De Zoon zal oordelen

 

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren" (Johannes 5:22 en 23a)

 

We ontkomen er bij het lezen van het Evangelie naar Johannes niet aan dat er ook soms hele lastige stukken voorbij komen. En het tweede gedeelte van Johannes 5 is ergens zo'n lastig gedeelte dat je maar moeilijk kunt plaatsen. Toch zijn ik dit waarheden die God geeft. Het zijn stukjes van Gods boodschap voor ons, die misschien soms lastig te doorgronden zijn, maar waar wel een peilloze diepte in zit. Jezus zegt namelijk dat God de Vader niet zal oordelen, maar dat Hij dit Zelf zal doen.

 

 

De uiteenzetting in dit gedeelte is van een ingewikkeld niveau. En toch, als je even gaat meedenken dan is het niet zo moeilijk als dat het lijkt. Je kunt je afvragen waarom God Zelf het oordeel van de wereld in de handen van Zijn Zoon legt. Het heeft er alles mee te maken welke plaats Jezus heeft in de geschiedenis. Degenen tegen wie Jezus in dit gedeelte spreekt zijn de Joden die boos waren dat Jezus iemand had genezen op de sabbat. Ze erkenden Jezus niet en deden niets anders dan hun leven afmeten aan de wet van Mozes. Ze dachten God de Vader te eren door de wet zo goed mogelijk te houden. Want als God dan straks met het oordeel komt, dan zouden we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voor God te leven. En op die manier eerden ze God de Vader. Ze eerden Hem met het oog op het oordeel.

 

En nu heeft God de Vader het oordeel losgelaten en in de handen van Jezus gelegd. En dat maar één doel: Dat Jezus geëerd zou worden om Wie Hij is. Dat eren heeft alles te maken met het geloof in het verzoeningswerk van Jezus. Het heeft er alles mee te maken dat God zegt: Door de wet zul je niet zalig worden en jullie kunnen Mij eren op deze manier zoveel je wilt, maar straks bij het oordeel zal niet de wet jullie veroordelen, maar Jezus, het Lam van God voor jouw zonden. En daar zal de wet zeker een rol bij spelen, maar de wet zal je alleen maar veroordelen en de wet zal nooit vrijspreken.

 

En bij het oordeel van Jezus je niet aanklagen, maar dat doet de wet. Mozes klaagt je aan en niet Jezus. En op basis van wat je gelooft, op basis van hoe je Jezus eert, zal het oordeel door Hem worden uitgesproken. Het is de vraag op welke manier jij je zaligheid wilt ontvangen. Wil je dat door genade en wil je Jezus eren om wat Hij heeft gedaan? Of ben je net als die Joden bezig om God te eren door goed je best te doen? Bij het laatste zal Jezus een oordeel uitspreken waarbij geen vrijspraak mogelijk is.

 

En trouwens, ook als gelovige ervaar je regelmatig dat je God toch weer probeert te eren door goed je best te doen, terwijl God de Vader alleen geëerd kan worden door het geloof in Jezus. Dan eer je de Vader voor wat Hij gaf in Jezus en eer je Jezus om wat Hij deed. En de Vader en de Zoon zijn van één Geest. 

 

Gebed: Jezus, ik wil U eren om Wie U bent en wat U deed, elke vorm van te willen voldoen bij Uw Vader door de wet te volbrengen laat ik los en ik wil slechts alleen Uw genade.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom