God geeft je macht

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" (Johannes 1:12)

 

De vraag van gisteren was wat jij met Jezus zou doen. Als je bedenkt dat de Schepper Zelf naar de aarde is gekomen om alles te herstellen wat jij en ik kapot maakten en Hij je vraagt: "Mag Ik je leven herstellen?" Eigenlijk is dat de hele boodschap van het Evangelie. En er zijn er die Hem echt hebben afgewezen. De Zijnen heeft wel betrekking op alle mensen, want we zijn door de schepping van Hem, maar bijzonder bedoelt Johannes natuurlijk het Joodse volk. Johannes schreef namelijk niet op het moment zelf, maar dat heeft hij pas 70 jaar later gedaan.

 

Wat doe jij dus met Jezus, Die Zichzelf op deze manier aanbiedt? Want Johannes heeft je wat te vertellen. Johannes zegt namelijk dat degenen die Jezus hebben aangenomen macht hebben gekregen om Gods kind te worden. Het gaat er vandaag dus niet om of jij een kind van God kunt worden. Het is een feit dat dit kan. Op het moment dat je Jezus aanneemt door het geloof, dan krijg je er de macht bij om Gods kind te worden. En dat woord 'macht' in het Grieks van de Bijbel is beter te vertalen met 'volmacht'.

 

Het is net zoals iemand jou een volmacht geeft om iets te doen. Als jij een volmacht krijgt om € 100,00 te halen, dan krijg je die op het moment dat jij die volmacht gekregen hebt. Zo is het ook hier. Als jij Jezus aanneemt dan krijg jij de volmacht erbij. Of eigenlijk is Jezus Zelf de volmacht dat je Zijn kind mag zijn. Hem aannemen in je leven betekent namelijk dat Jezus alles in jou gaat herstellen en dat op zo'n manier doet, dat God de Vader in jou Zijn kind Jezus ziet. En dan zegt God de Vader tegen jou: "Mijn kind! In jou heb Ik Mijn welbehagen."

 

Op het moment dat jij Jezus door het geloof hebt aangenomen dan ben jij in het bezit van die volmacht. Je kunt er voor kiezen om met die volmacht als een tobberige zondaar te gaan leven, maar je kunt er ook voor kiezen om die volmacht te gebruiken en te zeggen: "Op grond van deze volmacht neem ik mijn kindschap bij God ter hand en ik ga vanaf vandaag leven als Gods kind."

 

Het betekent niet dat je nooit meer de fout in gaat, maar wat je denkt, dat ben je. God vraagt niet om te kijken wie je was, maar God vraagt vandaag om je volmacht in Jezus te gebruiken om Zijn kind te worden en de zijn. Want degenen die in de Naam van Jezus geloven hebben de macht in handen gekregen. En alles wat herstelt moet worden in je leven, dat zal Jezus doen en jij mag leven als Gods kind. Nu hier op aarde en straks in de hemel. En hoe je leven er ook uitziet, dat bepaalt niet wie je bent, slechts wat je gelooft van Jezus bepaalt wie je bent.

 

Gebed: Heere Jezus, ik dank U dat ik door het geloof de volmacht van U in handen heb gekregen om Gods kind te mogen zijn. En ik gebruik deze volmacht zodat niets mij zal verhinderen om als Uw kind te leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom