijd de waarheid. Maar dan moet je vers 7 van Psalm 40 eens lezen. God zou geen vreugde hebben in slachtoffer en graanoffer. God zou zelfs geen brandoffer en zondoffer hebben geëist. Hier klopt toch echt niet veel van.

 

Het staat er wel echt en ergens voelen we wel aan dat er iets niet klopt. David heeft net beschreven hoe oneindig goed en groot God is. Hij heeft gezegd dat Gods gedachten te groot zijn om ze uiteen te zetten, we kunnen die gedachten niet eens tellen, zo groot en zo veel is het. En dan zegt David dat God geen vreugde heeft gevonden in de offers. Toch was het God Die Zelf de offer heeft ingezet. Hij was het die de complete offerdienst heeft ingesteld en laten beschrijven. Elk detail moest precies kloppen. Zou God er dan geen vreugde in hebben gehad? 

David stelt hier van niet. En opmerkelijk is ook dat de woorden van deze tekst letterlijk op Jezus worden betrokken in de brief aan de Hebreeën. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat was eigenlijk de rol van de offers in het Oude Testament? Eigenlijk is het heel simpel. De offers in het Oude Testament waren krachteloos en nutteloos. Ze hadden geen enkele waarde als het ging om de eeuwigheid. Ja, God strafte wel heel zwaar als er dingen in de offerdienst fout gingen, maar uiteindelijk was er in het hele Oude Testament geen rund of geit die een zondaar in de hemel zou kunnen brengen. God had uiteindelijk helemaal geen vreugde in al het bloed van die dieren. 

Het enige dat al deze offers te betekenen hadden was dat ze wezen op Jezus. Het ging in al die offers gewoon om het beeld ervan. Ze waren een voorafspiegeling van Jezus! Het was de bedoeling dat elke Israëliet in het Oude Testament in de offer het werk van de Messias zouden zien en dat al zouden geloven. Zoals wij achteraf zien op het werk van Jezus, zo moesten de Israëlieten zien op het werk van Jezus dat nog zou komen. En door ons en hun geloof in Jezus is er kracht in het bloed. Maar het bloed was slechts een heenwijzing naar Jezus. Tot het moment dat Jezus zei: "Ik kom". Al die offers hebben geen enkele zin. Ook al onze offers hebben uiteindelijk geen enkele toegevoegde waarde als je ze niet uit geloof doet. Je komt met al je offers nooit dichterbij God. Jezus kwam, omdat Hij wilde komen als Het Offer! Hij kwam, niet om te offeren, maar om Zichzelf te offeren. Morgen zullen we zien hoe Hij kwam. Want Hij liet daarvoor Zijn oren doorboren. Dat is nogal wat. Maar ook God wachtte op het moment dat de offers weer konden stoppen en in die zin heeft God er geen vreugde in gehad, want het zette niets recht. 

Gebed: Jezus, U kwam, zodat er niet eindeloos nutteloze offers gebracht hoefden te worden. Het is goed zoals het toen was, maar nu ben U gekomen, U kwam om Gods wil te doen, die wil, die ik nooit volbracht!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu