Bekend maken van de geestelijke gaven aan iedere gelovige

 

"Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent." Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest." (1 Korinthe 12:1 en 3)

 

Paulus heeft ondertussen al heel wat woorden gebruikt om het christelijke leven en het leven in de gemeente vorm te geven. Maar nu in hoofdstuk 12 gaat hij helemaal over op een ander onderwerp. Hij vindt het absoluut belangrijk dat de jonge christenen in Korinthe niet onwetend zouden zijn wat betreft de geestelijke gaven. Er zijn in deze wereld heel veel gaven en wij hebben in die zin ook allemaal gaven en talenten gekregen, maar het gaat Paulus hier niet om gewone talenten, gewone gaven die bij de geboorte zijn meegekomen, Paulus gaat het nu hebben over de geestelijke gaven. Hij gaat nu gedetaileerd uitwerken wat de Heilige Geest aan gaven geeft aan de gelovige. 

Laat het duidelijk zijn dat Paulus hier spreekt tegen gelovigen. Hij spreekt tegen hen die vroeger weggetrokken waren naar de stomme afgoden. Dat is hun verleden, maar nu zijn ze gelovigen en tegen hen wil Paulus niet dat ze op welke manier dan ook onwetend zouden zijn van de gaven van de Geest. Hij wil dat ook wij daar niet onwetend over zouden zijn. Sterker nog, het is in de brief aan Korinthe de grootste verhandeling die er in staat. Wij moeten dus echt weten wat de geestelijke gaven zijn.

 

Voordat hij er verder op doorgaat, wil hij nog wel even iets kwijt over wie er nu door de Geest van God spreekt en wie niet. En misschien is dit juist voor ons wel een hele lastige tekst. Kijk, dat Jezus een vervloekte zou zijn, is een uitspraak die niet door de Geest wordt gesproken door iemand heen. Daar hoeven we geen tijd aan te besteden. Maar dat andere, het tegenovergestelde is wel lastig. Niemand zegt dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Maar met je mond kan iedereen dit toch wel zeggen? En is er dan niemand die dit onoprecht zou zeggen?

 

Het valt op dat Paulus voor het woord 'zeggen of spreken' twee verschillende woorden gebruikt. Bij de uitspraak 'Jezus is Heer' gaat het om een intenser woord van bij de vloekuitspraak. En daarbij heeft de uitspraak ook niet alleen met uitspreken te maken, maar ook met de erkenning dat Jezus op alle terreinen van iemand leven echt Heer mag zijn. En die uitspraak, vanuit die erkenning en belijdenis, komt van de Heilige Geest. En daarbij was het zeker in die tijd een uitspraak die je je leven zou kunnen kosten. Dus dan is het maar de vraag of je dit alleen met woorden ooit gezegd zou hebben.

 

Wie de gaven van de Geest toekomen zijn diegenen waarvan geldt dat Jezus werkelijk Heer is in hun leven. Of eigenlijk die aangesproken willen worden op elk onderdeel van het leven waar het niet goed gaat en Jezus geen Heer is. En dat ze werkelijk elk terrein van hun leven ondergeschikt maken aan de heerschappij van Jezus. Van spreken tot eten, van opstaan tot slapen.

 

Gebed: Heilige Geest, ontdekt U mij aan elk terrein waarop Jezus geen Heer is in mijn leven. Ik wil mij helemaal toewijden aan Jezus, zodat Hij werkelijk overal en altijd Heer is in mijn leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom