Sta op, ontwaak!

 

"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." (Efeze 5:14)

 

Wellicht wordt deze tekst vandaag een soort ontmaskering. Deze tekst is al heel vaak te pas en te onpas gebruikt. In velen preken is deze tekst gebruikt om onbekeerde zondaren op te roepen tot bekering. Het wordt dan uitgelegd als: "Je slaapt je doodslaap en je moet uit de dood opstaan." En op deze manier wordt een onbekeerde dan aangesproken. Het is niet mijn bedoeling om je teleur te stellen als je deze tekst op deze manier hebt toegepast op je eigen leven en daardoor uiteindelijk tot geloof bent gekomen, maar Paulus heeft het hier in ieder geval zeker niet tegen ongelovigen. Paulus spreekt hier nog steeds tegen de wedergeboren christenen uit Efeze. Hen spreekt hij aan met deze woorden.

Het is niet duidelijk of hij elke gelovige aanspreekt, dat lijkt er niet op. Hij zegt immers: "Ontwaak... u die slaapt." Dat kan dus, je kunt slapen als gelovige, je kunt zelfs in je doodslaap zijn teruggevallen. Wellicht is deze uitspraak van Paulus hier een mengcitaat uit Jesaja 26:19 en 60:1. In ieder geval heeft hij het tegen ons die geloven. Als je bent teruggevallen in de werken van de duisternis, als je niet meer leeft zoals Jezus leefde en al die dingen doet waarvan je had moeten vluchten, alles wat je met je oude mens had moeten afleggen, dan ben jij het tegen wie Paulus het nu heeft. Dan wordt het dringend tijd dat je wakker gaat worden.

 

We moeten dan opstaan uit de dood. De dood is ook het beeld van de oude mens. Want wij zijn met Christus gestorven, dat is de dood van onze oude mens en dat is juist datgene wat we hebben afgelegd door het geloof. Jezus legde Zichzelf in de dood neer zodat wij konden leven. Dus als we de oude mens toch weer hebben aangedaan, dan slapen we onze dood weer! Maar we zijn toch met Christus gestorven, maar ook weer opgestaan?

 

De christenen in Efeze hebben ongetwijfeld de link van Paulus met de doop heel goed begrepen. Ze waren ondergegaan in het water van de doop, wat de dood van hun oude mens symboliseerde, maar ze waren niet in het water gebleven. Ze waren er ook weer uit opgekomen. Daarom klinkt ook de oproep aan diegenen die hun oude mens toch weer hadden aangedaan dat ze moesten wakker worden en opstaan, zodat Christus' licht weer over hen kan schijnen. Het licht van Christus kan in een leven van de dood namelijk onmogelijk over je schijnen. Maar wanneer wij opstaan in onze nieuwe mens en die aantrekken, dan leven we ook weer in het licht van Jezus' heerlijkheid. 

 

Misschien besef je dat je toch weer makkelijk bent gaan slapen en zijn er toch weer zonden binnengekomen. Dan wil ik je vandaag vragen om die te belijden, maar ook om op te staan, wakker te worden en weer in het licht van Jezus te gaan wandelen. Dat is de plek die je bestemming is. Daar zul je groeien en wandelen met God, daar zul je ook het Koninkrijk uitleven op aarde. Sta op, als je bent gaan slapen!

 

Gebed: Vader, bewaar mij voor een slapend leven, bewaar mij voor een leven waarin ik weer de dood zou uitleven. Ik wil leven, wandelen in Uw licht en springlevend zijn voor U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom