Zonder God niet verder

 

"De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Toen zei Mozes tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken" (Exodus 33:11 en 15)

 

Nergens meer dan op dit moment is het duidelijker wie Mozes voor God is! Wij zeggen wel eens: Wie is God voor jou, maar hier is het andersom. Hier blijkt wie Mozes is voor God. God spreekt hier met Mozes als met een vriend. God heeft al Zijn vertrouwen aan Mozes gegeven. Wij denken heel vaak dat leven met God een soort slavendienst is, waarin God ons wel wil gebruiken, maar waarin we geen echte vrijheid hebben. Maar deze vriendschap en ook de vrijheid die God geeft aan Mozes in de manier hoe hij het volk mag leiden, laat ons echt zien hoe God met Mozes omgaat. Hier blijkt het karakter van God voor degenen die echt met Hem willen leven.

 

 

 

Mozes krijgt veel ruimte omdat God hem ziet als vriend. En in een vriend heb je vertrouwen. Het is goed om vandaag even heel diep te beseffen wat dit betekent. Want dit betekent dat God niet je telkens probeert vast te houden, zoals een vader een klein kind. God gaat hier op een ander niveau om met Mozes. Als leider van het volk mag Mozes dit doen als vriend van God. En daar maakt Mozes, binnen deze vriendschap ook echt gebruik van.

 

Want nu God het volk niet zal uitroeien, wil Mozes echt wel verder met dit volk, maar niet zonder God. En de HEERE kan zeggen dat hij verder mag trekken met het volk, maar Mozes neemt geen genoegen met een engel die voor het volk uitgaat om de weg te wijzen. Dat niet en dat nooit. En Mozes, ondanks alle vrijheid die hij krijgt om verder te trekken met het volk, wil zonder God niet verder. En eigenlijk maakt Mozes hier heel duidelijk dat het vertrouwen dat God in hem stelt, hem aan de andere kant ook laat verlangen dat God bij hem is. En allebei de kanten mogen wij in geloof aannemen. God geeft ons vrijheid om met Hem te leven en daarbij geeft Hij ons ook veel ruimte, maar tegelijk is het ook het verlangen om zelf in Gods nabijheid te blijven.

 

De manier hoe Mozes hier met God Zelf omgaat is een omgang van intense betrokkenheid op elkaar. En God laat Mozes niet in de steek en Mozes God niet. Er is een vriendschap tussen God en de gelovige die zo groot is dat we het bijna niet kunnen geloven. En het is de vraag of jij zoveel vriendschap van God wilt aanvaarden. Kun en wil jij zo vrij zijn in je vriendschap met God?

 

En op de vraag van Mozes om Gods heerlijkheid te mogen zien als bewijs dat God Zelf voorop zal gaan, laat God Mozes niet in de kou staan. Want God komt voorbij, in al Zijn heerlijhkeid. En de volle heerlijkheid van God is teveel voor Mozes. De heerlijkheid van Gods aangezicht kan Mozes niet aanzien, maar God gaat voorop in al Zijn heerlijkheid. En Zijn vriend... die mag het volk dat hem is toevertrouwd meenemen.

 

Gebed: HEERE, dank U wel dat ik Uw vriend mag zijn en dat U zo met mij wilt omgaan. Ik vind het heel moeilijk om met de vrijheid als vriend van U om te gaan. Wees met Uw heerlijkheid dichtbij mij en leer mij de ruimte die U mij geeft te gebruiken als een vriend van U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom