Stenen voor de waarheid

 

"Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen" (Exodus 14:10)

 

Het zal je maar gebeuren dat de stenen je naar hoofd dreigen te vliegen. Stenen van veroordelingen. Want dat zijn het hier in de geschiedenis met Jozua en Kaleb. Deze twee mannen waren de enige die niet voor de reuzen op de loop wilden gaan. Van de twaalf mannen, waren er twee die niet meegingen in de negatieve sfeer van de rest. Deze twee mannen staan op en zeggen: "Stop nu eens met al die negatieve gedachten van onmogelijkheden. Als God met ons is, dan zullen we dit land in bezit nemen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de volken die in dit land wonen. Hun schaduw is zelfs van hen geweken." Dit is wel duidelijke geloofstaal. Maar de gevolgen zijn niet zo positief.

 

 

 

Het volk staat op en pakt de eerste stenen op om Jozua en Kaleb te gaan stenigen. En eigenlijk zeiden Jozua en Kaleb natuurlijk ook dingen die voor het gevoel van het volk niet klopten. En ook met menselijk verstand was het ook wel de grootste dwaasheid wat ze zeiden. En misschien zat er bij het volk ook wel gewoon angst bij dat er een groep zou ontstaan die met Jozua en Kaleb zouden meegaan. En dan zou het ineens kunnen gebeuren dat het volk een prooi werd voor de volken in dat land.

 

En alles van deze gedachten is niet vreemd. Stel je nu voor dat jij denkt dat jij als zondaar geboren bent en tot je laatste snik een zondaar zult zijn en dat het onmogelijk is om zonden in je leven te overwinnen. En dan komt er iemand die zegt: In geloof mag jij delen in de overwinning van Jezus. Menig gelovige die opgevoed is met de gedachte een zondaar te zijn en te blijven is geneigd om stenen te pakken. Geen letterlijke stenen, maar wel stenen van directe vooroordeling om een eind te maken aan deze waarheid.

 

Want dat gebeurt hier bij Jozua en Kaleb. Het volk staat op om de geloofswaarheid en het geloofsvertrouwen te veroordelen. En tegenwoordig is het nog steeds niet anders. En of het nu gaat om verstandelijk en logisch denken dat wil heersen over geloof of dat het gaat om vormen en tradities die in stand gehouden moeten worden boven het geloof, in allebei de situaties zal veroordeling het gevolg zijn. Want satan wil niets liever dan dat mensen in hun woestijn gevangen blijven zitten. En zodra Gods waarheid aan bod komt en dat blijkt sterker te zijn dan de leugens, dan is er maar ene manier: veroordeling en stenigen. En deze twee mannen spraken Gods waarheid: God is bij ons en daarom zullen we overwinnen. Dat was toen, maar dat is nu in het geloof nog steeds zo. En natuurlijk komt er dan tegenstand. Want dan gaat het naar de overwinning toe en dat wil satan nooit.

 

Soms ben ik dankbaar voor veroordeling. Dankbaar dat er tegenstand is omdat ik soms zo duidelijk zie dat satan het is die onrustig wordt. Nee, dat is echt niet altijd makkelijk, want tegen veroordeling en valse beschuldigingen kunnen je je bijna niet verweren, maar de strijd is van de HEERE!

 

Gebed: HEERE, bewaar mij ervoor dat ik Uw waarheid met stenen zou bekogelen, dat ik Uw waarheid zou veroordelen. En ik wil, elke dag en elk moment Uw waarheid in mijn leven laten heersen!

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom