Uitgestort om te profeteren

 

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen." (Handelingen 2:17)

 

Het is misschien wel een hele bekende tekst waarover je al menig preek gehoord hebt rond Pinksteren. En hoewel dat zo zal zijn, is het toch goed om even heel duidelijk stil te staan bij de vervulling van de profetie van Joël. En de vervulling van de woorden uit de profetie van Joël maakt de gedachte los dat die apostelen dronken zijn. Zo moet het er uit hebben gezien. De omstanders gingen er zelfs mee spotten. Deels zal het er ook wel erg vreemd uitgezien hebben. Maar besef daarmee dat als deze Geest op dezelfde manier ook nu nog werkt, dat je ook nu aangekeken wordt alsof je dronken bent.

De bijzondere gaven en krachten van de Geest leveren altijd een reactie op. En het is goed om dat vanuit het Pinksterverhaal ook echt te beseffen. De woorden van Joël hebben namelijk aan kracht nog niets verloren. In de laatste dagen zullen profetie, visioenen en dromen dus werkelijk aan de orde zijn. En dat geldt niet alleen voor de Pinksterdag van toen. Door heel het boek Handelingen heen blijkt dat dit niet eenmalig is geweest. En de tijdsaanduiding 'in de laatste dagen' is de tijdsbepaling die met de eindtijd te maken heeft. Het gaat over de periode van hemelvaart tot wederkomst.

 

Profetie en ook visioenen en dromen, die daar alles mee te maken hebben, is niet van het verleden, maar zijn er overal waar de Geest wordt uitgestort. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat de Geest ene keer is uitgestort en dat zich dit niet meer herhaalt. Het is maar net hoe je het woord 'uitstorten' uitlegt. Als uitstorten van Gods Geest alleen het moment van de Pinksterdag is, dan klopt het niet. In die zin is Gods Geest ene keer op die manier uitgestort, maar elke keer als er weer een gelovige wordt vervuld met de Heilige Geest, is dit een uitstorting van Die Geest. 

 

Het is ook in de beschrijving wel duidelijk dat het niet om twaalf apostelen gaat bij wie dit zal gebeuren. Het gaat over zonen en dochters, over dienaren en dienaressen. Het gaat over een grote groep. Het gaat over het nageslacht vanuit Joël gezien en iedereen die daarbij hoort. En daarbij is de profetie van Joël meervoudig. Hier in Handelingen ontbreekt er ook nog eens een stuk van de profetie. Petrus haalt hier alleen dat stukje aan wat past bij deze situatie. 

 

De les is dan wel dat door de houding van de apostelen en de belofte van Jezus, de vervulling er ook werkelijk komt. Het gaat niet om enge dingen, maar het gaat om het biddend verwachten van God Zelf, die openbaar komt in de gelovigen. Soms krijg je wel eens de gedachte dat de Heilige Geest allemaal maar mistig gedoe is, maar besef dat dit een deel van God Zelf is, van Hij Die de Waarheid Zelf is, dat wordt uitgegoten over het leven van de gelovige. Biddend verwachten en durven laten gebeuren wat God werkt.

 

Gebed: Heilige Geest, ik wil niet één moment meer tevreden zijn met minder van U. Ik wil zo vervuld zijn, dan mijn mond gaat profeteren en ik opensta voor Uw werk in mij.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom