Bekend maken van de geestelijke gaven aan iedere gelovige

 

"Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent." Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest." (1 Korinthe 12:1 en 3)

 

Paulus heeft ondertussen al heel wat woorden gebruikt om het christelijke leven en het leven in de gemeente vorm te geven. Maar nu in hoofdstuk 12 gaat hij helemaal over op een ander onderwerp. Hij vindt het absoluut belangrijk dat de jonge christenen in Korinthe niet onwetend zouden zijn wat betreft de geestelijke gaven. Er zijn in deze wereld heel veel gaven en wij hebben in die zin ook allemaal gaven en talenten gekregen, maar het gaat Paulus hier niet om gewone talenten, gewone gaven die bij de geboorte zijn meegekomen, Paulus gaat het nu hebben over de geestelijke gaven. Hij gaat nu gedetaileerd uitwerken wat de Heilige Geest aan gaven geeft aan de gelovige. 

Laat het duidelijk zijn dat Paulus hier spreekt tegen gelovigen. Hij spreekt tegen hen die vroeger weggetrokken waren naar de stomme afgoden. Dat is hun verleden, maar nu zijn ze gelovigen en tegen hen wil Paulus niet dat ze op welke manier dan ook onwetend zouden zijn van de gaven van de Geest. Hij wil dat ook wij daar niet onwetend over zouden zijn. Sterker nog, het is in de brief aan Korinthe de grootste verhandeling die er in staat. Wij moeten dus echt weten wat de geestelijke gaven zijn.

 

Voordat hij er verder op doorgaat, wil hij nog wel even iets kwijt over wie er nu door de Geest van God spreekt en wie niet. En misschien is dit juist voor ons wel een hele lastige tekst. Kijk, dat Jezus een vervloekte zou zijn, is een uitspraak die niet door de Geest wordt gesproken door iemand heen. Daar hoeven we geen tijd aan te besteden. Maar dat andere, het tegenovergestelde is wel lastig. Niemand zegt dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Maar met je mond kan iedereen dit toch wel zeggen? En is er dan niemand die dit onoprecht zou zeggen?

 

Het valt op dat Paulus voor het woord 'zeggen of spreken' twee verschillende woorden gebruikt. Bij de uitspraak 'Jezus is Heer' gaat het om een intenser woord van bij de vloekuitspraak. En daarbij heeft de uitspraak ook niet alleen met uitspreken te maken, maar ook met de erkenning dat Jezus op alle terreinen van iemand leven echt Heer mag zijn. En die uitspraak, vanuit die erkenning en belijdenis, komt van de Heilige Geest. En daarbij was het zeker in die tijd een uitspraak die je je leven zou kunnen kosten. Dus dan is het maar de vraag of je dit alleen met woorden ooit gezegd zou hebben.

 

Wie de gaven van de Geest toekomen zijn diegenen waarvan geldt dat Jezus werkelijk Heer is in hun leven. Of eigenlijk die aangesproken willen worden op elk onderdeel van het leven waar het niet goed gaat en Jezus geen Heer is. En dat ze werkelijk elk terrein van hun leven ondergeschikt maken aan de heerschappij van Jezus. Van spreken tot eten, van opstaan tot slapen.

 

Gebed: Heilige Geest, ontdekt U mij aan elk terrein waarop Jezus geen Heer is in mijn leven. Ik wil mij helemaal toewijden aan Jezus, zodat Hij werkelijk overal en altijd Heer is in mijn leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom