Geslagen...


"Zie, Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen." (Exodus 17:6)

 

Het is gewoon nooit goed, bij dat volk van Israël. Ze hebben net het wonder van het eten gezien en ondertussen ook al een keer wonderen met water meegemaakt en nog geloven ze niet in de zorg van God. Nu zijn ze weer ongelofelijk kwaad op Mozes omdat ze geen water hebben. En Mozes heeft het wel door. Mozes zegt het ook dat ze de HEERE op de proef stellen. En ook dat staat niet zo ver bij ons vandaan, want al heeft de HEERE zelfs wonderen van genezing gedaan, dan nog zouden we weer als we Gods weg niet begrijpen in opstand komen. 

 

 

Maar wat de HEERE hier gaat doen is eigenlijk niet te begrijpen. Misschien is deze tekst wel een van de teksten uit de Bijbel die echt lastig is. Mozes moet nu naar een rots bij de berg Horeb gaan en hij moet op die rots slaan. Maar dat is het niet alleen. We kennen dit verhaal wel evenals het verhaal dat Mozes tegen de rots moest spreken, terwijl hij er op sloeg. Toch zegt de HEERE hier: Ik zal voor je op die rots staan en jij moet slaan.

 

Later komt Paulus in 1 Korinthe 10 hierop terug en zegt hij dat deze rots Christus was. De HEERE staat op deze rots en Mozes moet slaan. De boosheid van het volk Israël moet hij eigenlijk slaan op deze rots, waar de HEERE Zelf op staat. En op dat moment komt er water uit de rots dat blijft stromen. Maar Mozes lijkt de HEERE daar te mogen slaan. Er wordt gedacht dat Mozes daar de kracht van de HEERE krijgt, maar dat staat er in ieder geval niet. En omdat ook Paulus deze rots als voorbeeld neemt voor het levende Water dat uit Christus komt, moeten we dit slaan van Mozes maar letterlijk nemen.

 

God laat Zichzelf in Christus slaan. Sterker nog, Jezus werd verbrijzeld, Jezus werd kapotgeslagen voor onze zonden. Jezus werd geslagen om voor ons water tot het Leven te geven. En Mozes doet hier, in opdracht van God Zelf, datgene dat God straks met Zijn Eigen Zoon Jezus zal doen. Hij zal Hem slaan, tot de dood toe. En door de dood van Jezus, komen er stromen van levend Water voort uit de troon van God. 

 

De enige manier waardoor wij het Leven kunnen ontvangen is door de dood van Jezus heen. Jezus moest gespleten worden als de Rots waarop wij mogen staan en waar het levende Water uit stroomt. Jezus is de Rots waarop wij staan en Hij geeft eeuwig Water, levend Water. Geslagen, verbrijzeld zelfs om ons het Leven te geven.

 

Als ons gemopper tegen God, al onze opstand, heeft ten diepste God Zelf het leven gekost om ons in de woestijn van ons leven te laten overleven. Dan schieten woorden te kort en zien wij verbijstert aan dat Mozes mag slaan op de rots waar God Zelf op staat.

 

Gebed: HEERE, wat heb U er voor over gehad om ons levend Water te geven? U liett Uzelf slaan, U liet Uzelf doden, om mij het leven te geven. Vader, dank U wel.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom