Een begin dat bij God begint

 

"Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen" (Exodus 2:24 en 25)

 

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarvan je misschien wel denkt: Wat moet het dit jaar worden. Ja, wel een jaar achter je gelaten, maar nog zoveel meegenomen naar het nieuwe jaar. En hoe moet het dan verder? Je zorgen heb je echt niet achter kunnen laten op de grens van het nieuwe jaar. En aankomst in het echte Thuis is er ook echt nog niet. Het is zoiets als het volk Israël in Egypte. Hoe zou het ooit goed moeten komen.

 

 

Want Israël zat wel in Egypte maar de druk van de slavenarbeid werd alleen maar groter. De ene koning van Egypte sterft en de volgende staat op. Het ene probleem in je leven verdwijnt en het volgende komt. Het lijkt wel veel op een leven in slavenarbeid, net zoals Israël in Egypte. Maar het is niet allemaal zoals wij het zien. God wil ook dit jaar met jou een nieuw begin starten. Alleen dat nieuwe begin zien wij niet altijd. God begint een nieuw begin in de hemel, maar durf jij geloven dat God echt een grootste toekomst voor jou heeft. Israël zag dat midden in de slavernij ook niet. Maar dan lezen we "Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond". Dat doet God... Hij hoort ons gekerm. Zo mogen we het nieuwe jaar beginnen. Al ons gekerm mogen we bij God brengen en God hoort het. Want God heeft Zijn beloften ook aan ons gedaan. Beloften van hoop en van herstel, beloften van een toekomst in het hemels Kanaän voor iedereen die op Hem vertrouwt. 

 

Dat is de boodschap voor het nieuwe jaar. God heeft een toekomst voor Zijn volk. Israël zal loskomen uit de slavernij en uiteindelijk door God Zelf in het beloofde land worden gebracht. God begint een nieuw begin, maar Israël zag dat niet. In ieder geval, nog niet. Want Gods nieuwe begin, begint daar waar Hij ons gekerm hoort. Dan verandert er nog niets, maar God gaat vanuit het horen van het gekerm, omzien naar de kermer. "God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen." Dat is wat God doet als Hij je hoort. Hij ontfermde Zich op het geroep van het volk.

 

Dit jaar mogen we beginnen met het geloof dat God al is begonnen, als wij er nog niets van zien. Dit is een troost die we alleen in het geloof en in vertrouwen kunnen ontvangen. Het geloof dat vasthouden aan dat wat we niet zien, maar wat God wel belooft. Dit nieuwe jaar is God een nieuw begin begonnen op het moment dat jij alles bij Hem bekend maakt. Openheid en eerlijkheid naar God, dat is belangrijk. En dat hoeft echt niet in vrolijke en mooie woorden zijn. Dat mag ook je gekerm zijn. En God zal horen en Zich ontfermen. Gezegend nieuw jaar in Gods ontferming!

 

Gebed: Heere, dank U wel dat U reageert op ons gekerm en dat U opnieuw wilt beginnen, zelfs als we onszelf weer in de slavernij hebben gebracht. Dank U wel, dat U komt om te verlossen. En leer mij geloven dat zelfs mijn gekerm door U gehoord wordt en leer mij geloven dat U een prachtige toekomst voor mij hebt uitgedacht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom