Zonder God niet verder

 

"De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Toen zei Mozes tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken" (Exodus 33:11 en 15)

 

Nergens meer dan op dit moment is het duidelijker wie Mozes voor God is! Wij zeggen wel eens: Wie is God voor jou, maar hier is het andersom. Hier blijkt wie Mozes is voor God. God spreekt hier met Mozes als met een vriend. God heeft al Zijn vertrouwen aan Mozes gegeven. Wij denken heel vaak dat leven met God een soort slavendienst is, waarin God ons wel wil gebruiken, maar waarin we geen echte vrijheid hebben. Maar deze vriendschap en ook de vrijheid die God geeft aan Mozes in de manier hoe hij het volk mag leiden, laat ons echt zien hoe God met Mozes omgaat. Hier blijkt het karakter van God voor degenen die echt met Hem willen leven.

 

 

 

Mozes krijgt veel ruimte omdat God hem ziet als vriend. En in een vriend heb je vertrouwen. Het is goed om vandaag even heel diep te beseffen wat dit betekent. Want dit betekent dat God niet je telkens probeert vast te houden, zoals een vader een klein kind. God gaat hier op een ander niveau om met Mozes. Als leider van het volk mag Mozes dit doen als vriend van God. En daar maakt Mozes, binnen deze vriendschap ook echt gebruik van.

 

Want nu God het volk niet zal uitroeien, wil Mozes echt wel verder met dit volk, maar niet zonder God. En de HEERE kan zeggen dat hij verder mag trekken met het volk, maar Mozes neemt geen genoegen met een engel die voor het volk uitgaat om de weg te wijzen. Dat niet en dat nooit. En Mozes, ondanks alle vrijheid die hij krijgt om verder te trekken met het volk, wil zonder God niet verder. En eigenlijk maakt Mozes hier heel duidelijk dat het vertrouwen dat God in hem stelt, hem aan de andere kant ook laat verlangen dat God bij hem is. En allebei de kanten mogen wij in geloof aannemen. God geeft ons vrijheid om met Hem te leven en daarbij geeft Hij ons ook veel ruimte, maar tegelijk is het ook het verlangen om zelf in Gods nabijheid te blijven.

 

De manier hoe Mozes hier met God Zelf omgaat is een omgang van intense betrokkenheid op elkaar. En God laat Mozes niet in de steek en Mozes God niet. Er is een vriendschap tussen God en de gelovige die zo groot is dat we het bijna niet kunnen geloven. En het is de vraag of jij zoveel vriendschap van God wilt aanvaarden. Kun en wil jij zo vrij zijn in je vriendschap met God?

 

En op de vraag van Mozes om Gods heerlijkheid te mogen zien als bewijs dat God Zelf voorop zal gaan, laat God Mozes niet in de kou staan. Want God komt voorbij, in al Zijn heerlijhkeid. En de volle heerlijkheid van God is teveel voor Mozes. De heerlijkheid van Gods aangezicht kan Mozes niet aanzien, maar God gaat voorop in al Zijn heerlijkheid. En Zijn vriend... die mag het volk dat hem is toevertrouwd meenemen.

 

Gebed: HEERE, dank U wel dat ik Uw vriend mag zijn en dat U zo met mij wilt omgaan. Ik vind het heel moeilijk om met de vrijheid als vriend van U om te gaan. Wees met Uw heerlijkheid dichtbij mij en leer mij de ruimte die U mij geeft te gebruiken als een vriend van U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom