De Geest bedroeven door de nieuwe mens niet aan te trekken

 

"En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing." (Efeze 4:30)

 

Je hebt even kunnen nadenken over het aantrekken van je nieuwe mens. Dit is dus een daad die God bij ons neerlegt. Het afleggen van onze oude mens en het aantrekken van onze nieuwe mens is een verantwoordelijkheid die wij zelf dragen. Sterker nog, als we Christus dan kennen, leg dan af en trek dan aan. Zo duidelijk is het nu wel. En de vraag is of jij bereidt bent om je nieuwe mens aan te trekken. En bij aantrekken klinkt iets door van 'je er in hullen'. En dan is de vraag op welke manier wij dat doen moeten.

En de kern daarvan is dat we de Heilige Geest van God niet moeten bedroeven. We zijn gestempeld met het zegel van de Heilige Geest. We zijn daarmee dus Zijn eigendom geworden. En deze Geest, moeten we niet bedroeven met onze oude levenswandel buiten het geloof. Als we dat doen, blussen we de Geest uit. En de Heilige Geest bedroeven we vooral en in de eerste plaats als we binnen de gemeente niet in onze nieuwe mens leven.

 

Dus zodra we niet concreet breken met ons oude leven, en we in onoprechtheid en oneerlijkheid verder leven, dan bedroeven we daarmee de Heilige Geest Die ook in ons woont. En waar dit dan in zit? Paulus maakt het heel praktisch, want hij wil niet dat wij op welke manier dan ook de Heilige Geest van God bedroeven. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Als je dat doet kun je altijd en in alle omstandigheden een mens zonder muren zijn. Dan kun je altijd en overal jezelf zijn zonder na te hoeven denken waar je wat hebt gezegd. Sommige mensen gedragen zich als chronische leugenaars en uiteindelijk weten ze zelf niet meer wat ze gezegd hebben. Maar zou een hand liegen tegen een voet? We zijn leden van hetzelfde lichaam.

 

Daarnaast mogen we boos zijn, maar daarin niet zondigen. En het zondigen in boosheid zit als we de zon er over onder laten gaan en wrok en bitterheid toelaten over onze boosheid. En dat gebeurt als we onze boosheid laten bestaan. Dat past niet bij onze nieuwe mens. Eigenlijk heeft onze nieuwe mens alles te maken met elk stukje van Gods geboden die te maken hebben met hoe we met elkaar omgaan. Daarin blijkt of we ook werkelijk elkaar liefhebben binnen de gemeente en daaruit blijkt of we echt onze oude mens hebben uitgedaan en onze nieuwe mens, Christus Zelf, hebben aangedaan.

 

En de lijst die Paulus noemt is lang. En neem er echt nu even de tijd voor om de verzen 25-32 te lezen. Laat elk woord even tot je doordringen en besef dat elke keer als we hierin onze oude natuur ruimte geven, we de Geest van God bedroeven. En willen we dat? De Geest van God Die ons in alle waarheid wil leiden, willen we Hem bedroeven? Of kiezen we vandaag om zuiver en eerlijk, levend als een volgeling van Jezus op aarde, te leven. Die keus hebben we, daarin mogen wij niet passief zijn en daardoor laten we het Koninkrijk op aarde zien.

 

Gebed: Vader, ik moet U eerlijk zeggen dat ik de nieuwe mens lang niet altijd echt aantrek en dat ik Uw Geest nog veel te vaak bedroef. Toch wil ik weer kiezen om mijn oude mens af te leggen en mijn nieuwe mens aan te trekken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom