Profetie boven tongentaal

 

"Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren." (1 Korinthe 14:1)

 

We krijgen in hoofdstuk 14 nog een stevige aansporing mee, maar ook een duidelijke aanwijzing van dat wat belangrijk is. In sommige kringen wordt tongentaal belangrijk gevonden, zelfs zo belangrijk dat geloof zonder tongentaal geen geloof is. Dat gaat erg ver. Paulus lijkt er overigens wel vanuit te gaan dat iedere gelovige in tongen bidt, maar toch stelt hij het belang overduidelijk ondergeschikt aan profetie. Nee, Paulus zet daarmee tongentaal niet weg als onbelangrijk, maar het gaat uiterst stellig in op waar wat belangrijk voor is.

Paulus maakt onderscheid tussen bidden in de geest en bidden met het verstand. Hij stelt in ieder geval dat hij het allebei zal doen, omdat door met zijn verstand te bidden, zijn verstand ook vrucht zal dragen. En tongentaal, buiten je verstand om, zorgt dus voor geen uitwerking op het verstand, ondanks dat het geloof er wel door gebouwd wordt. En om dat laatste is het wel goed, maar niet het enige.

 

Tegelijk is Paulus zich er ook van bewust dat het in de gemeente geen zin heeft om te spreken in een onverstaanbare taal. Ik kom soms mensen tegen die geen belang meer zien in de gemeente en het zou alleen maar gaan om je persoonlijke relatie met God en de gemeente is maar iets menselijks. Laat duidelijk zijn dat Paulus een ondubbelzinnig andere mening heeft. En daarbij gaat het bij Paulus in de gemeente er altijd om dat de gemeente opgebouwd moet worden. Christen zijn ben je niet voor jezelf, maar dat ben je met elkaar. En in dat licht is tongentaal voor hem van ondergeschikt belang. Profetie staat daar ver boven, want dat bouwt de gemeente op, daardoor worden mensen bemoedigd, vermaand en getroost. Het waren immers woorden die door de Heilige Geest, verstaanbaar gesproken werden.

 

Profetie zal de gemeente echt opbouwen. Als er iets is dat in onze gemeenten absoluut ruimte moet krijgen is het profetie. Dat de Heilige Geest door de gelovigen heen op het juist moment, de juiste woorden geeft, terwijl de gelovige die ze spreekt deze woorden niet zelf bedacht heeft. Dan kan God dus in concrete situaties Zijn Woorden kwijt. En door in tongen te spreken is dit niet mogelijk en daarom is het beter om dan te zwijgen of om het voor jezelf te houden.

 

Er is maar ene manier om het wel te doen: dan moet het door twee of drie uitgelegd worden. Bidt daar dan maar om als je denkt dat je in tongen moet spreken en anders moet je zwijgen. Eigenlijk zegt Paulus gewoon: "als je denkt dat het moet, maar er is niemand om het uit te leggen, dan moet er dus niets en zit je er naast." En daarbij geeft hij ook nog mee dat profetie voor de gelovigen is en tongentaal (gesproken in de gemeente) voor de ongelovigen. Dat laatste is een teken voor hen die niet willen geloven en daarom zullen ze aangesproken worden in een taal die ze niet verstaan.

 

Wat betreft de profetie is het dan nodig dat als we dit beseffen, we ook zullen zoeken om zo afgestemd te zijn op Gods Geest, dat profetie ook werkelijk zal functioneren. En hoe anders kan dit dan door intens te beginnen te wandelen met God en zoeken om meer Zijn stem echt te verstaan.

 

Gebed: Heilige Geest, wilt U laten zien op welke manier ik beter afgestemd kan zijn op U. Er zijn zoveel geluiden om mij heen, helpt U mij om U te verstaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom