Weggaan of blijven

 

"Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?" (Johannes 6:66 en 67)

 

Het lijkt wel alsof Jezus alleen over wil blijven. Welke rabbi stelt nu zo'n vraag? De vraag of de laatste die nog over waren ook niet weg willen gaan. De hele massa die achter Hem aanliep had Hem ondertussen verlaten. Ze vonden Zijn woorden te hard. Die tekenen die ze als wonderen zagen wilden ze wel, maar Zijn woorden liever niet. Die woorden waren voor hen nogal hard. Want als je goed luisterde naar de woorden van Jezus over dat Hij het Brood van het leven was, hoorde maar ene boodschap: Alleen met dit Brood, alleen door te geloven wat Ik zeg, kun je het eeuwige leven ontvangen. Alle andere boodschappen brengen je er niet.

 

 

Harde woorden, vinden ze het. Dit is net wat ze niet willen horen. Die wonderen zijn wel mooi, sommige verhalen misschien ook wel, maar dat alleen Jezus de weg naar het eeuwige leven heeft, dat kan gewoon niet. Dat betekent dat al het andere van ondergeschikt belang is. Nou, als dat waar is, dan hoeft het van de massa echt niet meer. En nee, wees maar niet te snel met je woorden dat het bij ons zo niet werkt. Want hoe vaak is jouw gevoel bepalend voor de waarde van je geloof in Jezus? Als je niets voelt, is Jezus het dan echt nog die alleen de waarheid spreekt?

 

Zou jij ook maar niet weggaan en zonder Jezus verder leven? Mag je dat vragen? Dit is toch het tegenovergestelde van wat God wil? Dat vraag ik mij af en daarom vraag ik je heel eerlijk: Jezus alleen en verder niets anders, is dat wat jij wil geloven? Misschien moet je maar stoppen met geloven, want wil je dit echt wel? Wat een vraag hè? En toch is dit wel de vraag die Jezus ook Zelf stelt. Alleen Jezus en niets anders, dat is de weg naar het eeuwige leven. Alle andere wegen lopen dood. Wil je dit eigenlijk wel echt geloven? Zou je ook niet gaan?

 

Het verbaast mij soms dat God er niet op uit is om iemand te dwingen om Jezus te volgen. Het hoeft niet, dat laat Jezus ook duidelijk zien. Als je niet wil, het hoeft niet. Ja, Zijn woorden zijn nog wel steeds de waarheid. Dat alleen Hij de weg naar het eeuwige leven is, dat verandert niet. Wie niet eet en drinkt van Zijn lichaam en bloed, wie niet leeft van Hem, daar is ook geen hoop voor. Maar als je de uniciteit van Jezus niet wil erkennen, dan mag je Jezus laten voor wat Hij is.

 

En dan zegt Petrus: Waar zouden we anders heen moeten gaan, U hebt de woorden van het eeuwige leven. Alleen Jezus is voor hem genoeg. Waar zou je anders je heil moeten zoeken? Nergens, alleen bij Jezus, dat is genoeg. Niet gedwongen, maar wel noodzakelijk. Je mag weggaan, je mag Jezus laten gaan, maar de weg naar het heil is alleen Jezus. Al het andere is hopeloze verlorenheid. En Jezus... Hij legt de keus bij jou.

 

Gebed: Heere Jezus, dat U het alleen bent en dat er zelfs van mij geen gedachten bij mogen, prikt mij soms heel erg. En toch wil ik niet weggaan, want ik grijp mijzelf helemaal vast aan U. U bent mijn zaligheid.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom