Een begin dat bij God begint

 

"Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen" (Exodus 2:24 en 25)

 

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarvan je misschien wel denkt: Wat moet het dit jaar worden. Ja, wel een jaar achter je gelaten, maar nog zoveel meegenomen naar het nieuwe jaar. En hoe moet het dan verder? Je zorgen heb je echt niet achter kunnen laten op de grens van het nieuwe jaar. En aankomst in het echte Thuis is er ook echt nog niet. Het is zoiets als het volk Israël in Egypte. Hoe zou het ooit goed moeten komen.

 

 

Want Israël zat wel in Egypte maar de druk van de slavenarbeid werd alleen maar groter. De ene koning van Egypte sterft en de volgende staat op. Het ene probleem in je leven verdwijnt en het volgende komt. Het lijkt wel veel op een leven in slavenarbeid, net zoals Israël in Egypte. Maar het is niet allemaal zoals wij het zien. God wil ook dit jaar met jou een nieuw begin starten. Alleen dat nieuwe begin zien wij niet altijd. God begint een nieuw begin in de hemel, maar durf jij geloven dat God echt een grootste toekomst voor jou heeft. Israël zag dat midden in de slavernij ook niet. Maar dan lezen we "Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond". Dat doet God... Hij hoort ons gekerm. Zo mogen we het nieuwe jaar beginnen. Al ons gekerm mogen we bij God brengen en God hoort het. Want God heeft Zijn beloften ook aan ons gedaan. Beloften van hoop en van herstel, beloften van een toekomst in het hemels Kanaän voor iedereen die op Hem vertrouwt. 

 

Dat is de boodschap voor het nieuwe jaar. God heeft een toekomst voor Zijn volk. Israël zal loskomen uit de slavernij en uiteindelijk door God Zelf in het beloofde land worden gebracht. God begint een nieuw begin, maar Israël zag dat niet. In ieder geval, nog niet. Want Gods nieuwe begin, begint daar waar Hij ons gekerm hoort. Dan verandert er nog niets, maar God gaat vanuit het horen van het gekerm, omzien naar de kermer. "God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen." Dat is wat God doet als Hij je hoort. Hij ontfermde Zich op het geroep van het volk.

 

Dit jaar mogen we beginnen met het geloof dat God al is begonnen, als wij er nog niets van zien. Dit is een troost die we alleen in het geloof en in vertrouwen kunnen ontvangen. Het geloof dat vasthouden aan dat wat we niet zien, maar wat God wel belooft. Dit nieuwe jaar is God een nieuw begin begonnen op het moment dat jij alles bij Hem bekend maakt. Openheid en eerlijkheid naar God, dat is belangrijk. En dat hoeft echt niet in vrolijke en mooie woorden zijn. Dat mag ook je gekerm zijn. En God zal horen en Zich ontfermen. Gezegend nieuw jaar in Gods ontferming!

 

Gebed: Heere, dank U wel dat U reageert op ons gekerm en dat U opnieuw wilt beginnen, zelfs als we onszelf weer in de slavernij hebben gebracht. Dank U wel, dat U komt om te verlossen. En leer mij geloven dat zelfs mijn gekerm door U gehoord wordt en leer mij geloven dat U een prachtige toekomst voor mij hebt uitgedacht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom