De Zoon zal oordelen

 

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren" (Johannes 5:22 en 23a)

 

We ontkomen er bij het lezen van het Evangelie naar Johannes niet aan dat er ook soms hele lastige stukken voorbij komen. En het tweede gedeelte van Johannes 5 is ergens zo'n lastig gedeelte dat je maar moeilijk kunt plaatsen. Toch zijn ik dit waarheden die God geeft. Het zijn stukjes van Gods boodschap voor ons, die misschien soms lastig te doorgronden zijn, maar waar wel een peilloze diepte in zit. Jezus zegt namelijk dat God de Vader niet zal oordelen, maar dat Hij dit Zelf zal doen.

 

 

De uiteenzetting in dit gedeelte is van een ingewikkeld niveau. En toch, als je even gaat meedenken dan is het niet zo moeilijk als dat het lijkt. Je kunt je afvragen waarom God Zelf het oordeel van de wereld in de handen van Zijn Zoon legt. Het heeft er alles mee te maken welke plaats Jezus heeft in de geschiedenis. Degenen tegen wie Jezus in dit gedeelte spreekt zijn de Joden die boos waren dat Jezus iemand had genezen op de sabbat. Ze erkenden Jezus niet en deden niets anders dan hun leven afmeten aan de wet van Mozes. Ze dachten God de Vader te eren door de wet zo goed mogelijk te houden. Want als God dan straks met het oordeel komt, dan zouden we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voor God te leven. En op die manier eerden ze God de Vader. Ze eerden Hem met het oog op het oordeel.

 

En nu heeft God de Vader het oordeel losgelaten en in de handen van Jezus gelegd. En dat maar één doel: Dat Jezus geëerd zou worden om Wie Hij is. Dat eren heeft alles te maken met het geloof in het verzoeningswerk van Jezus. Het heeft er alles mee te maken dat God zegt: Door de wet zul je niet zalig worden en jullie kunnen Mij eren op deze manier zoveel je wilt, maar straks bij het oordeel zal niet de wet jullie veroordelen, maar Jezus, het Lam van God voor jouw zonden. En daar zal de wet zeker een rol bij spelen, maar de wet zal je alleen maar veroordelen en de wet zal nooit vrijspreken.

 

En bij het oordeel van Jezus je niet aanklagen, maar dat doet de wet. Mozes klaagt je aan en niet Jezus. En op basis van wat je gelooft, op basis van hoe je Jezus eert, zal het oordeel door Hem worden uitgesproken. Het is de vraag op welke manier jij je zaligheid wilt ontvangen. Wil je dat door genade en wil je Jezus eren om wat Hij heeft gedaan? Of ben je net als die Joden bezig om God te eren door goed je best te doen? Bij het laatste zal Jezus een oordeel uitspreken waarbij geen vrijspraak mogelijk is.

 

En trouwens, ook als gelovige ervaar je regelmatig dat je God toch weer probeert te eren door goed je best te doen, terwijl God de Vader alleen geëerd kan worden door het geloof in Jezus. Dan eer je de Vader voor wat Hij gaf in Jezus en eer je Jezus om wat Hij deed. En de Vader en de Zoon zijn van één Geest. 

 

Gebed: Jezus, ik wil U eren om Wie U bent en wat U deed, elke vorm van te willen voldoen bij Uw Vader door de wet te volbrengen laat ik los en ik wil slechts alleen Uw genade.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom