Gedeelde verantwoordelijkheid

 

"Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer." (Numeri 11:25)

 

Omdat we ons in deze maand beperken tot de woestijnreis van Israël, slaan we de hele wetgeving over en pakken we de geschiedenis even verder op en weer op een punt dat het volk Israël er geen zin meer in heeft. Eigenlijk is het een doorlopende moppertocht, doorlopend kan het altijd beter en worden ze helemaal niet blij van de woestijnreis. En ze hebben net weer verschrikkelijk gemopperd en gescholden op Mozes en Mozes is het nu echt zat. Het zegt tegen God: "Is dit volk soms uit mij geboren, zodat ik er voor moet zorgen?" Mozes heeft er op deze manier echt geen zin meer in. En geef hem eens ongelijk...

 

 


Eigenlijk is het onmogelijk om zo'n volk te leiden en hoe eenzaam moet dit voor Mozes vaak gevoeld hebben. Hoe onbegrepen ook. Hij luisterde naar wat God hem doorgaf en op die basis leidde hij het volk. En begrepen, dat werd hij niet. Nee, want het volk wilde altijd anders. Misschien is dit wel eens even goed om over na te denken hoe jij in de kerk zit en met de gemeente omgaat. Als degenen die leiding geven in de kerk en verlangen naar grote doorbraken op weg naar het Beloofde Land. Mensen die God inzet die het lef hebben om tradities te doorbreken, hebben het vaak heel eenzaam in de kerk, terwijl tradities de grootste afgoden in de kerk worden.

 

Mozes klaagt nu ook bij God. En God heeft echt wel gezien hoe moeilijk het voor Mozes was. En wat moet Mozes dan doen? Hij moet 70 oudsten van het volk kiezen. Hij had al wel mensen aangesteld die recht spraken, maar nu gaat God op een andere manier Mozes ondersteunen. En op het moment dat deze 70 mannen bij elkaar zijn neemt God een deel van Zijn Eigen Geest van Mozes weg en verdeeld die onder deze 70 mannen. De vorige keer waren het wijze mannen die Mozes aanstelde, maar nu geeft God 70 mannen die door Dezelfde Geest geleidt worden als Mozes.

 

En op dat moment gaan ze ook profeteren. Dat is geen toekomst voorspellen, maar Gods Woorden binnen laten komen om die door te geven onder het volk. En het blijkt dat ze niet voortdurend profeteerden. Er waren twee mannen die niet op tijd bij de tent bleken te zijn geweest, maar die Mozes wel geroepen had. Zij blijven wel profeteren. Het blijkt dat Gods Geest niet aan een bepaalde plaats is gebonden. Maar om het leiderschap van het volk geleidt door Gods Geest te laten gebeuren, deelt God van Zijn Geest uit. Als jij leiding geeft met het verlangen naar doorbraken, klop bij God ook echt aan om wijze mannen en vrouwen, die vervuld worden door Gods Geest. Zodat je het niet alleen hoeft te doen. Alleen in Gods Koninkrijk is zwaar en eenzaam. God wil je mensen om je heen geven, vervuld met Zijn Geest.

 

Gebed: HEERE, waar we ook staan, of we nu onder het volk zijn of dat we leiding geven in Uw Koninkrijk: vervul ons met Uw Geest! En geef ons meer van Uw Geest, zodat er doorbraken gaan komen voor Gods Koninkrijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom