Geschreven in het zand

 

"Maar Jezus bukte Zich en schreef met Zijn vinger in de aarde." (Johannes 8:6b)

 

Het lijkt een geschiedenis waarvan je zou denken dat de genade van Jezus heel sterk naar voren komt. En dat klopt, maar als we deze geschiedenis echt toepassen dan komen we plotseling misschien wel behoorlijk in de problemen. Want Jezus doet dingen in de geschiedenis met deze overspelige vrouw waarvan jij misschien wel denkt: Ja, hallo, maar dit kan toch echt niet? En toch doet Jezus het! Het lijkt wel of Jezus wat zaken op ene lijn zet.

 

De vrouw om wie het hier gaat is door de leiders van het volk op heterdaad betrapt in overspel. En het gaat hen hier eigenlijk helemaal niet om deze vrouw, maar eigenlijk willen ze met Jezus afrekenen. Want als Jezus de wet van Mozes volgt, moet Hij deze vrouw laten stenigen, maar als Hij dit doet, overtreed Hij de wet van de Romeinen en zal Hij gevangen genomen worden. Eigenlijk stellen ze een vraag waarmee Jezus altijd vast gezet wordt. "Jezus, wat zegt U ervan, deze vrouw moet gestenigd worden."

 

En in plaats van antwoord te geven bukt Jezus Zich voor over en schrijft in het zand. Sommigen denken aan een tekst uit Jeremia waar staat dat de ongelovigen in de grond geschreven zullen worden, maar elke reactie van de leiders is alleen een reactie op Zijn woorden en niet op dat wat Hij in het zand schreef. Wat is het dan wel?

 

Jezus laat hen in ieder geval eerst tot bezinning komen. Hij zegt niets en schrijft alleen in het zand. Er was nog Iemand die met Zijn vinger schreef. God, Jezus' Vader heeft ook met Zijn vinger geschreven, maar Hij deed dat in steen. Hij schreef de wet onuitwisbaar in stenen tafels. Maar Jezus schrijft hier in het zand. Jezus schrijft hier in uitwisbare tekens, zoals Hij is gekomen om de zonden uit te wissen. Is dat het symbool wat we hierin mogen zien? De woorden zelf blijken in ieder geval niet belangrijk te zijn, maar Jezus is ook niet gekomen om te oordelen, zoals de wet oordeelt, Jezus komst was om vrij te spreken. En nadat ze nogmaals vragen wat er moet gebeuren zegt Jezus: "Wie zonder zonden is, mag de eerste steen gooien".

 

En Jezus gaat verder met schrijven in het zand. Jezus doet hier iets wat ons in een hele moeilijke positie brengt. Hij zet de zonde van overspel op dezelfde lijn als welke andere zonde ook. Nee, Hij spreekt het niet goed, zeker niet. Deze vrouw mag weggaan als er niemand is die zonder zonde is, maar ze mag niet nog een keer zondigen. Jezus maakt elke zonde net zo erg als overspel, waar wij overspel als hoofdzonde zien. Jezus ziet elke zonde als hoofdzonde. En tegelijk mocht Hij, als zondeloze, de eerste steen gooien. Jezus doet het niet: Ïk veroordeel u ook niet". 

 

Elke zonde is net zo erg. "Zondig niet meer", geldt niet alleen voor overspel. Maar Jezus wil jouw zonden wel in het zand schrijven. Geloof maakt dat Hij elke zonde zal uitwissen. Niet om makkelijk te zondigen, want: "Ga heen, en zondig niet meer."

 

Gebed: Heere Jezus, ik ben geneigd om altijd te oordelen, maar U oordeelt niet, maar geeft genade. Wij stellen sommige zonden boven andere zonden, maar U maakt elke zonde net zo erg. Leer ook mij om in het zand te schrijven.

Reacties   

0 #1 Tineke 18-02-2014 09:28
Mooi om ever na te denken en een fijne bemoediging!
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom