Gave van wijsheid en van kennis

 

"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan een ander een woord van kennis door dezelfde Geest."  (1 Korinthe 12:8)

 

Als we kijken naar de verschillende gaven van de Geest die Paulus hier in de eerste Korinthebrief noemt zou je deze kunnen onderverdelen in drie groepen. Er zijn er drie die met onderscheiding te maken hebben, er zijn er drie die te maken hebben met krachten en wonderen en er zijn er drie die te maken hebben met het spreken. De eerste twee die Paulus noemt hebben behoorlijk wat met elkaar te maken. Ze liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Tegelijk begint Paulus met twee gaven die in Korinthe waarschijnlijk ook gaven waren die ook in de seculiere wereld nogal belangrijk werden gevonden. Wijsheid en kennis waren twee dingen die ook alles te maken hadden met de filosofen van die tijd. Met ging prat op hun wijsheid en kennis. Maar Paulus noemt deze gaven ook als openbaringsgaven door de Heilige Geest.

 

 

 

Waar het bij kennis met feiten te maken heeft die de Geest openbaart, heeft het bij wijsheid er alles mee te maken wat je met die feiten die de Heilige Geest je openbaart gaat doen. Het is, ook in onze tijd soms heel moeilijk om bepaalde zaken echt te kunnen doorgronden. De derde gave van openbaring, onderscheiding van geesten, volgt later nog. En alle drie lijken we ze, als het over het Koninkrijk van God gaat en de dienst binnen dat Koninkrijk, heel hard nodig te hebben.

 

Zeker als we mensen ontmoeten die zijn vastgelopen omdat satan heel veel invloed heeft gekregen zijn juist dit gaven die vaak zo nodig zijn om de leugens van satan in iemands leven en de plaats waar satan ruimte heeft gekregen te ontmaskeren. En misschien blijf je met het gevoel lopen dat je niet goed weet op welke manier je hier dan iets mee kunt en op welk moment de Heilige Geest deze gaven geeft. Er zijn regelmatig momenten dat je in bepaalde situaties niet verder lijkt te kunnen komen. Je hebt het gevoel dat er ergens iets niet klopt, maar je krijgt er geen grip op en je weet eigenlijk ook niet hoe je die ander nog verder kunt helpen of hoe je verandering kunt krijgen in een bepaalde situatie.

 

Wees vooral biddend bezig op zulke momenten. Vaak zijn er op die momenten gedachten of beelden die bij je opkomen, die je zeker niet altijd kunt plaatsen of die zelfs niets met de situatie te maken lijken te hebben. Neem juist in die situaties dat heel serieus, want als je met God over deze dingen in gesprek bent, besef dan dat de Heilige Geest je feiten kan openbaren die je op dat moment nodig hebt door jou kennis te geven die jij nooit kunt bedenken. En door de gave van wijsheid heb je soms ineens de gedachte op welke manier je verder moet. Leg deze dingen nooit als een waarheid neer, want je kunt er met je menselijke geest soms echt naast zitten, maar vraag dan gewoon door aan de hand van dat wat je in je gedachten kreeg of waar je een beeld van kreeg. Blijf gewoon voorzichtig en toets die dingen die je op dat moment ontvangt. Juist hierdoor geeft de Geest je de mogelijkheden om iemand verder te helpen of om in situaties verandering te brengen zodat Gods Koninkrijk kan doorbreken.

 

Gebed: Heilige Geest, wilt U mij leren om juist bij deze gaven steeds zuiverder op U afgestemd te zijn, niet om wijsheid en kennis te hebben voor mij zelf, maar juist voor Uw Koninkrijk en de ander.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom