"Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is." (Psalm 22:7-9) 

Herken je iets van die woorden die David hier op heeft geschreven? Opmerkingen van mensen die je even fijntjes herinneren aan de God in Wie je gelooft. Vooral op momenten van tegenslag. Ik heb wel collega's gehad in de tijd dat ik werkte als groenvoorziener die dit soort uitspraken tegen mij zei. Dan liep iets niet lekker en dan werd er spottend gezegd: "Moet je het niet even bij die God van je vragen?" David heeft ook dit soort mensen om zich heen. We weten niet wat zijn omstandigheden waren, maar dat het niet goed gaat is wel duidelijk in deze psalm.

 

We kunnen er met zekerheid wel vanuit gaan dat David deze psalm heeft geschreven in de tijd dat hij koning over Israël was. Hij spreekt over het volk dat hem heeft veracht. Dat zijn geen uitspraken die hij als schaapherder gedaan zou hebben. Het is meer een uitspraak van degenen over wie David gesteld moet zijn, en die hem spottend aankijken. Hij voelt zichzelf niet meer dan een worm. Eigenlijk is er geen beest dat minder van waarde is dat een worm. Een worm kan geen weerstand bieden, heeft geen aanzien en kan niets meer dan door het stof kruipen. Eigenlijk is hij nog minder dan een slang. En dat voor een koning van het volk van God. 

Het moment dat Jezus Zich één maakte met onze zonden, is hetzelfde. Op het moment dat Jezus Zichzelf helemaal geeft tot in de meest bespottelijke dood, maakt het volk van Hem een worm. Iedereen lacht Hem uit en bespot Hem. Wij kunnen niet vervatten wat dit geweest moet zijn. Hij is de Koning van de koningen en iedereen drijft de spot met Hem. En laten we eerlijk zijn, het is nog steeds niet veranderd. Als er ene Naam is die het meest bespot wordt, dan is het die van Jezus wel. Hij is geen man gebleven, maar een worm geworden. Hij is tot niets geworden en niemand had meer enige achting voor Hem. 

Het is de enige weg, zodat wij nooit zo diep hoeven te vallen. Jezus is op de plaats geweest, waar zelfs de worm niet sterft. Als een worm werd Hij om op de plaats te komen waar de worm niet sterft, zodat wij mens mogen zijn in Hem om op de plaats te komen, waar we geen worm zullen zijn, maar Gods geliefde kinderen. Wat een spot heeft Jezus daarvoor gedragen? Hij wilde de spot, waar David over klaagt, vrijwillig en gewillig dragen. Voor David was dit een klacht, voor Jezus was dit de weg. Wij hebben soms momenten van bespotting, dat je echt je kunt voelen als onbetekenend. Besef dan dat je daarmee een klein beetje de voetstappen van Jezus drukt. Niet meer dan een beetje, omdat Jezus dieper ging. En blijf ook in die tijd vertrouwen op God, want Hij zal je recht doen. 

Gebed: Vader, U zult mij recht doen voor mijn bespottingen, maar nog meer: Jezus is meer een worm en bespotting geworden dan dat ik ooit kan zijn, zodat ik in Uw heerlijkheid mag ingaan en niet op de plaats hoef te komen waar zelfs de worm niet sterft.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu